Vycházka badatelského kroužku na Lesnovské mokřady

Ve středu 8. května jsme využili volna státního svátku a šli jsme se s badatelským kroužkem podívat na Lesnovské mokřady, jak se probouzí příroda. Kromě pozorování obojživelníků jsme měli v plánu také měřit kvalitu vody ve Stříbrném potoce a ve zdejších tůňkách. Začali jsme ve studánce, kde Stříbrný potok pod Šacberkem pramení. Změřili jsme teplotu vody, pH, elektrickou vodivost a ppm. Studánku jsme také vyčistili. Další měření jsme opakovali i na dalším toku potoka a ve všech tůňkách a rybníčcích, kterými Stříbrný potok protéká.

Geologická olympiáda - národní kolo

V úterý 7. května 2019 se konalo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně celostátní kolo geologické olympiády. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích. Kategorie B je určena středoškolákům a kategorie A žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií. Naši školu reprezentoval Marek Man, kterému se podařilo poprvé v historii naší školy postoupit do celostátního kola a umístit se v náročné soutěži na krásném sedmém místě. Soutěž byla zaměřená nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické dovednosti a na schopnosti logického úsudku.

Waterproject

Studijní výměnný pobyt - ČESKO - HOLANDSKO - Waterproject

V přiložené prezentaci, která byla promítána na schůzce v pondělí 6. 5., jsou všechny potřebné informace týkající se příjezdu a průběhu žáků z Holandska.

 

Vítězství v krajském kole Zlatého listu a postup do národního kola, aneb Anthrax se vrací!

Ve dnech 2. a 3. května proběhlo krajské kolo ekologické soutěže Zlatý list, kde naši školu reprezentovali žáci z badatelského kroužku. Na tuto soutěž jsme se připravovali celý rok a po vítězství v místním kole jsme byli zvědaví, jak se nám povede. Ve čtvrtek jsme vlakem dojeli údolím Sázavy do Pohledi a pěšky došli do rekreačního zařízení Radost u Nové Vsi u Světlé nad Sázavou, které se stalo na dva dny naší základnou.

Mit der U-Bahn durch Wien?

Tento víkend strávila skupina žáků 7. – 9. ročníku v rakouské metropoli Vídeň. Navzdory nepříznivému počasí se podařilo uskutečnit naplánovaný program (Prater, Hofburg + Sisi-Museum, Schönbrunn, Haus des Meeres) a zachovat si dobrou náladu. K pohybu po městě se výborně osvědčilo metro (U-Bahn), v jehož systému se žáci rychle zorientovali. Naposlouchali si zde názvy stanic, přečetli nápisy, koupili jízdenky …
Všem patří dík za spolehlivost, odolnost a spolupráci!

Ekocentrum Baliny (2. C)

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se třídou 2.C již podruhé v tomto školním roce navštívili Ekocentrum Baliny u Velkého Meziříčí, kde jsme se zúčastnili výukového programu s názvem Stromy. Celé dopoledne jsme strávili procházkou Balinského údolí. Cestou jsme poznávali různé druhy stromů, živočichů a dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavostí. Na závěr jsme si vyrobili dřevěný talisman na krk. Domů jsme se vrátili obohaceni novými zážitky a vědomostmi.

ROBOSOUTĚŽ na ČVUT v Praze

Po absolvování školního kola se devět žáků z naší školy zúčastnilo 25. dubna 2019 robosoutěže na ČVUT v Praze. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu je sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Všechny týmy obdržely na památku trička. Hlavní ceny si tentokrát odvezli silnější soupeři. Podrobnější informace na www.robosoutez.cz
Tři soutěžní týmy:

Soutěžní přehlídka LEGO ROBOT

V pátek 8. února jsme se zúčastnili soutěžní přehlídky "Lego Robot" pořádané Krajem Vysočina za podpory firmy Bosch. Žáci se zapojili do všech tří vypsaných kategorií. Jedna kategorie měla za úkol projet bludištěm a odvézt plechovku pomocí dálkového ovládání. V druhé kategorii musel robot dojet pro stejnou plechovku, ovšem sám pouze po nakreslené čáře. Třetí kategorie byla věnována vlastní tvořivosti týmu, hodnotil se nápad a funkčnost modelu. Tento tým, ve složení Jakub Jan Antonů a Tomáš Zadina, se umístil v přehlídce na třetím místě.

Lesnická soutěž YPEF - regionální kolo

Ve středu 24. dubna proběhlo na půdě Mendelovy univerzity v Brně regionální kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Naši školu reprezentovala tři děvčata z badatelského kroužku ze 7. A, kterým se podařilo postoupit z místního kola v Třebíči a byla ve své kategorii nejmladším týmem. Čekalo je 12 stanovišť, kde se určoval například dřevokazný hmyz, ptáci, lesnické pomůcky, lesní byliny, dřevokazné houby, horniny a minerály, ale i například vzorky dřeva, lebky lovených zvířat, kožešiny, semenáčky a letorosty dřevin, semínka, šišky a další záludnosti.

Úspěchy v místním kole ekologické soutěže Zlatý list

V úterý 23. dubna proběhlo v ZOO Jihlava místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž měla podobu stezky, na které soutěžící navštívili devět stanovišť a na kterých je čekalo plnění rozmanitých úkolů. Tématem letošního ročníku byli bezobratlí a především hmyz v přírodě například ve vztahu k rostlinám, půdě, ptákům, člověku. Náročné bylo především určování, se kterým si naši žáci z badatelského kroužku poradili nejlépe a zaslouženě si ve starší kategorii 7. až 9. ročník vybojovali mezi deseti soutěžícími týmy 1. a 2. místo a postup do krajského kola.