Fórum mladých aneb Desatero příležitostí/problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských základních/středních škol

Ve středu 4. března se osm zástupců naší školy v DIODu zapojilo do diskuse v rámci Fóra mladých. Společně s odbornými garanty z magistrátu nebo partnerské organizace se zamýšleli nad příležitostmi/problémy města, hledali nová řešení a projekty v jednotlivých oblastech života ve městě. Žáci diskutovali nad šesti tématy (životní prostředí a zdravý životní styl, sportovní činnosti a sportovní zařízení v Jihlavě, volný čas a kulturní vyžití, doprava, já ve škole, jak se cítím v Jihlavě). V rámci setkání byl představen stav řešení 10P (TOP příležitostí/problémů) z minulých setkání.

Pasování prvňáčků na čtenáře

Tento týden se naši prvňáčci zúčastnili slavnostního pasování na čtenáře, ochránce knih. Na akci městské knihovny se podíleli i studenti dramatického oboru ZUŠ pod vedením pana M. Koláře, kteří předvedli zajímavou a veselou scénku z prostředí knihovny. Děti dostaly pamětní list se svým jménem, malou knížečku a poukaz do knihovny na rok půjčování zdarma.


 

Basketbalisté ovládli okresní kola Sportovní ligy škol

Družstvům mladších i starších žáků naší školy se v posledních dnech podařilo úspěšně porazit všechny soupeře ze škol z jihlavského okresu a vybojovala si tak účast v kole krajském. Starší žáky čeká krajské finále 26. 3., mladší žáky 29. 4. Obě kategorie hrají od 8 hodin v hale nad bazénem v ul. Rošického v Jihlavě, budeme rádi za jakoukoli podporu, přijďte fandit!

P. S.: Chceme moc poděkovat trenérům basketbalistů BK Jihlava za výbornou přípravu našich žáků, je vidět, že to máte „zmáknuté“. 

Lego Robot

Aktualizováno: Přidali jsme video z vyhlášení a odkaz na rozhovor v rádiu.| Druhá soutěžní přehlídka Lego Robot se konala 20. 2. 2020 v prostorách školícího centra firmy Bosch v Jihlavě. Naši školu reprezentovali čtyři žáci. Jakub Jan Antonů a Vojtěch Janků, se v kategorie C  - Open, umístili na 1.místě. Matyas Brnický a Martin Hanušin si vybrali kategorii A – dálkově ovládaný robot. I jim se dařilo. Obsadili 7. místo.

Náš karnevalový rej

V pátek 28. 2. 2020 se sešli všichni prvňáčci v tělocvičně a společně oslavili masopust. Užili si spoustu zábavy při různých tanečních a sportovních soutěžích. Poděkování si zaslouží i rodiče, kteří pomohli připravit krásné masky.

Indiánský týden v 1. C

Žáci 1. C se v únoru vypravili do světa Indiánů. Každý den plnili rozmanité úkoly nejen z učebnic. Počítali luky a šípy, rohy na totemech, ale také geometrické tvary na dýmce míru, hledali shody a rozdíly, poznávali indiánský jazyk. Vyrobili si indiánské čelenky, nakreslili totemy, stříleli do terče a těšili se na závěrečný „Indiánský sněm.“


 

Indiáni z 1. B

Tento týden máme indiánské učení. Stříleli jsme do terče, zdobili kanoe a totem. V hodině praktických činností jsme si vyrobili čelenku a všichni indiáni z 1. B se zabydleli v teepee.

Recitační soutěž - školní kolo

Naše každoroční recitační soutěž včera vyvrcholila a již známe vítěze! 
Mezi druháky a třeťáky zvítězila Simona Kalná z 3.C na druhém místě se umístila Lara Břečková ze 3.A, na třetím místě skončila Tereza Nováková z 2.C.
Mezi čtvrťáky a páťáky soutěž vyhrála Kristina Břečková z  5.A, na druhém místě skončila Lucie Hořavová z 5.C, třetí se umístila Silvie Hanzalová ze 4.B.

Projektový den - beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou

Ve středu 19. února za dětmi z 5. ročníku přijela v rámci projektového dne školního klubu známá česká spisovatelka Petra Braunová, autorka převážně dětských knih. Společně jsme se sešli v našem informačním centru, které slouží i jako školní knihovna. Po přivítání paní spisovatelky následovala samotná beseda. Paní Braunová nejprve dětem povyprávěla o své tvorbě. Potom jim představila svoje dvě nejnovější knihy „Dům doktora Fišera“ a „Evička lhářka žhářka“, ze kterých jim také přečetla malý úryvek.