Lesnická soutěž YPEF - regionální kolo

Ve středu 24. dubna proběhlo na půdě Mendelovy univerzity v Brně regionální kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF pro Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Naši školu reprezentovala tři děvčata z badatelského kroužku ze 7. A, kterým se podařilo postoupit z místního kola v Třebíči a byla ve své kategorii nejmladším týmem. Čekalo je 12 stanovišť, kde se určoval například dřevokazný hmyz, ptáci, lesnické pomůcky, lesní byliny, dřevokazné houby, horniny a minerály, ale i například vzorky dřeva, lebky lovených zvířat, kožešiny, semenáčky a letorosty dřevin, semínka, šišky a další záludnosti.

Úspěchy v místním kole ekologické soutěže Zlatý list

V úterý 23. dubna proběhlo v ZOO Jihlava místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž měla podobu stezky, na které soutěžící navštívili devět stanovišť a na kterých je čekalo plnění rozmanitých úkolů. Tématem letošního ročníku byli bezobratlí a především hmyz v přírodě například ve vztahu k rostlinám, půdě, ptákům, člověku. Náročné bylo především určování, se kterým si naši žáci z badatelského kroužku poradili nejlépe a zaslouženě si ve starší kategorii 7. až 9. ročník vybojovali mezi deseti soutěžícími týmy 1. a 2. místo a postup do krajského kola.

Velikonoce - spolupráce devátého a prvního ročníku

Ve středu 17. dubna navštívili žáci 9. ročníku své prvňáčky, aby se zúčastnili velikonočních aktivit. Nejprve společně ve třídách vyráběli velikonoční zajíčky a kuřátka. Potom vybraní žáci a žákyně 9. ročníku předvedli praktickou ukázku pletení pomlázky z osmi proutků. Vrcholem akce bylo hledání vajíček a zajíčků, důmyslně schovaných v zahradě školy.  Hezké velikonoce. 


 

Kurz první pomoci (8. A, 8. B)

Jako každoročně tak i letos na jaře proběhl na naší škole kurz první pomoci pro žáky 8. ročníku. V prvních hodinách se nejprve seznámili s teoretickými základy o poskytnutí první pomoci. Následně si i prakticky vyzkoušeli ošetření základních úrazových stavů - ošetření zlomenin horních a dolních končetin pomocí obvazů a závěsného šátku, zástavu krvácení a v neposlední řadě i resuscitaci malého dítěte ale i dospělého člověka na modelu - masáž srdce a dýchání z úst do úst.


 

České pověsti v 6. C

Ve výchově k občanství se šesťáci věnovali českým pověstem. Celý blok vyvrcholil dramatizací pověstí, kdy se kluci i holky změnili na divoké Vlasty a Šárky, oklamaného Ctirada, vážného Přemysla Oráče a další postavy z českých dějin. Připravili se scénáře, kulisy, kostýmy, někteří měli i svého režiséra a „opravdovou“ klapku. Hraní si opravdu užili a v pondělí 29. dubna uzavřou blok bájí a pověstí besedou s paní knihovnicí. 


 

Slavnostní otevření mokřadní učebny Skalka

Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili slavnostního otevření nové mokřadní učebny v Jihlavě. První mokřadní učebna Kalvárie vznikla před dvěma lety u rybníčku před naší školou, naši žáci tehdy vykopali dvě tůňky pro obojživelníky a od té doby tůňky udržujeme a využíváme při výuce. Druhá mokřadní učebna se nachází na Skalce a vznikla vyčištěním zaniklého koupaliště. Na obnově se podílel spolek Mokřady, ochrana a management, se kterým dlouhodobě spolupracujeme, ČSOP Jihlava a další dobrovolníci.

Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo

Ve středu 10. dubna proběhlo v DDM Jihlava okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. ročník ZŠ a nižších gymnázií). Soutěžící žáci museli nejdříve před soutěží zpracovat samostatně vybraný vstupní úkol a při vlastní soutěži na ně čekal náročný vědomostní test, dále určování 20 předložených rostlin a 20 živočichů a nakonec ještě laboratorní úkol, ve kterém se pozorovaly průduchy rostlin. V náročné konkurenci 27 soutěžících prokázali naši žáci biologickou všestrannost a dosáhli na pěkné umístění. Tomáš Zelený ze 7. C obsadil celkové druhé místo, Amelie Jarošová ze 7.

Krajské kolo geologické olympiády

Krajské kolo Geologické olympiády Kraje Vysočina se uskutečnilo v pondělí 8. dubna 2019 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava. Na soutěžící čekal vědomostní test a pak praktické určování 25 vzorků hornin, minerálů a zkamenělin, jejichž určování jsme trénovali s badatelským kroužkem přímo v muzeu v úterý 2. dubna týden před soutěží. Naši školu v krajském kole reprezentovali 4 žáci, kteří dosáhli na pěkná umístění a obsadili druhé, čtvrté, páté a šesté místo z celkem 17 soutěžících mladší žákovské kategorie. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pečení jidášů a velikonočních zajíčků - projektový den v ŠD

Prvního dubna jsme měli ve školní družině další projektový den. Seznámili jsme se s tradicí pečení jidášů na Zelený čtvrtek. Poté jsme si společně s paní cukrářkou vyrobili a upekli vlastní jidášky a zajíčky plněné borůvkovým džemem. Celé projektové odpoledne se nám všem moc líbilo. 

Kopání tůněk u Uhřínovic – výjezd badatelského kroužku 29.–31.3.2019

V pátek 29. března nás čekal další výjezd badatelského kroužku, tentokrát na hájenku Černé lesy u Brtnice. Zde nás už čekala naše kamarádka Celie a skupinka dětí a studentů z Prahy, která přijela těsně před námi. Během našeho pobytu jsme měli možnost si na hájence vyzkoušet, jak se rozdělává oheň v kamnech, jak se do nich přikládá a jak se vaří na plotně z vlastních zásob. Především jsme se zde ale po roce znovu sešli, abychom na loukách u Uhřínovic vykopali další tůňku pro obojživelníky.