Velikonoce - spolupráce devátého a prvního ročníku

Ve středu 17. dubna navštívili žáci 9. ročníku své prvňáčky, aby se zúčastnili velikonočních aktivit. Nejprve společně ve třídách vyráběli velikonoční zajíčky a kuřátka. Potom vybraní žáci a žákyně 9. ročníku předvedli praktickou ukázku pletení pomlázky z osmi proutků. Vrcholem akce bylo hledání vajíček a zajíčků, důmyslně schovaných v zahradě školy.  Hezké velikonoce. 


 

Kurz první pomoci (8. A, 8. B)

Jako každoročně tak i letos na jaře proběhl na naší škole kurz první pomoci pro žáky 8. ročníku. V prvních hodinách se nejprve seznámili s teoretickými základy o poskytnutí první pomoci. Následně si i prakticky vyzkoušeli ošetření základních úrazových stavů - ošetření zlomenin horních a dolních končetin pomocí obvazů a závěsného šátku, zástavu krvácení a v neposlední řadě i resuscitaci malého dítěte ale i dospělého člověka na modelu - masáž srdce a dýchání z úst do úst.


 

České pověsti v 6. C

Ve výchově k občanství se šesťáci věnovali českým pověstem. Celý blok vyvrcholil dramatizací pověstí, kdy se kluci i holky změnili na divoké Vlasty a Šárky, oklamaného Ctirada, vážného Přemysla Oráče a další postavy z českých dějin. Připravili se scénáře, kulisy, kostýmy, někteří měli i svého režiséra a „opravdovou“ klapku. Hraní si opravdu užili a v pondělí 29. dubna uzavřou blok bájí a pověstí besedou s paní knihovnicí. 


 

Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové mokřadní učebny v Jihlavě. První mokřadní učebna Kalvárie vznikla před dvěma lety u rybníčku před naší školou, naši žáci tehdy vykopali dvě tůňky pro obojživelníky a od té doby tůňky udržujeme a využíváme při výuce. Druhá mokřadní učebna se nachází na Skalce a vznikla vyčištěním zaniklého koupaliště. Na obnově se podílel spolek Mokřady, ochrana a management, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, ČSOP Jihlava a další dobrovolníci.

Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo

Ve středu 10. dubna proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročník ZŠ a nižších gymnázií). Soutěžící žáci museli nejdříve před soutěží zpracovat samostatně vybraný vstupní úkol a při vlastní soutěži na ně čekal náročný vědomostní test, dále určování 20 předložených rostlin a 20 živočichů a nakonec ještě laboratorní úkol, ve kterém se pozorovaly průduchy rostlin. V náročné konkurenci 27 soutěžících prokázali naši žáci biologickou všestrannost a dosáhli na pěkné umístění. Tomáš Zelený ze 7. C obsadil celkové druhé místo, Amelie Jarošová ze 7.

Krajské kolo geologické olympiády

Krajské kolo Geologické olympiády Kraje Vysočina se uskutečnilo v pondělí 8. dubna 2019 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava. Na soutěžící čekal vědomostní test a pak praktické určování 25 vzorků hornin, minerálů a zkamenělin, jejichž určování jsme trénovali s badatelským kroužkem přímo v muzeu v úterý 2. dubna týden před soutěží. Naši školu v krajském kole reprezentovali 4 žáci, kteří dosáhli na pěkná umístění a obsadili druhé, čtvrté, páté a šesté místo z celkem 17 soutěžících mladší žákovské kategorie. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pečení jidášů a velikonočních zajíčků - projektový den v ŠD

Prvního dubna jsme měli ve školní družině další projektový den. Seznámili jsme se s tradicí pečení jidášů na Zelený čtvrtek. Poté jsme si společně s paní cukrářkou vyrobili a upekli vlastní jidášky a zajíčky plněné borůvkovým džemem. Celé projektové odpoledne se nám všem moc líbilo. 

Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019

V pátek 29. března nás čekal další výjezd badatelského kroužku, tentokrát na hájenku Černé lesy u Brtnice. Zde nás už čekala naše kamarádka Celie a skupinka dětí a studentů z Prahy, která přijela těsně před námi. Během našeho pobytu jsme měli možnost si na hájence vyzkoušet, jak se rozdělává oheň v kamnech, jak se do nich přikládá a jak se vaří na plotně z vlastních zásob. Především jsme se zde ale po roce znovu sešli, abychom na loukách u Uhřínovic vykopali další tůňku pro obojživelníky. 

Video – recording: Our school (5. ABC)

V pondělí 20. března jsme se v hodině anglického jazyka stali opravdovými moderátory a během 45 minut natočili krátké video o naší škole. Zkušený „ajťák“ Jenda Srbecký (5. B) na kameru vše pečlivě zaznamenal a následně sestříhal. Velký dík patří nejen jemu, ale všem aktérům, kteří se na realizaci podíleli.

"Kam horník nemůže, nastrčí permoníka" (7. B, 7. C)

Jako každoročně se sedmé třídy zúčastnily v rámci hodin dějepisu interaktivního programu o těžbě stříbra v Muzeu Vysočiny s názvem "Kam horník nemůže, nastrčí permoníka". Žáci prošli celý proces od nalezení stříbrné rudy až po ražbu mincí, seznámili se s jednotlivými povoláními, nástroji, oblečením horníků, prostě se vším, co nějakým způsobem souviselo se vznikem mincí v době 13. století. Na závěr si mohl ten žák, který nejlépe uspěl v soutěži probíhající během programu, vyrazit repliku brakteátu, tehdejší mince ražené v Jihlavě.