Právní vědomí 9.C

Ve čtvrtek 20. října 2022  se žáci 9.C zúčastnili besedy s názvem Právní vědomí.  Dozvěděli jsme se, jak se máme chovat po získání občanského průkazu, co je přestupek a trestný čin, právní odpovědnost a jak se chovat v komunikaci s policií. Policista nám povídal skutečné příběhy kvalifikované jako přestupky a trestné činy a možné trestní sazby. Přednáška byla poučná a zajímavá.

Anna Krausová, Filip Bajer, 9.C

Drakiáda 1.C a 9.C

V pátek 21. října se uskutečnila drakiáda 9.C a 1.C. Po druhé vyučovací hodině jsme společně s našimi  prvňáčky a učiteli  vyrazili na vyvýšenou louku ke Člunku. Toho dne foukal vítr, takže draci létali dobře. Někteří pouštěli draky úplně poprvé a moc je to bavilo. Těm, kterým draci nelétali, jsme pomáhali s opravami. Někteří draci se zamotali, ale to nevadilo. Všichni jsme si pouštění draků užili a odnesli si krásný zážitek.

žáci 9.C   

Tvoření z dýní 2.C

V rámci projektu Lexikon kouzel přírody jsme si nasbírali různé podzimní přírodniny a někteří přinesli okrasné dýně. Tak jsme si mohli vytvořit dýňáky strašáky. Dalo nám to hodně práce, ale teď nám krásně zdobí naši třídu.

Země skřítků 2. ročník

V rámci projektu LEXIKON KOUZEL PŘÍRODY se žáci druhých ročníků vydali údolím říčky Balinky do ZEMĚ SKŘÍTKŮ.  Byli rozděleni do pěti družstev - Drápci, Koruníci, Ptáčníci, Rybaříci, Pestříci a plnili různé přírodovědné úkoly. Vyráběli domeček pro skřítky, lodičky z kůry, lovili drobné živočichy v říčce, prošli stezkou a vyluštili balinské zvířátko - plžíka. Den se vydařil a děti odjížděly spokojené a nadšené z krásně prožitého dne.
 

Drakiáda 1.B a 9.B

V rámci spolupráce prvňáčků s deváťáky jsme byli v pátek pouštět draky. Na kopci všichni společně se svými velkými kamarády draky rozbalili a pouštění mohlo začít. Bylo hezké vidět vzájemnou spolupráci a radost, když drak nabral vítr a vzlétl na oblohu. Za chvíli byla obloha poseta barevnými draky, kteří připomínali třepotající se motýly. Byl to báječně strávený závěr týdne.

Marie Prokešová

Výprava za Paní podzimu 1.B

Vypravili jsme se do pozimní přírody hledat Paní podzimu. Cestou k našemu cíli děti od podzimní paní nacházely dopisy, plnily úkoly, poznávaly stromy, sbíraly listy, nabíraly vodu z Jihlávky a tvořily mandaly z přírodnin. Učení v přírodě proběhlo za krásného podzimního dne a děti si odnesly spoustu zážitků a také nových poznatků.

Marie Prokešová  


 

Vítání občánků 2.A

V úterý 18. října žákyňky z naší školy z 2.A přispěly k hezké a slavnostní atmosféře při vítání občánků na jihlavském magistrátu. Vystoupily tam s krátkým programem s básničkami a písničkami. Bylo to vlastně jejich první veřejné vystoupení a odnesly si z toho milé setkání s malými miminky a jejich rodiči. Akci si zopakují ještě v listopadu. 

Mgr.Piková,Dagmar

Evropský den jazyků 5.A

Tématem letošního Evropského dne jazyků bylo JÍDLO. V naší třídě jsme toto téma uchopili po svém. Do třídy s námi už třetí rok chodí Eva Mendez, která pochází z Mexika. Připravila si pro nás pěknou prezentaci o Mexiku a typickém jídle a pití. Stejně nám o své zemi vyprávěla Denisa Smereka (Ukrajina) a Amalie Aghababyan (Moldávie). Potom jsme vytvořili 3D modely jídel, abychom udělali nástěnku. Protože se ve třídě staráme o bílou myšku, kterou máme v teráriu, nazvali jsme nástěnku Restaurace U chytré myšky. Tam jsme si napsali jídla z ČR, Mexika a Ukrajiny + ceny v jednotlivých měnách.

Ježek 2.A

V rámci projektu LEXIKON KOUZEL PŘÍRODY  se děti dozvěděly spoustu informací o ježkovi. Nakonec v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností si ježečky vyrobily. Práce je moc bavila a ježci se povedli.