Rada rodičů

V příloze je k dispozici prezentace z Rady rodičů 7. 6. 2018.

Pro zájemce jsme připravili krátké instruktážní video týkající se naší internetové klasifikace školského systému Bakaláři. Uvedené video je k dispozici na našem YouTube.

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

Výbor Rady rodičů
Čamra Karel (7. A) – předseda Sdružení rodičů
Čecháčková Pavla (9. A) – pokladník

Seznam zástupců Rady rodičů je k dispozici v příloze.