Školní jídelna - Informace ke konci školního roku 2019/2020

Odhlašování obědů v průběhu posledního školního týdne 22. 6. - 26. 6. 2020 bude možné pouze do pondělí 22. 6. do 14:00 hod., po té již nebude možné obědy odhlásit z důvodu vyrovnání finančního limitu ke konci školního roku.

Vyřizování stravného bude z důvodů hygienických opatření (vstupovat do jídelny v průběhu výdeje obědů mohou pouze strávníci) možné od pondělí 15. 6. od 7:00 hod. do 10:00 hod.

Docházka do školy během prázdnin

Vážení rodiče, v letošním školním roce můžeme vyjít vstříc zaměstnaným rodičům, a proto nabízíme zajištění docházky dětí z 1. stupně do školy o hlavních prázdninách. Aktivity dětí budou organizovat vychovatelky školní družiny. Všichni rodiče dětí z 1. stupně obdrželi dnes e-mailem tuto zprávu.

Návrat žáků do školních lavic

Aktualizováno 3. 6. 2020

Ochrana zdraví a provoz na základní škole Otokara Březiny pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020

Žáci budou docházet 1x za týden vždy ve 13:00 podle stanoveného rozvrhu – dobrovolná účast
Forma setkání – třídnické hodiny – max. 15 žáků (při větším počtu bude třída rozdělena)

Příchod ke škole

  • Před školou udržovat odstup  

Vstup do školy

Hodnocení dálkové výuky - březen

Žáci mají nyní čas na rozvíjení jiných dovedností než při běžné výuce. Pro samostudium je důležité vytvořit si systém pravidelné práce.

Osvědčilo se:
- stanovit si plán (možno podle rozvrhu, který je v Bakalářích)
- vybrat si, jak a co je možné zvládnout, případně se věnovat bonusovým úkolům
- provést sebehodnocení (jednoduchou formou – semafor, smajlíci, jednoduché zhodnocení; nejlépe zapsat k vyhotovenému úkolu

Informace k uzavření školy a samostudiu

V pondělí 16. března proběhly porady se všemi vyučujícími. Rodičům poslali třídní učitelé zprávu e-mailem a komunikačním modulem Komens v Bakalářích. Komunikace bude probíhat především přes systém Bakaláři. Žádáme všechny o ověření přístupu. V Internetové aplikaci nebo v aplikaci v mobilním telefonu máte zprávu na nástěnce ze včerejška. V systému android byla vydána nová verze aplikace v průběhu tohoto týdne (modrobílá ikona "Bakaláři Online"). Doporučuji ji nainstalovat.

Jihlavské terasy (8. A)

Ve čtvrtek 5.3. navštívili žáci 8.A dům seniorů na jihlavských terasách. Žáci a klienti se sešli nad hrou Člověče, nezlob se. První tři výherci byli z řad seniorů a byli po zásluze vyznamenáni diplomem a bonboniérou. Byla to pro nás nová zkušenost a jedinečný zážitek také proto, že jako potenciální nositelé infekce jsme si při vstupu do objektu museli opakovaně dezinfikovat ruce a celou dobu mít nasazenou ústenku. Jsme spokojení, že se návštěva a její program mohla uskutečnit beze změny.