Rada rodičů

Aktualizováno 26. 6. 2020: V příloze je zápis z jednání - RR_200624.pdf

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

Výbor Rady rodičů

Čamra Karel – předseda
Bc. Brabcová Lucie - pokladník
Tymkovič Tomáš

Příloha