Šesťáci a architekti

Ve středu 21.9. se třídy 6.A a 6.B zúčastnily akce na náměstí, kterou organizoval Útvar městského architekta v Jihlavě. Dětem se dostaly informace o tom, kdo je vlastně městský architekt, co navrhuje, na čem pracuje.
Dále pak měly možnost poznávat centrum Jihlavy, prozkoumávat zajímavá a neznámá zapomenutá místa jako například větrací otvor do katakomb nebo bývalou městskou šatlavu.

Badatelský kroužek – obnova tůněk pro obojživelníky u Měšína

V sobotu 17. září 2022 se několik členů badatelského kroužku pod vedením paní učitelky Jany Waldhauserové zapojilo do obnovy tůní pro obojživelníky v okolí Jihlavy. Společně se studenty z Prahy a rodinou pana Maštery ze spolku Mokřady jsme se vypravili na lokalitu nedaleko Měšína, kde se rozmnožují chráněné druhy obojživelníků, například ohrožený čolek velký. Na podmáčeném pozemku v olšovém lesíku bylo v minulosti vybudováno několik tůní, které ale postupně zarostly vegetací.

Evropský den jazyků - Ochutnej to nejlepší z Evropy

V rámci EDJ proběhnou na naší škole dílny, ve kterých se žáci seznámí se základními informacemi o zemi/kultuře a jazyku, jímž se v dané zemi či kultuře mluví, se základními slovíčky a frázemi, které jsou v zemi/kultuře nezbytné pro každodenní komunikaci a dalšími informacemi.

Vše, co potřebujete na EDJ, naleznete v příloze.

Jazykové zkoušky pro 5. ročník A1

MOVERS A1 je druhá ze 3 Cambridgeských zkoušek (Starters, Movers, Flyers) určených pro děti (7–12 let). Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English je určená dětem po alespoň třech letech výuky angličtiny, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk. Zkoušky korespondují ze standardy Evropského referenčního rámce pro jazyky, odpovídají úrovni A1 – očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy – tedy konci 1. stupně ZŠ. A1 Movers představuje důležitý milník na cestě k úspěšnému zvládnutí jazyka na aktivní komunikační úrovni.

Výjezd Bezdrev

Naše 7.B se 5. září vydala na výjezd Nezávislí, na kterém jsme si povídali o různých závislostech, se kterými se můžeme setkat. Prostředí, ve které jsme byli, bylo moc hezké. Spali jsme v chatkách, které byly kolem jezera, a zažili jsme spoustu zábavy. První den někteří z nás navštívili i zámek Hluboká. Večer jsme zpívali u kytary a hráli noční hru na bludičky. Nejvíce nás bavila aktivita, během které jsme připravovali reklamy a povídali jsme si o nich. Na celém výjezdu se nám nejvíce líbilo to, že jsme ho strávili společně se spolužáky.

Žáci 7.B

Třídní schůzky

15. 9. (čtvrtek) se budou konat třídní schůzky 2. - 9. ročníku
- pro 1. st. od 17:00 hodin (2. - 5. ročník)
- pro 2. st. od 18:00 hodin (6. - 9. ročník)
(třída 8. C má třídní schůzky v náhradním termínu, 1. ročník třídní schůzky již měl minulý týden)

у четвер (15 вересня) у школі відбудуться батьківські збори

Шановні батьки!

у четвер (15 вересня) у школі відбудуться батьківські збори.
Окрім участі у зборах в класах, запрошуємо вас на окрему зустріч для батьків дітей з України.

Час та місце проведення зустрічі : 15 вересня, 17:00-18:00, Інформаційний центр (2 поверх).

На зустрічі представники адімістрації ознайомлять вас з правилами школи, покажуть як користуватися Бакаларжі, Мудл, як повідомити про відсутність і т.п.

Ви також зможете задати свої запитання.  

Чекаємо на зустріч з вами!

Poznávání a pravidla spolupráce - výjezd žáků 6. ročníku

Již několik let vyjíždějí žáci 6. ročníku na tábor Zálesí v Mladém Bříšti. Oba dny jsou věnovány aktivitám k poznání se, dodržování pravidel a týmové spolupráci. Všechny aktivity byly splněny, očekávané výstupy naplněny. Spolupráce žáků i vyučujících byla výborná. Žáci si domů odvezli tričko se společným logem a spoustu společných zážitků. Počasí nám přálo. Při měření pocitů jsme zjistili, že nálada je pozitivní až na několik žáků, kterým bylo v noci chladno. Do příštích pokynů připíšeme spacák.