Organizace školního roku

Aktualizováno 3. 11. 2022: Dne 18. 11. 2022 bude na všech jihlavských základních školách uděleno ředitelské volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

------------------------------------------------------------------

Plánované akce školního roku 2022/2023
Hlavní akce školního roku

30. 9. 2022  Evropský den jazyků – významný den 26. září

16. 11. 2022  Veletrh zdraví

20. 4. 2023  Svět práce

14. a 15. 4. 2023 Zápis do 1. ročníku (Den otevřených dveří)

28. 6. 2023  Sportovní den

 

Spolupráce s rodiči

8. 9.

Rada rodičů

17.00, informační centrum

8. 9.

Školská rada

18.30, kancelář školy

15. 9.

Třídní schůzky

17.00 – 1. st., 18.00 – 2. st.

10. 11.

Informační odpoledne pro rodiče s dětmi

15.00 – 17.00

12. 1.

15.00 – 17.00

30. 3.

15.00 – 17.00

1. 6.

Rada rodičů

17.00, informační centrum

8. 6.

Třídní schůzky

17.00 – 1. st., 18.00 – 2. st.

 

Hodnotící pedagogické rady

1. stupeň

2. stupeň

Čt 3. 11., 26. 1., 23. 3., 22. 6.

Po 7. 11., 23. 1., 27. 3., 26. 6.

Uzavření klasifikace

Po 23. 1.

Uzavření klasifikace – 1. pololetí

Út 31. 1.

Vysvědčení za 1. pololetí

Po 26. 6.

Uzavření klasifikace – 2. pololetí

Pá 30. 6.

Vysvědčení za 2. pololetí

 

 

Exkurze, výlety, studijní pobyty

 

1. – 8. 10.

Výjezd do Holandska – Waterproject

vybraní žáci 8. a 9. roč.

21. 9.

Praha

žáci 5. ročníku

8. - 14. 1.

Lyžařský výcvikový kurz ­– Zadov

žáci 7. ročníku

15. – 21. 1.

Lyžařský výcvikový kurz – Zadov

žáci 2. ročníku

Leden/únor

Lyžařský výcvikový kurz

žáci 5. ročníku

22. 3. 2023

Planeta Země 3000 – Magický Senegal

2. stupeň

21. 4.

Svět práce, Řemesla – exkurze

4. – 9. ročník

13. – 19. 5.

Waterproject v České republice

vybraní žáci 8. a 9. roč.

4. - 10. 6.

Studijní výjezd do Anglie

přihlášení žáci 8. a 9. roč.

23. 5. – 2. 6.

Školní výlety

 

 

Projekty, různé

5. – 6. 9.

Projekt Poznávání a pravidla spolupráce

6. ročník

5. – 6. 9.

Projekt Nezávislí – v rámci třídnických hodin

7. ročník

5. – 6. 9.

Projekt Povolání  - v rámci Světa práce

8. ročník

5. – 6. 9.

Projekt Kariéra ??? dohodneme se J (prvňáci a příprava na přijímací zkoušky)

9. ročník

1. 3.

Odevzdání přihlášek k přijímacím zkouškám na střední školy

9. ročník

29. – 30. 5.

Zkoušky Aj 5. ročník

5. ročník

20. – 21. 6.

Zkoušky Aj 9. ročník

9. ročník

22. – 23. 6.

Obhajoby ročníkových prací

9. ročník

27. 6.

Výlet za odměnu

 

 

Prázdniny a státní svátky

28. 9., 28. 10., 17. 11., 7. 4., 10. 4.

Svátky ve školní dny

26. a 27. 10.

Podzimní prázdniny

18. 11. Ředitelské volno

23. 12. – 2. 1.

Vánoční prázdniny

3. 2.

Pololetní prázdniny

20. 2.  – 26. 2.

Jarní prázdniny

6. 4.

Velikonoční prázdniny

1. 7. – 3. 9.

Hlavní prázdniny