Evropský den jazyků

EDJ 2019

Letošní ročník projektu Evropský den jazyků se uskuteční v pátek 27. 9. 2019

V dílně by se žáci měli seznámit s:

 • základními informacemi o zemi či kultuře a jazyku, jímž se v dané zemi či kultuře mluví
 • kulturními a jazykovými specifiky a zajímavostmi země či kultury
 • zkušenostmi lektora s danou zemí či kulturou
 • způsobem, jak si poradit v každodenních situacích, s nimiž se může cestovatel v dané zemi setkat
 • základními slovíčky a frázemi, které jsou nezbytné pro komunikaci v těchto situacích

Harmonogram EDJ:

 • 7:45 – 8:00 registrace lektorů - vestibul školy
 • 8:15 – 8:45 slavnostní zahájení pro lektory a žáky - jídelna
 • 9:00 – 9:45 dílny – 1. část
 • 9:45 – 10:00 přestávka s občerstvením pro lektory
 • 10:00 – 10:45 dílny – 2. část
 • 11:00 – 13:00 práce žáků s třídními učiteli
 • 11:00 – 12:00 setkání lektorů u kulatého stolu (hodnocení, výběr tématu příštího EDJ, informační centrum)
 • možnost návštěvy tříd

oběd pro lektory

EDJ 2019