Kontaktní údaje

Pro řešení jakékoli situace je samozřejmě nejlepší osobní kontakt, pro písemnou komunikaci rodič/žák ↔ vyučující doporučujeme využívat elektronickou komunikaci přes systém Bakaláři, který si může každý žák i rodič stáhnout do svých mobilních telefonů. Komunikace je zabezpečena a šifrována.

Škola se nachází ve východní části města Jihlavy, mezi sídlišti Demlova a Březinova. Při čelním pohledu na areál naše škola využívá pravý a prostřední vstup.

Škola na mapě.  

Budova školy.

název školy: Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace
adresa: Demlova 4765/34, 586 01 Jihlava

Právní forma školy: právní subjektivita
IČO: 47366419 , IZO: 108047628

Datová schránka: kie5fcc

č. účtu školy: 26138681/5500
č. účtu školní jídelny: 2673870237/5500

ředitel:
Mgr. Nekvinda Vladimír (M-Ch)
e-mail: nekvinda.vladimir@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 100
kancelář ředitele školy, pavilon A

statutární zástupce ředitele:
Mgr. Obrdlíková Zdeňka (M-Fy)
e-mail: obrdlikova.zdenka@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 153
kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A

pedagogický zástupce ředitele:
Mgr. Robert Srbecký (M, Inf, Př)
e-mail: srbecky.robert@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 154
kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A

zástupce ředitele pro organizaci výuky
Mgr. Pospíšil Ondřej (Aj, Ov)
e-mail: pospisil.ondrej@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 153, kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A
tel.: +420 565 598 166, kabinet F - M, pavilon E - 1. patro

zástupce ředitele pro speciálně pedagogickou péči
Mgr. et Mgr. Juránková Dana
e-mail: jurankova.dana@zsobreziny.cz
tel.: +420 565 598 161
kabinet VP1, pavilon B - 1. patro
 

sekretariát:
Tesařová Gabriela
e-mail: tesarova.gabriela@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 150, sekretariát ředitele školy, pavilon A

ekonomický úsek:
Ing. Žďánská Silvie
e-mail: zdanska.silvie@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 151, kancelář ekonomky školy, pavilon A
 

vedoucí školní jídelny:
Bc. Ficencová Klára
e-mail: jidelna@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 171, školní jídelna

školní jídelna - odhlašování obědů:
Čeloudová Jana
e-mail: obedy@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 170, školní jídelna
Pro odhlášení obědů použijte Objednávkový systém nebo telefon 565 598 170. Obědy neodhlašujte e-mailem!

Vedoucí školní družiny:
Kožená Ilona
e-mail: kozena.ilona@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet školní družiny

Výchovný poradce pro I. stupeň:
Mgr. Chvátalová Petra
e-mail: chvatalova.petra@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 161, kabinet VP1, pavilon B - 1. patro

Výchovný poradce pro II. stupeň:
Mgr. Krepčíková Hana (Čj, D, Vo)
e-mail: krepcikova.hana@zsobreziny.cz, kabinet VP2, tel.: +420 565 598 159, pavilon B - 2. patro

Metodik prevence:
Mgr. Hažmuková Hana (Čj, Vo)
e-mail: hazmukova.hana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 156, kabinet Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

Mgr. Findejs Jan (Aj, Tv)
e-mail: findejs.jan@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Tv, pavilon D - přízemí

Školní psycholog:
(v současné době na rodičovské dovolené)

Školní speciální pedagog:
Mgr. et Mgr. Juránková Dana
e-mail: jurankova.dana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 161, kabinet VP1, pavilon B - 1. patro
Konzultační hodiny: pondělí až pátek po předchozí domluvě

Mgr. Klubalová Marie
e-mail: klubalova.marie@zsobreziny.cz, učebna spec. pedagoga, pavilon D - přízemí
Konzultační hodiny: pondělí až pátek po předchozí domluvě

Školní informační centrum :
Bc. Matoušková Renáta
e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 165, IC, pavilon E - 1. patro

