Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020 bude ukončen v pátek 26. června 2020. Vzhledem k současné situaci se nekonají třídní schůzky a další původně plánované akce. Školní družina bude o prázdninách v provozu, zájem rodičů budeme zjišťovat v průběhu června.

 

Hodnocení dálkové výuky - březen

Žáci mají nyní čas na rozvíjení jiných dovedností než při běžné výuce. Pro samostudium je důležité vytvořit si systém pravidelné práce.

Osvědčilo se:
- stanovit si plán (možno podle rozvrhu, který je v Bakalářích)
- vybrat si, jak a co je možné zvládnout, případně se věnovat bonusovým úkolům
- provést sebehodnocení (jednoduchou formou – semafor, smajlíci, jednoduché zhodnocení; nejlépe zapsat k vyhotovenému úkolu

Informace k uzavření školy a samostudiu

V pondělí 16. března proběhly porady se všemi vyučujícími. Rodičům poslali třídní učitelé zprávu e-mailem a komunikačním modulem Komens v Bakalářích. Komunikace bude probíhat především přes systém Bakaláři. Žádáme všechny o ověření přístupu. V Internetové aplikaci nebo v aplikaci v mobilním telefonu máte zprávu na nástěnce ze včerejška. V systému android byla vydána nová verze aplikace v průběhu tohoto týdne (modrobílá ikona "Bakaláři Online"). Doporučuji ji nainstalovat.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU

Uzavření škol v ČR - Ministerstvo zdravotnictví zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Jihlavské terasy (8. A)

Ve čtvrtek 5.3. navštívili žáci 8.A dům seniorů na jihlavských terasách. Žáci a klienti se sešli nad hrou Člověče, nezlob se. První tři výherci byli z řad seniorů a byli po zásluze vyznamenáni diplomem a bonboniérou. Byla to pro nás nová zkušenost a jedinečný zážitek také proto, že jako potenciální nositelé infekce jsme si při vstupu do objektu museli opakovaně dezinfikovat ruce a celou dobu mít nasazenou ústenku. Jsme spokojení, že se návštěva a její program mohla uskutečnit beze změny.

Fórum mladých aneb Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských základních/středních škol

Ve středu 4. března se osm zástupců naší školy v DIODu zapojilo do diskuse v rámci Fóra mladých. Společně s odbornými garanty z magistrátu nebo partnerské organizace se zamýšleli nad příležitostmi/problémy města, hledali nová řešení a projekty v jednotlivých oblastech života ve městě. Žáci diskutovali nad šesti tématy (životní prostředí a zdravý životní styl, sportovní činnosti a sportovní zařízení v Jihlavě, volný čas a kulturní vyžití, doprava, já ve škole, jak se cítím v Jihlavě). V rámci setkání byl představen stav řešení 10P (TOP příležitostí/problémů) z minulých setkání.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tento týden se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře, ochránce knih. Na akci městské knihovny se podíleli i studenti dramatického oboru ZUŠ pod vedením pana M. Koláře, kteří předvedli zajímavou a veselou scénku z prostředí knihovny. Děti dostaly pamětní list se svým jménem, malou knížečku a poukaz do knihovny na rok půjčování zdarma.