Veletrh zdraví

Veletrh zdraví

        

27. VELETRH ZDRAVÍ

v rámci projektu Cesty ke zdraví – TROCHU JINÉ UČENÍ

12. a 13. listopadu 2019

Termín: 12. a 13. 11. 2019

12. 11. – vystoupení v tělocvičně (generálka)
8.30 – 9.45: 1. – 3. ročník
10.15 – 11.30: 4. – 6. ročník
12.10 – 13.25: 7. – 9. ročník

13. 11. – dopoledne aktivity pro žáky, odpoledne prezentace toho, co se v některých školních aktivitách naučili;  vystoupení pro rodiče, bývalé žáky a veřejnost

Soutěže k tématu Veletrhu:

soutěž

zajišťuje

prezentace

literární

1.stupeň – I. Jelínková, L. Veselá

2.stupeň – L. Matějíčková

na panelech

výtvarná

1.stupeň – I. Dejmková

2.stupeň – K. Šindlerová

na panelech

 

Anketa O UČENÍ v prvním patře:

M. Průchová + asistenti

 

 

Aktivity:

Je třeba, aby žáci měli svačinu a ostatní potřebné věci v malém batůžku (případně v aktovce). Budou si ho nosit stále u sebe. Do kmenové třídy přijdou až na třídnickou hodinu.

I.stupeň (1. – 2. ročník)
Dle vlastního programu 1. – 4. hodina
(zdravé zoubky, keramika, pohybové aktivity…)

I.stupeň (3. – 5. ročník)

1. aktivita

8:10 – 9:30

 

Svačina

9:30 – 9:50

ve třídě 2. aktivity

2. aktivita

9:50 – 11:10

 

třídnická hodina/vyhodnocení

11:20 – 11:55

(pátý ročník 11:45)

Vyhodnocení aktivit, odpovědi na otázky, shrnutí

O stručnou zpětnou vazbu prosím ročníkové učitele do zápisu nejpozději do 20. 11. Děkuji.

 

II.stupeň

1. aktivita

8:10 – 9:30

 

svačina

9:30 – 9:50

ve třídě 2. aktivity

2. aktivita

9:50 – 11:10

 

přestávka

11:10 – 11:25

ve třídě 3. aktivity

3. aktivita

11:25 – 12:45

 

třídnická hodina/vyhodnocení

13:00 – 13:40

(devátý ročník 13:20)

Vyhodnocení aktivit, odpovědi na otázky, shrnutí

O stručnou zpětnou vazbu prosím ročníkové učitele do zápisu nejpozději do 20. 11. Děkuji.

Všem děkuji za zodpovědné přihlašování na aktivity v Moodle.

Seznamy tříd  - třídní učitelé

Seznamy aktivit budou ještě vyvěšeny na stěně před přírodopisem.

Ve středu 13. listopadu bude ukončen dopolední program pro 1. stupeň čtvrtou vyučovací hodinu, 2. stupeň bude končit kolem 13:30. Odpolední vyučování odpadá, družina a kroužky ŠD budou probíhat normálně.

Děkuji všem za spolupráci a doufám, že při organizaci i zajištění 27. Veletrhu zdraví s trochu jiným učením.

Zdeňka Obrdlíková

 

Veletrh zdraví je projekt na podporu zdravého životního stylu. Naplňuje všechny tři pilíře zásad Zdravé školy ( Zdravé prostředí, Zdravé učení a Otevřené partnerství).
Jedná se o dvoudenní projekt na podporu tělesného i duševního zdraví. První den prezentují žáci pohybové aktivity, které mohou v rámci zájmových činností ve škole navštěvovat, prezentovány jsou i některé zajímavé sportovní aktivity organizací v Jihlavě, do kterých jsou naši žáci zapojeni. V dopoledních hodinách druhého dne jsou žáci zapojeni do aktivit, které si předem zvolili, mohou prezentovat svoje výtvarné a literární práce na dané téma. Odpoledne probíhá prezentace vybraných aktivit pro veřejnost, zejména pro rodiče a naše bývalé žáky.

 

Fotky