Pověřenec GDPR, správce počítačové sítě a www stránek školy, ICT koordinátor:
Mgr. Srbecký Robert (M, Inf, Př)
e-mail: srbecky.robert@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 154, kancelář zástupce ředitele školy, pavilon A

Školník:
Špulka Jiří
e-mail: skolnik@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 168

 


Třídní učitelé I. stupně:

1. A
PaedDr. Matochová Lenka
e-mail: matochova.lenka@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

1. B
Mgr. Prokešová Marie
e-mail: prokesova.marie@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

1. C
Mgr. Bártů Hana
e-mail: bartu.hana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

2. A
Mgr. Špulková Iva
e-mail: spulkova.iva@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

2. B
Mgr. Burešová Irena
e-mail: buresova.irena@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

2. C
Mgr. Wieczoreková Lenka
e-mail: wieczorekova.lenka@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

3. A
Mgr. Chvátalová Petra
e-mail: chvatalova.petra@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 161, kabinet VP1, pavilon B - 1. patro

3. B
Mgr. Průchová Martina
e-mail: pruchova.martina@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

3. C
Mgr. Šestáková Iva
e-mail: sestakova.iva@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

4. A
Mgr. Filoušová Anna
e-mail: filousova.anna@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

4. B
Mgr. Němcová Veronika
e-mail: nemcova.veronika@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

4. C
Mgr. Vrchotová Ilona
e-mail: vrchotova.ilona@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

4. D
Mgr. Špejtková Hana
e-mail: spejtkova.hana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 163, kab. 1. - 2. r., pavilon C - 1. patro

5. A
Mgr. Dejmková Irena
e-mail: dejmkova.irena@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

5. B
Mgr. Havlín Martin
e-mail: havlin.martin@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

5. C
Mgr. Hutáková Taťána
e-mail: hutakova.tatana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro
 

 

Třídní učitelé II. stupně:

6. A
Mgr. Bendová Petra (Aj, Z)
e-mail: bendova.petra@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

6. B
Mgr. Vachovcová Alena (Čj, Vv)
e-mail: vachovcova.alena@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 156, kab. Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

6. C
Mgr. Obrdlíková Zuzana (Tv, Př)
e-mail: obrdlikova.zuzana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 177, kab. Př, pavilon B - přízemí

7. A
Mgr. Kružík Jan (D, Vo, Inf)
e-mail: kruzik.jan@zsobreziny.cz,, tel.: +420 565 598 156, kab. Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

7. B
Mgr. Dubová Jana (Čj, Vo)
e-mail: dubova.jana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 156, kab. Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

7. C
Mgr. Findejs Jan (Aj, Tv)
e-mail: findejs.jan@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Tv, pavilon D - přízemí

8. A
Mgr. Vondrák Jiří (F, Sp, Inf)
e-mail: vondrak.jiri@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 166, kab. F - M, pavilon E - 1. patro

8. B
Mgr. Štorková Jitka (Tv, Z)
e-mail: storkova.jitka@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Tv, pavilon D - přízemí

8. C
Mgr. Píšová Adéla (Př, Tv)
e-mail: pisova.adela@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 177, kab. Př, pavilon B - přízemí

9. A
Mgr. Waldhauserová Jana (Ch, Př, Z)
e-mail: waldhauserova.jana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 157, kab. Z, pavilon B - 3. patro

9. B
Mgr. Pospíšil Ondřej (Aj, M, Inf)
e-mail: pospisil.ondrej@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 166, kab. F - M, pavilon E - 1. patro

9. C
Mgr. Hotař Jiří (Aj, Ch, M, Sp)
e-mail: hotar.jiri@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 166, kab. F - M, pavilon E - 1. patro
 

 

Netřídní učitelé:

Mgr. Bokrová Anna (Aj, Inf)
e-mail: bokrova.anna@zsobreziny.cz, kabinet VV, pavilon D - přízemí

Fehérová Renata (Aj)
e-mail: feherova.renata@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

Gryčová Valérie (Hv, spec. p.)
e-mail: grycova.valerie@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 167, kab. Nj, pavilon B - přízemí

