Evropský den jazyků

Dne 26. 9. 2018 byl slavnostně zahájen Evropský den jazyků na naší škole.  Tímto dnem vyvrcholil Týden (nejen) evropských jazyků, který byl realizován od 24. 9. do 27. 9. 2018. V tomto týdnu se vyučující zaměřili na výuku svých předmětů v cizím jazyce (CLIL) a 27. 9. navštívili žáci 8. a 9. ročníku interaktivní edukativní divadelní představení v anglickém jazyce One day in London.  Toto představení mělo za cíl prohloubit jazykové znalosti žáků a posloužilo jako výborná příprava na výjezd do Londýna.   V úvodních patnácti minutách pan ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a aby si dobře naplánovali turistickou cestu do zvolené země a o dané zemi zjistili co nejvíce informací. Pan učitel Jiří Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu.

Časová dotace pro všechny byla 2 x 45 min. Žáci obdrželi pracovní listy se čtrnácti základními otázkami a předtištěný slovníček, do kterého si doplňovali slova a slovní obraty v jazyce zvolené dílny. Žáci si s lektory naplánovali způsob dopravy do konkrétní země, potřebné doklady, ceny ubytování, jídla, zjišťovali důležitá telefonní čísla, např. na naši ambasádu, ceny pojištění, místní dopravy, vstupů do významných památek, atd…  Následně v třídnických hodinách vytvářeli vlastní cestovní plán, se kterým poté seznamovali své spolužáky formou prezentace.

Děti si mohly vybírat z 15 dílen podle jazyka, který jim připadá zajímavý. Někteří žáci zajišťovali bezproblémový chod jednotlivých dílen (helpers) a jiní se podíleli na vítání lektorů a zajišťovali občerstvení. Po skončení jednotlivých dílen se všichni lektoři sešli u kulatého stolu. Sdělovali si své pocity a názory z jazykových dílen a hodnotili zájem dětí.

 

V příloze si můžete nyní prohlédnout Evropský den jazyků očima našich žáků - jak zpracovali své zážitky z této akce.

-------------------------

Letošní ročník projektu (nejen) Evropský den jazyků se uskuteční ve středu 26. 9. v rámci týdne (nejen) evropských jazyků. V tomto týdnu žáci budou moci ve vyučování propojovat své znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů s angličtinou a němčinou prostřednictvím CLILu (Content and Language Integrated Learning), čímž si procvičí nejen to, co se již zvládli ve vyučovacích předmětech naučit, ale také si rozšíří slovní zásobu v cizích jazycích. V závěru týdne se pak žáci osmého a devátého ročníku zúčastní divadelního představení v anglickém jazyce, díky němuž se začnou připravovat na blížící se výjezdy do Holandska a Anglie. Věříme, že schopnost používat cizí jazyky otevírá cestu do světa. Pojďme si tedy sestavit svůj první velký cestovatelský plán...

EDJ 2018