Nabídka elektronických služeb

Našim žákům a rodičům nabízíme řadu elektronických služeb, které zkvalitňují výuku a komunikaci se školou. Již od školního věku vštěpujeme žákům zásadní pravidlo, že jméno a heslo do internetových služeb nemá být stejné, proto i naše síťové služby mají většinou různá hesla.

1. každý žák má své vlastní uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě (osobní přihlášení k počítači ve škole)

 • uživatelské jméno ve tvaru: prijmeni
  • pokud má ve škole více žáků stejné příjmení, pak má uživatelské jméno tvar např: novak3
 • uživatelské heslo si žák může změnit podle libosti (musí dodržet bezpečnostní pravidla)
  • výchozí heslo má tvar např.: xY=12345
  • první písmeno malé, druhé velké, rovnítko, pět číslic
 • pokud heslo neví-zapomene, správce sítě mu heslo vyresetuje

2. každý žák obdrží při nástupu do školy také své uživatelské jméno a heslo do systému Bakaláři

 • jméno a heslo je změť náhodných znaků
 • žák může i v době nemoci elektronicky komunikovat s vyučujícími
 • žák si může přes internet kontrolovat zapsané známky, změny v rozvrhu, suplování, nejbližší akce atd.
 • Bakaláři jsou školským evidenčním systémem (klasifikace, absence, třídní kniha atd.)
 • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

3. rodiče žáků obdrží vlastní jméno a heslo do systému Bakaláři

 • jméno a heslo je změť náhodných znaků
 • rodič může elektronicky komunikovat s vyučujícími
 • rodič okamžitě vidí, zda je žák přítomen na vyučující hodině, event. jakou obdržel známku (a její váhu)
 • kromě práv, které má žák (viz. výše) mohou rodiče např. měnit kontaktní údaje (mobil, e-mail)
 • v případě potřeby Vám přístupové údaje sdělí zástupce ředitele Robert Srbecký

  Systém Bakaláři umožňuje prohlížet i bez přihlášení všem návštěvníkům webu:

 • Aktuální verzi suplování
 • Aktuální plán týdne
 • Rozvrhy tříd

4. každý žák má jméno a heslo do aplikace Školní jídelny

 • přihlašování obědů
 • přístupové údaje sdělí pracovnice ve školní jídelně paní Čeloudová

5. E-learningový vzdělávací systém Moodle, přímý odkaz na Moodle

 • jméno je stejné, jako v případě 1 (tedy: prijmeni)
 • heslo je na žákovi, jaké si nastaví (my jim doporučujeme, aby si nastavili stejné heslo jako v 1, aspoň se jim to neplete)
 • Moodle umožňuje v případě zapomenutého hesla si jej poslat na e-mail (nebo umožní podmíněný přístup s následnou změnou hesla).
 • v tom případě je nutné mít funčkní e-mail, který u žáka je v Moodle od zadán.
 • odkaz je na spodní části stránky Moodle a zní: Zapomněli jste své uživatelské jméno či heslo?
 • v případě potřeby pomůže zástupce ředitele Robert Srbecký

6. Wi-Fi síť přístupná pro učitele a žáky, případně v rámci školení i pro lektory a účastníky školení.

 • uživatelské jméno je stejné, jako v případě 1 (tedy: prijmeni, eventuálně prijmenicislo)
 • heslo obdrží žák stejné, jako má k počítačové síti na vyžádání u správce sítě R. Srbeckého (kancelář zástupce ředitele)
  • žák se musí stavit osobně s daným mobilním telefonem
  • pro přístup je nutná MAC adresa žákova zařízení (mobil, tablet atd.)
  • žákovi je dovoleno z kapacitních připojit pouze jedno zařízení

Mgr. Robert Srbecký, správce počítačové sítě