Prvňáčci - plán prvního týdne školy

Jak bude vypadat první týden ve škole pro naše prvňáčky?
 
První školní den 3. září 2018
Naši noví prvňáčci (i s rodiči a případným doprovodem) se sejdou v 8:10 ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku.
Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou prvňáčky do tříd žáci 9. ročníku.
Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky a penál (přezůvky na první den nenoste).
Přibližně v 9:30 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.
Jídelna bude vydávat obědy od 10 do 12 hodin.

Školní jídelna

Vyřizování stravného o prázdninách - od 8:00 do 14:00 v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170).
Výdej oběda v pondělí 3.9.2018 bude od 10:00 do 13:00, v úterý 4.9. a ve středu 5.9. bude od 11:00 hod.


INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2017/2018 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2018/, budou automaticky od září 2018 přihlášeni na obědy. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2018/2019 na obědy chodit, musí se odhlásit v kanceláři školní jídelny.

-------------------

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018
středa 9:00 – 11:00 hod.

4. 7.  Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
11. 7. Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
18. 7. Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská, Mgr. Pavel Říha
25. 7. Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Pavel Říha, Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Výlet za odměnu - výprava na Mohelenskou hadcovou step

Naše škola pořádá každoročně pro žáky, kteří naši školu reprezentovali v soutěžích, výlet za odměnu. Děti, které si vybraly exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step, absolvovaly zajímavý okruh rezervací. Nejdříve jsme si prošli horní část stepi, kde jsme ještě zastihli dokvétající suchomilné rostliny, například trávu kavyl s krásnými chmýřitými osinami. Zajímavý byl i různý teplomilný hmyz, především vzácné druhy motýlů a různá sarančata a kobylky. Dokonce jsme si mohli prohlédnout vyhrabané nory zdejší kolonie syslů.

Sportovní den - Lesnovské mokřady a jihlavské podzemí

Turistická vycházka, kterou připravili pro spolužáky Marek Man (8. A) a Dominik Máca (7. A), začala prohlídkou jihlavského podzemí. Poté jsme se přesunuli na Lesnov a prohlédli si část hornické stezky, kde jsme se mohli seznámit s historií dolování stříbra na Šacberku. Nakonec naše výprava zamířila na revitalizované Lesnovské mokřady, kde jsme pozorovali obojživelníky a další vodní živočichy. Měli jsme radost, jak rychle příroda využila nový mokřadní biotop, který jsme před dvěma lety pomáhali vybudovat kopáním nových tůněk.

Talent Vysočiny 2018

V úterý 27. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.