Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+: Jak dosáhnout osobního maxima u každého žáka?

Rozpočet – vyčerpaná částka: 25 034 €
Aktivity projektu:

 • Jazykové kurzy
  • metodické: 2 x Aj, 1 x Nj
  • pro nejazykové učitele: 3 x Aj
 • Job-shadowing
  • Německo: 1x
  • Finsko: 2x
  • Nizozemsko: 3x
  • Dánsko: 2x

Popis projektu:
Jedním z hlavních cílů projektu bylo získání nových znalostí a dovedností v rámci tématu rovného přístupu a inkluze. Naši učitelé v zahraničí pozorovali a učili se, jak pracovat s nadanými žáky / znevýhodněnými žáky / s žáky s omezenými příležitostmi. Učitelé se zaměřili především na tyto oblasti: problémy v oblasti vzdělávání, ekonomické překážky, kulturní odlišnosti, sociální překážky. Díky dobré volbě přijímacích škol měli učitelé možnost pozorovat různé přístupy k této problematice a následně tyto poznatky prezentovat zpět v domovské škole. Na konci projektu můžeme konstatovat, že jsme shromáždili dostatek inspirativních poznatků, využitelných i v naší škole.
Dalším cílem bylo rozvíjení učitelů v cizím jazyce. Zapojení učitelé (především nejazykoví učitelé) si výrazně zvedli úroveň angličtiny, využívali ji přímo v praxi v cizojazyčném prostředí. Tito učitelé využijí nové nabité schopnosti také v rámci metody CLIL (integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka). Zlepšení jazykové úrovně vyslaných učitelů předčilo původní očekávání.
V rámci diskusí po jednotlivých výjezdech dochází k revidování učebních plánů a návrhů nových aktivit pro podporu nadaných žáků / znevýhodněných žáků / žáků s omezenými příležitostmi. Postupně se dotvořuje systém podpory těchto žáků. Tento cíl tedy ještě není zcela naplněn.

Popis jednotlivých mobilit:
1. Metodický kurz ve Velké Británii – Mgr. Hana Říhová (Ježková)
Languages á la carte, inlingua Edinburgh, 17. – 28. srpna 2015
Materiály ke stažení jsou k dispozici z našeho úložiště.

2. Job-shadowing v Německu – Mgr. Lenka Nevrklová
Schkola Hartau, 25. – 29. ledna 2016
02_Nevrklova_Hartau

3. Job-shadowing v Nizozemsku – Mgr. Pavla Jahodová
ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, Amsterdam, 8. – 12. února 2016
03_Jahodova_Amsterdam

4. Metodický kurz v Rakousku – Mgr. Lenka Nevrklová
Language Studies GmbH, Wien, 4. – 15. července 2016
04_Nevrklova_Viden

5. Jazykový kurz ve Velké Británii – Mgr. Petra Švecová
ITC Summer School (Jersey) Ltd, Jersey, 11. – 22. července 2016
05_Svecova_Jersey

6. a 7. Jazykový kurz ve Velké Británii – Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Mgr. Irena Dejmková
Instill Education Ltd Trading as Edinburgh School of English, Edinburgh, 8. – 19. srpna 2016
06_Obrdlikova_Edinburgh

8. a 9. Job-shadowing ve Finsku – Mgr. Zdeňka Obrdlíková a Mgr. Jan Findejs
Finnish International School of Tampere, 24. – 28. října 2016
08_Obrdlikova_Finsko

10. Metodický kurz ve Velké Británii – Mgr. Pavla Jahodová
International Projects Centre Ltd, Exeter, 23. dubna – 4. května 2017
10_Jahodova_Exeter

11. a 12. Job-shadowing v Dánsku – Mgr. Jana Nekvindová a Mgr. Irena Dejmková
Løgstør Skole, 15. – 19. května 2017
11_Nekvindova_Dansko

13. a 14. Job-shadoving v Nizozemsku – Mgr. Petra Chvátalová a Mgr. Libuše Turková
ZAAM Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs, Amsterdam, 15. – 19. května 2017
13_Chvatalova_Nizozemsko

Publicita:
Školní zpravodaj – červen 2016
Inzerát Jihlavské listy
Školní zpravodaj – červen 2017
Prezentace po každém výjezdu v rámci školy (porady, MS)