Veletrh zdraví

Veletrh zdraví

        

26. VELETRH ZDRAVÍ

v rámci projektu Cesty ke zdraví – energie nejen ze Slunce

14. listopadu 2018

Program diskuzního fóra:

9:30    Přivítání hostů
9:35    Vize školy aneb kam směřujeme
9:45    Organizační tým žáků
9:55    Spolupráce na Veletrhu zdraví
10:05  Diskuze

10:20  Prohlídka školy pro zájemce

        

Dopolední program pro žáky:
8:10 – 13:30     Cca 30 aktivit pro žáky na podporu zdraví ve spolupráci s partnery

Odpolední program pro rodiče, přátele školy i veřejnost:
16:30 – 17:30    Vystoupení žáků v tělocvičně, prezentace zájmových aktivit

Doprovodný program
Výstava výtvarné a literární soutěže na téma zdravý životní styl
Anketa zaměřená na zdravý životní styl
Prezentace projektů školy

 

Umíme hospodařit s naší životní energií?

 

Veletrh zdraví je projekt na podporu zdravého životního stylu. Naplňuje všechny tři pilíře zásad Zdravé školy ( Zdravé prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství).
Jedná se o dvoudenní projekt na podporu tělesného i duševního zdraví. První den prezentují žáci pohybové aktivity, které mohou v rámci zájmových činností ve škole navštěvovat, prezentovány jsou i některé zajímavé sportovní aktivity organizací v Jihlavě, do kterých jsou naši žáci zapojeni. V dopoledních hodinách druhého dne jsou žáci zapojeni do aktivit, které si předem zvolili, mohou prezentovat svoje výtvarné a literární práce na dané téma. Odpoledne probíhá prezentace vybraných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče a naše bývalé žáky.

 

Fotky