Školní zpravodaj

Vždy v červnu vychází náš zpravodaj, který na více než třiceti stránkách shrnuje vše, co se v naší škole během uplynulého školního roku stalo. V příloze si jej můžete stáhnout ve formátu pdf. Tento zpravodaj obdrží žáci na konci školního roku.

Pokud Vás zajímá podrobněji dění v naší škole, kromě zpravodaje a webových stránek vám doporučujeme Výroční zprávu o činnosti školy.