Organizace školního roku

 

Hlavní akce školního roku

1. 10. 2021  Evropský den jazyků – 26. září

10. 11. 2021  Veletrh zdraví

16. 3. 2022  Svět práce

28. 6. 2022  Sportovní den

8. – 9. 4. 2022  Zápis do 1. ročníku

 

Spolupráce s rodiči

9. 9.

Rada rodičů

17:00, informační centrum

16. 9.

Třídní schůzky

17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

18. 11.

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi

15:00 – 17:00

13. 1.

15:00 – 17:00

21. 4.

15:00 – 17:00

2. 6.

Rada rodičů

17:00, informační centrum

9. 6.

Třídní schůzky

17:00 – 1. st., 18:00 – 2. st.

 

Hodnotící pedagogické rady

1. stupeň

2. stupeň

Čt 11. 11., 27. 1., 31. 3., 23. 6.

Po 8. 11., 24. 1., 28. 3., 20. 6.

Uzavření klasifikace

Po 24. 1.

Uzavření klasifikace – 1. pololetí

Po 31. 1.

Vysvědčení za 1. pololetí

Po 20. 6.

Uzavření klasifikace – 2. pololetí

Čt 30. 6.

Vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Exkurze, výlety, studijní pobyty

 

září/říjen

Praha

Žáci 5. ročníku

2. - 8. 1.

Lyžařský výcvikový kurz ­– Zadov

žáci 7. ročníku

16. – 21. 1.

Lyžařský výcvikový kurz – Zadov

žáci 2. ročníku

24. - 29. 1.

31. 1. - 5. 2.

Lyžařský výcvikový kurz – Svratka 2x

(bude rozděleno podle počtu přihlášených)

žáci 5. ročníku

březen

Planeta Země 3000 – Senegal

2. stupeň

16. 3.

Svět práce, Řemesla – exkurze

4. – 9. ročník

Únor/březen

květen

Výjezd do Holandska – Waterproject

Waterproject v České republice

žáci 8. a 9. ročníku

červen

Studijní výjezd do Anglie

žáci 8. a 9. ročníku

23. 5. – 3. 6.

Školní výlety

 

 

Projekty, různé

2. – 3. 9.

Projekt Poznávání a pravidla spolupráce

6. ročník

 

Projekt Nezávislí – v rámci třídnických hodin

7. ročník

 

Projekt Povolání  - v rámci Světa práce

8. ročník

2. – 3. 9.

Projekt Kariéra – semináře k ročníkové práci

9. ročník

1. 3.

Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy

9. ročník

2. – 3. 11.

Odložené zkoušky Movers Aj

6. ročník

24. – 25. 5.

Zkoušky Aj 5. ročník

5. ročník

21. – 22. 6.

Zkoušky Aj 9. ročník

9. ročník

23. – 24. 6.

Obhajoby ročníkových prací

9. ročník

29. 6.

Výlet za odměnu

 

 

Prázdniny a státní svátky

28. 9., 28. 10., 17. 11., 15. 4., 18. 4.

Svátky ve školní dny

27. a 29. 10.

Podzimní prázdniny

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

4. 2.

Pololetní prázdniny

14. 2.  – 18. 2.

Jarní prázdniny

14. 4.

Velikonoční prázdniny

1. 7. – 31. 8.

Hlavní prázdniny