Zajištění školní družiny v červenci a srpnu 2024

Během letních prázdnin budou v provozu družiny na čtyřech jihlavských základních školách. Od 1. do 12. července mohou děti navštěvovat družinu na ZŠ T. G. Masaryka, od 15. července do 2. srpna na ZŠ Demlova, od 5. do 16. srpna na E. Rošického a od 19. do 30. srpna na ZŠ Nad Plovárnou.

Žáka mohou rodiče do školní družiny přihlásit nejméně na jeden týden. Výjimkou je období od 1. do 5. července, kdy může dítě do družiny docházet pouze čtyři dny, kromě svátku.  Rodiče si mohou zvolit i rozsah denní docházky v přihlášeném období, a to buď celodenní tedy včetně oběda, nebo dopolední, kdy dítě odejde před obědem.

Za docházku do družiny na ZŠ T. G. Masaryka, Demlova a E. Rošického zaplatí rodiče 200 korun bez ohledu na počet přihlášených dnů a na ZŠ Demlova 300 korun. Ceny za obědy se liší mimo jiné i podle věku dětí. Rodiče za ně zaplatí od 29 korun až po 35.

Školní družina i stravování se hradí přímo na místě v hotovosti. Za odhlášení žáka se peníze nevrací. Pouze v ojedinělých případech může vedoucí školní jídelny rozhodnout o možnosti odhlášení a vrácení finanční částky za oběd s ohledem na provozní podmínky.

Dítě mohou rodiče přihlásit do školní družiny pouze osobně na základní škole podle zvoleného termínu, a to nejpozději do 14. června do 12 hodin.

Činnost družiny je určena pouze pro žáky základních škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Jihlava. S případnými dotazy ohledně fungování družin o letních prázdninách se můžete obracet na Hanu Ustohalovou z odboru školství, kultury a tělovýchovy, telefon je 565 592 315 případně emailem hana.ustohalova@jihlava-city.cz.

Fotky