Obnova lesostepi v Radotínském údolí (29. 11 – 1. 12. 2019)

Cílem další výpravy badatelského kroužku do Radotínského údolí u Prahy bylo pokračovat v obnově zarůstajících lesostepí, kde na samém okraji CHKO Český kras přežívají vzácné teplomilné organismy. Již minulý rok jsme zde po domluvě s CHKO začali vyřezávat křoví, kterým zarůstá ostrůvek lesostepi nad skalnatým údolím. Do Prahy jsme přijeli již v pátek a přenocovali zde, abychom měli na práci celou sobotu. Počasí nám přálo a společně s našimi kamarády z Prahy jsme pracovali pilně celý den až do soumraku.

Setkání paní spisovatelky Ivany Fexové s dětmi ze školní družiny

V pátek 22. listopadu za dětmi ze školní družiny přišla paní spisovatelka Ivana Fexová a její žáci z jihlavského gymnázia. Společně nám představili knížku Dobrodružství Fany a Beryho, kterou paní profesorka napsala. Naši starší kamarádi nám přečetli několik ukázek z knihy, která vypráví o dvou psích uličnících. Poté jsme si společně zazpívali a také zasoutěžili v Krkavčím testu pozornosti. Společně jsme prožili krásné odpoledne a knížku určitě doporučujeme jako dárek pod vánoční stromeček.

Adventní překvapení

Organizační tým pro žáky ze všech tříd ve spolupráci s učiteli připravil adventní překvapení. Od pondělí 2. prosince do pátku 20. prosince bude na plakátu vedle sloupu ve vestibulu uvedeno, kterou třídu ten den čeká překvapení.

Organizační tým

Návštěva společnosti Post Bellum - Zítra celá země

Dne 15.    11. 2019 navštívili naši školu dva členové společnosti Post Bellum. Post Bellum se zabývá zaznamenáváním vzpomínek lidí významných historických událostí. Ze získaných informací a příběhů připravuje dokumenty, výstavy, spolupracuje s různými médii a pro studenty pořádá naučné workshopy, z nichž jeden právě absolvovala třída 9. B. 

Památník Vojna a příbramské doly (8. ročník)

Dne 20. listopadu jsme byli v Příbrami, v dolech Vojtěch a Anna. Část dolů jsme si prošli, také jsme se projeli důlním vláčkem. V dolech se nám líbilo, přestože tam byla velká tma a zima. Po exkurzi v dolech jsme přejeli do Lešetic, kde se nachází památník komunistických politických vězňů Vojna. Nejdříve jsme tam zhlédli dokument Rudé temno, který popisoval, jak se komunisté chovali k odpůrcům a co byly vykonstruované politické procesy. Poté jsme si tábor prošli a na vlastní oči jsme viděli, jak se komunisté k vězňům chovali a jak zde vězni žili.

V. Váhalová, J. Maschita

Soutěž Mladý chovatel

V pondělí 18. listopadu 2019 se v DDM Jihlava uskutečnila tradiční přírodopisná soutěž Mladý chovatel. Ve dvou věkových kategoriích soutěžilo 29 dětí z 8 základních škol. Soutěžící řešili tři testy z oborů akvaristiky, teraristiky a z chovu ostatních zvířat. V praktické části se poznávala zvířata chovaná v DDM, bylo jich celkem deset. Naši školu reprezentovalo celkem 7 dětí z badatelského kroužku. Nejlépe se vedlo Tomáši Zelenému (4. místo), Dominice Jonášové (5. místo), Míše Semrádové (6. místo) a Lence Dolejší a Anně Veselé (obě 10. místo).

Veletrh zdraví 2. ročník

Děti z druhých tříd se tento den zúčastnily tří dílniček. V první si spolu trochu zacvičily a protáhly se. V  druhé se učily anglicky a vytvořily si knížečku s názvem Fingers. A ve třetí si zkusily pracovat s hlínou. Na závěr si třídy zodpověděly anketní otázku a zhodnotily práce dětí zapojených do výtvarné a literární soutěže. Byl to pro všechny moc zajímavý den. 

V knihovně (3. C)

Dnes jsme měli hodinu čtení v knihovně. Paní knihovnice pro nás připravila program o knížkách spisovatele Václava Čtvrtka. Četli jsme, řešili jsme úkoly ve skupinách, domýšleli jsme pohádkový příběh, skládali jsme puzzle a plnili jsme úkoly k pohádce. Bylo to zábavné "TROCHU JINÉ UČENÍ"

Veletrh zdraví 1. ročník

I v letošním školním roce se prvňáci zapojili do aktivit Veletrhu zdraví.Během dopoledne si popovídali o tom, jak se mají starat o své zoubky. Vypracovali dva pracovní listy a byli odměněni "Zoubkovou kouzelnou taškou". V druhé aktivitě si zacvičili a srovnali svá zádíčka. Třetí aktivita byla zaměřena na třídění odpadů a v poslední aktivitě si každý poskládal popelářský vůz.Celé dopoledne se vydařilo.
 

Žáci z 8.A dobrovolníky!

Dnes jsme se v rámci Veletrhu zdraví rozhodli zpestřit den klientům charitativního zařízení Adapta (odlehčovací zařízení pro duševně a tělesně postižené do 30 let). Připravili jsme několik stanovišť  s různými tématy (puzzle, pohádkové postavy, PC-dovednost, zvířata a jejich prostředí, ochutnávka ovoce a zeleniny, sport). Důležité bylo poskytnout různé úrovně obtížnosti, aby si každý klient mohl vybrat, ale také nechat na jejich fantazii a zkušenosti, jak se se svěřeným úkolem/ pomůckou vypořádají. Společně jsme ještě vybarvili a vyplnili podzimní obraz stromu s ovocem.