Školská rada

Školská rada při Základní škole Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace

Funkční období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

 

Zástupci zřizovatele:

Alice Šedivá Neckářová (místopředsedkyně)

Josef Herout

 

Zástupci rodičů:

Iveta Čopáková

Karel Čamra

 

Zástupci školy:

Ivana Jelínková (zapisovatelka)

Zdeňka Obrdlíková (předsedkyně)