GDPR

Pověřenec GDPR (General Data Protection Regulation) - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:

  • Mgr. Robert Srbecký
  • zástupce ředitele školy, Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace, Demlova 34, 586 01 Jihlava
  • tel. 565 598 154
  • e-mail: srbecky.robert@zsobreziny.cz

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.