Mapa pomoci Kraje Vysočina

Každý z nás se někdy může ocitnout v nouzi. V příloze proto uvádíme seznam nejčastějších krizových situací a kontaktů, kam je možné se obrátit pro pomoc.

Kraj Vysočina - mapa pomoci