Moodle

Moodle je webový nástroj určený pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu, je významnou složkou zajišťující prezenční i distanční výuku. Naši žáci pracují s tímto moderním e-learningovým webovým systémem již od první třídy.

Žáci si mohou v pro ně vytvořených kurzech stahovat:

  • výukové materiály (prezentace, obrázky, videa a další multimediální soubory)
  • zápisy do sešitů (např. v době nemoci)

Žáci se mohou přihlašovat na školní akce:

  • zájmové kroužky a kroužky ŠD
  • Veletrh zdraví
  • sportovní den
  • vánoční aktivity

Naopak také mohou žáci ukládat svoje materiály (referáty, prezentace, vyplněné testy atd.) do jednotlivých kurzů v systému Moodle a obdržet zpětnou vazbu od vyučujícího ještě dříve, než na příští vyučovací hodině.

Všechny činnosti Moodle umožňuje provádět z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Do systému Moodle se přihlásíte odkazem v horním menu našich stránek, pro seznámení se s Moodle využijte náš YouTube - https://youtu.be/iiwoBytpeX0

Pokud máte problém s přihlášením do systému Moodle, postupujte podle přiloženého souboru.