Ředitelské volno - pátek 25. 9. 2020

Oznamuji, že z protiepidemických důvodů na základě doporučení ministra zdravotnictví ČR Romana Prymuly vyhlašuji volný den podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění v termínu: pátek 25. 9. 2020. Škola je uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny. Obědy jsou automaticky odhlášeny.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Záchrana motýla okáče metlicového v Českém středohoří

Již potřetí měli někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku možnost vypravit se o víkendu 11. – 13. září 2020 do Českého středohoří, aby se připojili k záchranné akci na podporu vzácných motýlů. V národní přírodní rezervaci Raná se vyskytuje na posledním místě našeho státu okáč skalní a do loňského roku i modrásek ligrusový, který však asi pravděpodobně tento rok vyhynul i zde. Dalším vzácným druhem je okáč metlicový, který kromě několika lokalit v Českém středohoří ještě přežívá v Českém krasu.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU

Vážení rodiče, žáci a zaměstnanci, na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví se od pátku 17. září 2020 zavádí povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy, tj. i během výuky. Ačkoli jsou roušky během výuky povinné pouze pro II. stupeň, doporučujeme žákům i vyučujícím I. stupně nosit během výuky roušky také.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Zkoušky z anglického jazyka pro 5. ročník na úrovni A1 (dle SERRJ)

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

v příloze je k dispozici prezentace, kterou jsme Vám chtěli představit na třídní schůzce. V této prezentaci ve formátu pdf je pod některými snímky napsán doplňující komentář tak, jak by to říkala na schůzce paní učitelka. Věříme, že nám úspěšné vykonání zkoušek nezhatí současná situace.

Zrušení třídních schůzek

 Vážení rodiče, z důvodu neuspokojivé epidemiologické situace se ruší 17. 9. 2020 prezenční třídní schůzky i schůzka rodičů 5. ročníku týkající se zkoušek z AJ. Prezentaci z Rady rodičů vám přikládáme v příloze této stránky. Pokud potřebujete osobně probrat důležité záležitosti, můžete oslovovat všechny vyučující přes Komens v Bakalářích, lze si domluvit i osobní schůzku.

Pomoc přírodě o letních prázdninách – červenec 2020

Také toto léto se někteří současní a bývalí členové badatelského kroužku zapojili do péče o cenné mokřadní lokality v blízkém okolí Jihlavy, které má ve své péči sdružení Mokřady z.s. Práci na Popických a Lesnovských mokřadech jsme obětovali deset prázdninových dnů a společně odpracovali 270 hodin. Na mokřadech proběhlo pravidelné letní kosení podmáčených pozemků a odstraňování náletových dřevin. Naším úkolem bylo shrabat posečené rostliny a na plachtách je stahovat na určená místa.

Evropský den jazyků

Týden evropských jazyků prostřednictvím CLILu 21. – 25. 9. 2020 na ZŠ Otokara Březiny, Jihlava

Co je to CLIL?
CLIL je zkratka odvozená od anglického Content and Language Integrated Learning. Jedná se o výuku nejazykových předmětů (od matematiky až po výtvarku) prostřednictvím cizího jazyka.

Družina

V příloze v dolní části stránky  jsou připraveny následující dokumenty:
• nabídka kroužků ŠD (aktualizováno 1. 9. 2020 v 18:10 hod.; úprava sportovních her a flétny)
• přihláška / odhláška
• informace k platbám a způsoby úhrady

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy