Služby vedení školy – červenec, srpen 2022

Služby vedení školy – červenec, srpen 2022 (středa 9:00 – 11:00 hod.)
1., 4. 7.      Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Robert Srbecký
13. 7.         Gabriela Tesařová, Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Robert Srbecký
20. 7.         Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
27. 7.         Mgr. Robert Srbecký, Ing. Silvie Žďánská
3. 8.           Gabriela Tesařová, Mgr. Robert Srbecký
10. 8.         Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Ing. Silvie Žďánská
17. 8.         Mgr. Robert Srbecký, Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Výlet do CK Beruška 2.C

Na zážitkovém výletu děti na louce soutěžily a v lese prošly Cestu bojovníka. Největším lákadlem však bylo lanové centrum. Přes prvotní strach, zejména z výšky, všechny děti nástrahy lanového parku zvládly, kratší či delší trasou, a šťastný úlevný úsměv po zdolání stezky hovořil za vše. Sportovní aktivity děti zakončily střelbou a zápasem sumo. Výlet byl super!           Přejeme všem krásné prázdniny a zasloužený odpočinek od školních povinností.

Marie Prokešová
 

Setkání s deváťáky 1.A a 9.C

Naše poslední setkání s deváťáky se uskutečnilo ve středu 29. 6. 2022. Společně jsme si zazpívali, zatančili a předali si dárečky. Setkání se neobešlo bez slziček. Přejeme všem našim kamarádům hodně úspěchů na nové škole a děkujeme jim za náš společný první školní rok.

Iva Špulková a děti z 1. A

Oblastní galerie Vysočiny 3.B

V pondělí 28.6.2022 jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny. Děti se dozvěděly, co je to galerie, jak se v galerii chovat a co mohou v galerii vidět. Prohlédly si obrazy a sochy, o kterých se dozvěděly zajímavé informace. Nechyběla ani tvořivá část. Děti vytvářely sochy z kolíčků a dřívek. Na konci programu si také nakreslily a zarámovaly obrázek.  

Letní sportovní den

V úterý 28. června uspořádali členové organizačního týmu pro druhý stupeň letní sportovní den. Žáci si mohli zvolit sportovní aktivitu, nabídka byla opravdu pestrá. Někteří využili možnost seznámit se s netradičním sportem, např. zacvičit si sestavu v rámci karate, jiní si zasoutěžili ve fotbalu, florbalu či basketu. Došlo i na tanec, zumbu nebo in-line brusle či jízdu na koni. Někteří zůstali u plavání nebo u tradiční pohodové turistiky. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy aktivit, a přejeme krásné prázdniny!

Za organizační tým Mgr. Hana Hažmuková
 

Projektový den na SŠPTA Jihlava

V pátek 24. června se 3 žáci naší školy (Edgar Nikoyan, Vojtěch Pojer a Martin Stejskal) zúčastnili projektového dne, který pořádala SŠPTA Jihlava. Žáci byli seznámeni s ovládáním CNC soustruhů a CNC frézek. Také si vyzkoušeli programování s digitálním řídícím softwarem Sinumerik Turn. Úkolem žáků bylo, aby počítačem řízený soustruh vyrobil z duralové kulatiny o průměru 18 mm šachovou figurku. Žáci pracovali v 3D souřadnicích, na počítačích nastavovali vhodné parametry. Finální výrobek se všem povedl.

Mgr. Jiří Hotař

Letní sportovní den 1.A

Dnes jsme se vydali s paní učitelkou na STAROU PLOVÁRNU. Zde jsme si prošli SOVÍ STEZKU a na jednotlivých stanovištích jsme poznávali ptáky, obojživelníky, stromy, brouky, savce, houby, rostliny aj. Po vydatné svačině jsme si pohráli na hřišti a vrátili se zpět do školy. Den se nám vydařil.