Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2020-2021

Vážení rodiče, vzhledem k epidemiologické situaci jsme nuceni nastavit přísnější pravidla pro provoz ve škole a školní jídelně. Snažíme se tak chránit vás, vaše děti i zaměstnance školy a jejich rodiny. Proto po dobu nezbytně nutnou nebude umožněn rodičům vstup do školy (v mimořádném případě musí být předem dohodnutá schůzka s daným vyučujícím). Dále nebudou funkční čipy pro vstup do školních prostor pro žáky 1. – 5. ročníku a pro rodiče.

U vstupu do školy bude ráno i odpoledne dozor, který dítěti otevře a pustí ho do školy. U všech vstupů, stejně tak i v dalších prostorách školy jsou umístěny desinfekční gely.

První školní den 1. září 2020 - první ročník

Naši noví prvňáčci s rodiči (rodiče i žáci musí mít na zahájení v jídelně roušky) se sejdou v 8:10 ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku. Každá třída bude mít označené stoly, u kterých se noví žáci a jejich rodiče shromáždí.

Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou prvňáčky třídní učitelky do jejich tříd. Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky a penál (přezůvky na první den nenoste). Přibližně v 9:00 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.

Rodiče mezitím zůstanou v jídelně, kde se dozví informace týkající se školní družiny, eventuálně provozu školy. Po těchto informacích vychovatelky odvedou rodiče dané třídy na stanoviště, na kterém počkají na příchod svých dětí s třídní učitelkou ze školy. Pro 1. A bude stanoviště na dvoře školy, pro 1. B u hlavního vchodu (pravý vchod) a pro 1. C u prostředního vchodu.

Ve škole již žáci mít roušky nemusí.

Jídelna bude vydávat obědy od 10 do 12.30 hodin.

 
Další dny – první ročník

- každý den začíná výuka v 8:10 hodin (žáci opouští šatnu i družinu v 8:00 hod)

- rodič žáka doprovodí k prostřednímu vchodu, kde žáka převezme pracovník školy vykonávající dozor (rodiči nebude umožněn vstup do školy)

- po ukončení výuky (po družině) rodič u prostředního vchodu oznámí pracovníkovi školy jméno a vyčká příchodu svého dítěte

  • Středa 2. 9.: vyučování do 10.10 hod. – obědy od 11:00
  • Čtvrtek 3. 9.: vyučování do 10.10 hod. - obědy od 11:00
  • Pátek 4. 9.: vyučování do 10.55 hod. - obědy od 11:00
  • Pondělí 7. 9.: vyučování do 10.55 hod. – obědy od 11:00
  • Od úterý 8. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu.

Prvňáčci mohou do školní družiny od úterý 1. 9.
Kroužek anglického jazyka a kroužky školní družiny budou zahájeny od 7. září. Nabídku dostanou prvňáčci od třídní učitelky 1. září (a bude k dispozici i na našich www stránkách).

Žáci 1. a 2. ročníku budou používat pro vstup i odchod pouze prostřední vchod.
 

Třídní schůzky rodičů žáků 1. ročníku proběhnou 3. září v jednotlivých třídách. Žádáme o účast pouze jednoho rodiče na žáka. Vstup je možný pouze s rouškou.

  • 1. A – v 16:30 hod.
  • 1. B – v 16:45 hod.
  • 1. C – v 17:00 hod.

 
Vzhledem ke zkušenosti z minulých let upozorňujeme na složitou dopravní situaci v okolí naší školy. Jedna křižovatka musí obsloužit celé sídliště, 2 školy, 2 školky a návštěvníky obchodu LIDL. Zvláště během prvních dnů školy je problém nejen s parkováním a vjezdem na parkoviště, které využívají obě školy, ale i s dojezdem k parkovišti (přetížená Okružní silnice). Doporučujeme přijít raději pěšky nebo použít včas MHD.

Děkujeme za pochopení a dodržování nastavených pravidel.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Fotky
Štítky