Bc. Horská Michaela (Spec. ped.)
e-mail: horska.michaela@zsobreziny.cz

Mgr. Jahodová Pavla, Ph.D. (Aj)
e-mail: jahodova.pavla@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

Mgr. Kalná Petra (Nj, spec. p.)
e-mail: kalna.petra@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 157, kab. Z, pavilon B - 3. patro

Klubalová Ester
e-mail: klubalova.ester@zsobreziny.cz, učebna spec. pedagoga, pavilon D - přízemí

Mgr. Kovářová Marcela (Aj)
e-mail: kovarova.marcela@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

Mgr. Krepčíková Hana (Čj, D, Vo, Vz)
e-mail: krepcikova.hana@zsobreziny.cz, kabinet VP2, tel.: +420 565 598 159, pavilon B - 2. patro

Mgr. Kubišová Andrea, Ph.D. (M, Inf)
e-mail: kubisova.andrea@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 166, kab. F - M, pavilon E - 1. patro

Mgr. Křížová Hana (M, CH)
e-mail: krizova.hana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 166, kab. F - M, pavilon E - 1. patro

Mgr. Kucza Libor (Tv)
e-mail: kucza.libor@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Tv, pavilon D - přízemí

Mgr. Láníková Jaroslava (Sp, Spec. ped.)
e-mail: lanikova.jaroslava@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Vv, pavilon D - přízemí

Bc. Lavičková Tereza (spec. p.)
e-mail: lavickova.tereza@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 156, kab. Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

Mgr. Matějíčková Leona (Čj, D, Sp)
e-mail: matejickova.leona@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 156, kab. Čj, D, Vo, pavilon B - 3. patro

Mgr. Nekvindová Jana (Aj, M, Sp)
e-mail: nekvindova.jana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

Mgr. Nevrklová Lenka (Nj)
e-mail: nevrklova.lenka@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 167, kab. Nj, pavilon B - přízemí

Mgr. Piková Dagmar (I. st.)
e-mail: pikova.dagmar@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 160, kab. 3. - 5. r., pavilon B - 1. patro

Mgr. Pivoňková Markéta (Nj)
e-mail: pivonkova.marketa@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 167, kab. Nj, pavilon B - přízemí

Mgr. Polodna Vladimír (Spec. ped.)
e-mail: lanikova.jaroslava@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Vv, pavilon D - přízemí

Mgr. Říha Pavel (F, Inf)
e-mail: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 177, kab. Př, pavilon B - přízemí

Schlögl Rudolf (Sp)

Šindlerová Klára (Vv)
e-mail: sindlerova.klara@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 164, kabinet Vv, pavilon D - přízemí

Bc. Tobolková Michaela (Spec. ped.)
e-mail: tobolkova.michaela@zsobreziny.cz

Mgr. Žižková Šárka (Aj)
e-mail: zizkova.sarka@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 158, kab. Aj, pavilon B - 2. patro

Školní družina:

Bc. Benešová Markéta (+ spec. ped.)
e-mail: benesova.marketa@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Bošnjaková Jana
e-mail: bosnjakova.jana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Ing. Coufalíková Petra
e-mail: coufalikova.petra@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Daňková Simona
e-mail: dankova.simona@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Gryčová Valérie (Hv, spec. p.)
e-mail: grycova.valerie@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 167, kab. Nj, pavilon B - přízemí

Charvátová Jana
e-mail: charvatova.jana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Koumarová Kateřina
e-mail: koumarova.katerina@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Kopáčková Irena
e-mail: kopackova.irena@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Mácová Irena
e-mail: macova.irena@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

Bc. Matoušková Renáta (+ spec. ped.)
e-mail: matouskova.renata@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 165, IC, pavilon E - 1. patro

Šlechtická Hana
e-mail: slechticka.hana@zsobreziny.cz, tel.: +420 565 598 169, kabinet ŠD, pavilon C - přízemí

 

 

Třídy: 28 (1. st. 16, 2. st. 12)
Učitelé, spec. ped.: 57
Vychovatelky: 11
THP, školník + uklízečky: 4 + 7
Vedoucí ŠJ, kuchařky: 17
Celkový počet: 96