Talent Vysočiny 2018

V úterý 27. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.

Výlet za odměnu - Veselý kopec

Jako každý jiný rok i letos vyrazily děti z II. – IV. tříd / byla mezi nimi i jedna prvňačka/ na výlet za odměnu za reprezentaci školy a práci navíc pro ni. Tentokrát se 34 žáků vydalo za historií Vysočiny do skanzenu na Veselý kopec u Hlinska. Prohlédli si roubenky svezené z celé oblasti a dozvěděli se, jak se žilo prostým lidem před dvěma nebo třemi sty lety, co uměli, jak vykonávali svou práci, jaké nástroje k tomu používali. Samozřejmě nemohla chybět možnost koupit si drobné suvenýry a upomínky na ty dávné časy.

Výlet 9. A

Poslední výlet 9. A byl do slova v ´chillu´. Spali jsme v chatkách u přehrady Vranov nedaleko Znojma. Z vlaku jsme vystoupili v Šumné a zbylých 7 kilometrů do kempu jsme šli pěšky. Šli jsme lesem, po poli a po silnici a i když bylo úmorné vedro, dalo se to zvládnout při představě přehrady, ke které jsme se blížili. Hodně, ale opravdu hodně jsme se koupali. Myslím, že jsme dohromady vypili minimálně polovinu celé přehrady.

4. místo v národním kole Zlatého listu, aneb znáte Anthrax? matouskova Po, 06/25/2018 - 21:06

Národní kolo 46. ročníku týmové přírodopisné soutěže Zlatý list se konalo v týdnu od 18. – 23. června 2018 v rekreačním středisku U Kateřiny v nádherné krajině nedaleko městečka Štramberka v Moravskoslezském kraji. Naši školu reprezentoval Marek Man z 8. A, který se ještě společně s Luckou Malíkovou probojoval přes místní a krajské kolo do národního finále, kde každý kraj České republiky reprezentovalo jedno vítězné družstvo. Společně s nimi byly v týmu původně ještě dvě děti z jihlavského gymnázia a dvě děti z Prahy.

Školní výlet 1.B a 9.B matouskova Po, 06/25/2018 - 20:55

Žáci 1.B a 9.B se ve středu 20. 6. vydali na společný výlet z Jihlavy do Rantířova. Cestou se seznámili s pověstí O Zaječím skoku, postavili domečky pro lesní skřítky a vláčkem se vrátili zpět do Jihlavy. Výlet se vydařil a všichni si ho moc užili.

Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo (2.C) matouskova Po, 06/25/2018 - 20:44

Ve středu 20.6. jsme navštívili program Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo. Prozkoumali jsme zákulisí (kostymérnu, maskérnu, kloboukárnu, rekvizitárnu atd.) Vymysleli jsme svou vlastní pohádku O červené karkulce a Maxipsu Fíkovi – aneb popletená pohádka. Rozdělili jsme si role a celou pohádku jsme si s pomocí dvou opravdových herců a pana osvětlovače zahráli. V divadle se nám moc líbilo.
třída 2.C

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1

Dne 11. a 12. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 11. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením zkušené paní učitelky Mgr. Hany Říhové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 9.A. Děkujeme. 

Plavecká štafeta

Další (a poslední) štafetové plavání přihlášených žáků proběhne ve čtvrtek 21. a v pátek 22. června v hodině talentového plavání od 7.00 do 7.50 hodin na plaveckém bazéně u naší školy.

Výlet na Rokštejn (1.A a 2.B)

Žáci z 1.A a 2.B se v pondělí 11. 6. vydali údolím řeky Brtničky na zříceninu hradu Rokštejn. Nejprve museli zdolat náročnou cestu lesem a poté se mohli pustit do opékání špekáčků. Po dobrém obědě prozkoumali všechna zákoutí hradu. Objevili hladomornu, vězení, kouzelnou studánku a někteří prý uviděli i bílou paní. Výlet se vydařil.

Den s lesníkem a třídní schůzka 1. A

Včera se děti z 1. A zúčastnily akce Den s lesníkem. Seznámily se s prací lesníka, myslivce a dřevorubce. Poznávaly druhy stromů, určovaly zvěř podle kůže, rohů, parohů a lebky. Mohly si pohladit sovu ze Záchranné stanice Pavlov. Vyrobily si vlastní budku pro ptáčky. Největší zážitek ale měly z koníka Vikiho. Den se vydařil.
Třídní schůzka 1. A s besídkou se bude konat 19. 6. 2018 od 15:30 hod.