Termín konverzace z anglického jazyka pro 9. r.

Ahoj deváťáci, od 4. září 2023 od 10.00 hodin do 5. září do 15.00 hodin bude v Moodle - sekce Různé - kurz Termín konverzace z anglického jazyka pro 9. r., otevřen dotazník na výběr termínu konverzace. K dispozici jsou tři termíny (St od 7.15, St 14.40 - 15.25, Čt 14.40 - 15.25). Je nutné, aby se každý z vás přihlásil a vybral si vyhovující termín, jinak bude automaticky zařazen do ranní skupiny. Žáci, kteří si vybrali konverzaci z německého jazyka i konverzaci z anglického jazyka, vybírají z odpoledních termínů.

Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2023-2024

První školní den 4. září 2023 - první ročník

Naši noví prvňáčci s rodiči se sejdou v 8:10 ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku. Každá třída bude mít označené stoly, u kterých se noví žáci shromáždí.
Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou prvňáčky s rodiči třídní učitelky a naši deváťáci do jejich tříd. Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky a penál (přezůvky na první den nenoste). Přibližně v 9:00 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.

Rozvrhy

Aktuální rozvrhy na školní rok 2023/2024 by měly být k dispozici během pátku 1. 9. 2023.

Rozvrhy tříd, vyučujících a učeben se otevřou v novém okně vygenerovaném systémem Bakaláři.
Odkaz je trvale k dispozici v horním menu našich stránek.
Upozorňujeme na možnost vybrat si v menu rozvrhů, zda prohlížíte:

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2023

Služby vedení školy: středa 9:00 – 11:00 hod.

  • 3., 4. 7. Gabriela Tesařová, Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Robert Srbecký
  • 12. 7.    Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Ing. Silvie Žďánská, Mgr. Robert Srbecký
  • 19. 7.    Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Ing. Silvie Žďánská
  • 26. 7.    Mgr. Vladimír Nekvinda
  • 2. 8.      Gabriela Tesařová, Mgr. Vladimír Nekvinda
  • 16. 8.    Ing. Silvie Žďánská, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Robert Srbecký
  • 23. 8.    Mgr. Vladimír Nekvinda, Gabriela Tesařová, Mgr. Robert Srbecký

 

Zlatý lyrochvost

Ke konci června letošního školního roku již tradičně proběhla pěvecká soutěž o Zlatého lyrochvosta pro děti, které rády zpívají. Patron lyrochvost bedlivě zkoumal, naslouchal a společně s porotami rozhodl o  výsledcích. Děkujeme všem účastníkům soutěže za předvedené výkony a už teď se začínáme těšit na ročník příští. A lyrochvost všem přeje hezké prázdniny!

ZD Telč a Sedlejov

Dne 13. 6. jsme společně se 6.B a 6.C jeli na exkurzi do zemědělských družstev v Telči a Sedlejově. Když jsme přijeli na místo, tak nám ukazovali kravíny s krávami a telátky, také jsme ochutnávali výborné mléko. Dále jsme jeli do Sedlejova, kde nám řekli informace o bramborách, např. jak se dělí, jak vypadají, na co se používají, jaké druhy jsou… Dále jsme si dali výbornou svačinku a jeli jsme dál. Poslední stanoviště bylo tvořeno obilím. Ukazovali nám kombajny, pak kopec z pšenice a spoustu dalších věcí. Na konci nám dali suprové jogurty a my jsme jeli zpět do Jihlavy.

Výjezd organizačního týmu do České Kanady

Dvacet nejaktivnějších členů organizačního týmu vyrazilo ve středu 21. června s koordinátory na dvoudenní výjezd do Starého Města pod Landštejnem. Po příjezdu do Slavonic jsme poobědvali a vydali se pěšky do Starého Města pod Landštejnem. Cesta byla dlouhá, měli jsme možnost prohlédnout si bunkry a odpočinout si u rybníka. Odpoledne jsme měli rezervované lanové centrum, kvůli bouřce jsme museli jeho návštěvu přesunout na čtvrteční dopoledne.

Výlet 1.C - Zašovice

Děti z 1.C se v pátek 16. 6. vypravily do Zašovic na farmu, kde poznaly, že život na statku znamená nejen spoustu práce, ale také zábavu. Vyzkoušely si tradiční hry a hračky našich prababiček a pradědečků. Nebály se ani pily a ve dvojicích se pustily do řezání polen. Nakonec si se zájmem prohlédly a nakrmily malá i velká hospodářská zvířata. Výlet se moc vydařil.