Ozvěny 30. Veletrhu zdraví

aktualizace: Přidali jsme článek vydaný 12. prosince 2023.
K uplynulému 30. ročníku Veletrhu zdraví přikládáme brožuru Ozvěny 30. Veletrhu zdraví, výňatky z Jihlavských listů, které se našemu Veletrhu věnovaly na několika stránkách, dále prezentace pro žáky a rodiče z přednášek a řadu fotografií.

Koledování s dudáky 1. ročník, 2. A

V úterý 12.12. nás navštívili Dudáci Tryhuci. Přivezli s sebou Kozlíka a spolu s ním jsme se vydali na velikou cestu hledat mu kamaráda. Jeli jsme k moři, do Skotska, na Slovensko a pořád nic, s žádným se nemohl shodnout. A jak to dopadlo? Stačilo zajet do Brna, dudy se tam nazývají gajdy, Kozlíkovi to s nimi náramně ladilo. Po celé představení nás provázeli známé melodie, písničky a soutěže. Moc jsme si celý program užili a díky koledám se i vánočně naladili. 

Taneční workshop v Heleníně 6.A

Paní učitelka přišla s návrhem, že bychom mohli jít tancovat do umělecké školy. 11.12. jsme si dali sraz v šatně. Vydali jsme se na cestu do Helenína. Po cestě jsme museli jít opatrně, protože byla namrzlá. Po cestě jsme si hodně povídali. Když jsme dorazili, přivítal nás lektor Rafi. Dovedl nás do šaten a poté do tělocvičny. Tam se představili další trenéři a začali jsme tancovat. Měli jsme 3 lekce: hip hop, locking a drip. Skupinka kluků, která nechtěla tancovat, dělala pracovní listy do různých předmětů nebo fotili a natáčeli. A jak se nám v Heleníně líbilo?

Dej si taky #dikynechci

Ve středu 6.12. proběhl u nás ve škole pro žáky 7. ročníku preventivní program Státního zdravotního ústavu s názvem „Dej si taky #dikynechci“, který byl zaměřený na problematiku užívání alkoholu, tabáku a jiných alternativ klasických cigaret (zahřívaný tabák, nikotinové sáčky, žvýkací tabák, elektronické cigarety a vodní dýmka). Preventivní program upozorňuje na rizika spojená s užíváním těchto legálních návykových látek a podněcuje žáky k zamyšlení se nad reálnými situacemi, se kterými se mohou setkat v každodenním životě.

Čerti opět řádili, Mikuláš s anděly naděloval

V úterý 5. prosince, stejně jako minulý rok, se žáci 9. ročníku proměnili v Mikuláše s doprovodem andělů a čertů.  Během první vyučovací hodiny navštívil Mikuláš se svou družinou děti v prvních a druhých třídách, kde byly za přednes básniček nebo zazpívání písniček odměněny sladkou nadílkou. Všichni si tento předvánoční den náramně užili.

Hudební klub v Brně

Žáci 9. ročníku se v úterý 5.12. vypravili do Brna. Navštívili Janáčkovo divadlo, aby zhlédli baletní představení Louskáček. Bylo možné obdivovat taneční umění, hru na nástroje, kostýmy, kulisy a to vše v dokonalém souladu. V Pražákově paláci se pak zabývali současným uměním, jeho formami a českými představiteli. Některá z médií si také sami vyzkoušeli. K dobré náladě přispěla jistě i vánoční výzdoba ve městě a postavy čertů a Mikulášů, které jsme potkali. Žáci ukázali, že vědí, co se sluší a patří v divadle, v muzeu zase sršeli nápady a prokázali všeobecný rozhled. Byl to vydařený den.