Stavíme mosty ze špejlí

V úterý 13. června 2023 se naše  dva tříčlenné týmy, ve složení Filip Lank, Vojtěch Pokorný, Michael Rybníček - 8.C a Lumír Procházka, Tomáš Zelený, Filip Wastl – 8.A, zúčastnili soutěže "Stavíme mosty ze špejlí". Akci  uspořádala SŠ stavební Jihlava a úkolem soutěžících bylo postavit most, který překlene vzdálenost 55 cm mezi stoly a vydrží maximální zátěž. K dispozici žáci měli 2 svazky špejlí, tavnou pistoli, lepidlo a provázek. Kromě estetického hlediska rozhodoval hlavně poměr hmotnosti mostu k maximální zátěži, kterou stavba ještě unesla.

Waterproject 2023

V sobotu 13.5. přijeli Holanďané do Jihlavy, a konečně jsme se opět po třech týdnech viděli. Všichni jsme se přivítali a odvezli si svoje Holanďany domů. V neděli jsme vyrazili na společný výlet do Prahy. Prošli jsme si centrum a dozvěděli se hodně zajímavých informací. Poté jsme měli rozchod na oběd, a abychom si mohli projít obchody. Nakonec jsme se vydali cestou kolem Pražského hradu na Letnou, kde na nás čekal autobus.
V pondělí jsme ve škole dělali chemické a biologické pokusy s vodou, najedli se ve školní jídelně a vyrazili do jihlavské ZOO.

Výlet 1.A

Cílovým místem našeho výletu byla farma v Zašovicích. Tady jsme si zahráli divadlo o dni na statku a hry, které hrály děti v dřívějších dobách, zkusili si uříznout dřevěný špalík a také přišli do kontaktu se všemi zvířátky, co zde žijí.

Výlet se nám moc líbil.

Školní výlet v Trnávce 8.C

Dne 25.5. ve čtvrtek jsme se celá třída sešli v 8,45 před školou a jeli autobusem do Želivi. Podívali jsme se na klášter a místní památky a vyrazili jsme do kempu Trnávka. Tam jsme se ubytovali do chatek, prozkoumali lanové hřiště a kemp a šli na oběd. Měli jsme knedlo, zelo, vepřo. Po obědě jsme měli polední klid a poslouchali písničky. Protože je většina naší třídy sportovně nadaná nesměl chybět sport – fotbal, volejbal, badminton, basket. Potom následovala koupačka. K večeři byly šišky s mákem. Po donesení dřeva následoval táborák s buřty a marshmelouny.

Výprava za dračím vejcem 2.A

Náš školní výlet nebyl ledajaký. Vypravili jsme se do nedaleké Telče hledat ukryté dračí vejce. Než jsme ho ale našli, museli jsme splnit tři úkoly: najít strážnou věž, památný strom a pramen pitné vody. Nejprve jsme se ale naučili dračí abecedu, bez ní bychom nevyluštili vzkazy. Protože jsme šikovní, vejce jsme našli v telčském podzemí spolu s dopisem. Máme velkou radost. Ještě jsme navštívili Muzeum techniky, Telčský dům a na závěr výletu si pohráli se zvířátky v mini ZOO na ranči.
Výlet se vydařil a už se těšíme na prázdniny.

Schůzka školních parlamentů

Pět vybraných členů organizačního týmu se společně s paní učitelkou Hažmukovou a panem učitelem Findejsem vydalo ve středu 7. června 2023 na schůzi parlamentů škol na Krajský úřad v Jihlavě. Každá škola vytvořila plakát s nějakou akcí školy, kterou školní parlament zorganizoval. V první části jsme si prohlédli plakáty ostatních škol a v druhé části si každý žák z určité školy vybral téma, které potom zpracoval s ostatními žáky z jiných škol, kteří si vybrali stejné téma. Nakonec jsme své projekty odprezentovali a schůze tímto skončila. Načerpali jsme mnoho nových podnětů pro příští rok.

Výlet na Vranovskou pláž 9.B

Dne 31.5. se  naše třída 9.B ráno sešla na hlavním vlakovém nádraží a tím začala cesta na  třídní výlet. Protože se nám minulý rok v kempu na Vranovské pláži líbilo, letos jsme se tam vydali znovu. Vlak nás dopravil do Okříšek a další do Šumné, odtud jsme šli pěšky až na Vranovskou pláž. Jakmile jsme dorazili do cíle, vybalili jsme se a hráli jsme míčové hry. Někteří se i koupali ve Vranovské přehradě nebo vyzkoušeli své síly v lanovém parku. Večer na nás čekala velice chutná večeře. Druhý den jsme vyrazili do vodní elektrárny a na zámek. Bylo to zajímavé a ponaučné.

Jazykové zkoušky pro 5. ročník, úroveň A1 (dle SERR / CEFR)

Ve dnech 22. a 23. května 2023 se na naší škole opět uskutečnily zkoušky z anglického jazyka v 5. ročníku na úrovni A1. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin (A1 - A4) a absolvovali jednotlivé části zkoušky. Tato zkouška ověřila všechny jazykové dovednosti: mluvení anglicky (SPEAKING), porozumění slyšené angličtině (LISTENING) a porozumění čtené angličtině (READING) a napsat odpovědi na otázky či popsat obrázek v angličtině (WRITING). 

Záhada ježků 1.C

V úterý 30. května se děti z 1. C vypravily řešit záhadu ježků v Jihlavě. Své putování začaly v gotickém sále jihlavské radnice a dozvěděly se, že si lidé v Jihlavě už po staletí vyprávěli legendy o tom, jak se ježek do znaku města dostal. Prohlédly si ježky ve znaku, na mincích, praporech, na hladomorně. Putováním po centru města společně objevily 77 ježků. Velmi zajímavá pro ně byla i anketa, ve které se ptaly na názor občanů, proč má podle nich Jihlava ve znaku ježka.