LVK 2020 - 7. ročník

LVK 2020 - Informace pro 7. ročník

Elektronický přihlašovací formulář byl rodičům žáků 7. ročníku odeslán na e-mail. Formulář pro přihlášení bude aktivní od 16. 9. 2019, 12:00hod., přihlášku je možné podat do 30. 9.2019. Pro zařazení do kurzu bude rozhodující datum a čas přihlášení. Nadlimitní přihlášky budou posuzovány individuálně a rodiče budou včas informováni. Počet účastníků kurzu je omezen kapacitou autobusů a ubytovacího zařízení na 70 žáků. V případě, že bude více zájemců než 70, budeme se snažit vzniklou situaci řešit.

Děti v kyberprostoru - seminář pro rodiče

Vážení rodiče,
Na základě odezvy z červnových schůzek jsme pro vás uspořádali seminář Děti v kyberprostoru.
Seminář se uskuteční vždy v infomačním centru školy ve dvou termínech:

  • 12. 9. 2019 od 15.30 do 17.00 (před třídními schůzkami)
  • 19. 9. 2019 od 17.00 do 18.30.

Zájemci, prosím, z důvodu kapacity informačního centra, nahlaste zvolený termín třídním učitelům. Seminář je určen pro rodiče, ne pro děti.

V semináři se lektor Mgr. Milan Taláček zaměří zejména na:

Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník - domácí úkoly

Domácí úkoly v 1. a 2. ročníku v rámci hodin anglického jazyka budou mimo jiné zadávány i z níže uvedeného internetového odkazu: https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs

Žlutá ikona pod číslem jedna platí pro první ročník. Červená ikona pod číslem dva platí pro druhý ročník.

Kroužek Aj v 1. a 2. ročníku

Aktualizováno 7. 9.2019_21:40 hod.
Rozdělení dětí do ranního kroužku angličtiny v 1. a 2. ročníku (podle přihlašovacího formuláře) je k dispozici v příloze ve formátu pdf.
----------------------------------------------------

Výjezd Povolání (8. ročník)

Ve středu 4. září jsme se vydali do Řásné na výjezd Povolání, kterého se zúčastnil celý 8. ročník. Hned první den jsme měli 5 aktivit, mezi které patřilo například vyřezávání z kůry, výroba a oblékaní se do modelů z novin a určování, koho bychom jako doktoři zachránili. Také jsme se vypravili na výlet na Javořici, který jsme si náramně užili. Druhý den jsme hned po snídani začali první aktivitou, což bylo přiřazování lístečků s informacemi k různým povoláním. Následovala aktivita, kde jsme si museli zapamatovat co nejpřesněji co nejvíce básniček. Program byl zajímavý a bavil nás.

Badatelský kroužek o prázdninách

Během letních prázdnin jsme se s badatelským kroužkem zapojili do kosení mokřadních luk na Lesnovsých mokřadech a na mokřadech u Popic u Jihlavy. Naším úkolem bylo především vyhrabání posečené trávy a rákosu, dále čištění tůněk a nakonec také stahovaní posečených rostlin a keřů na plachtách na určená místa. Během července jsme se sešli celkem devětkrát, odpracovali dohromady 175 hodin a pomohli sdružení Mokřady a management s údržbou cenných lokalit. Také jsme se věnovali monitoringu živočichů na mokřadech, především obojživelníkům a vážkám.

Družina

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy

  • rozvoj funkčních kompetencí žáků - „learning by doing“
  • rozvoj individuálních schopností žáků
  • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
  • podpora komunikace mezi žáky
  • posilování kvality vzájemných vztahů mezi žáky
  • rozvoj nadaných žáků
  • prevence sociálně patologických jevů

 

Oblasti zaměření kroužků: