Školní řád

Školní řád
na základě § 30 zákona č. 561/2004 Sb.

Naše školní pravidla

  • při všech činnostech dbáme na bezpečnost svoji i všech ostatních
  • jsme slušní a přátelští ke každému, respektujeme všechny zaměstnance a děti ve škole
  • nepoškozujeme a nebereme věci jiným
  • k zařízení školy se chováme ohleduplně
  • pokud jsme o něco požádáni, splníme to co nejdříve

Školní řád je k dispozici v příloze ve formátu pdf.