Veletrh zdraví

Veletrh zdraví

Veletrh zdraví 2021

Téma: Každý jsme jiná osobnost
středa 10. listopadu 2021

1. stupeň

Dohoda v rámci ročníku. Každý TU zajistí jednu aktivitu, kterou zopakuje v daném ročníku třikrát (ve třídě A, B, C - žáci si vyzkouší činnost s jiným vyučujícím) + shrnutí, hodnocení s TU

2. stupeň

Vystoupení v tělocvičně (2. stupeň, vždy pouze pro jeden ročník) – zajišťuje organizační tým žáků školy

+ 2 aktivity, které si žáci vyberou z rámce nabízených aktivit druhostupňových učitelů

+ 10 – 20 minut na shrnutí dne s TU (dle možností jídelny)

 

Zapisování do jednotlivých aktivit podle ročníků  je možné v Moodle
od čtvrtka 4. listopadu od 7.15 do pondělí 8. listopadu 2021 do 12 hodin.

Aktivitu si vybíráte podle zájmu, ale neváhejte, počet účastníků je ve všech aktivitách omezen.

Ať už se ve středu 10. 11. budete něco učit, sportovat, relaxovat nebo se necháte jenom inspirovat,  užijte si to!

 

Organizační tým a kolektiv lektorů

 

 

 

Fotky