Zápis do prvního ročníku

Odpoledne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky bude v úterý 10. 4. 2018 od 14:30 do 16:00 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontaktujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 100

Zápis do první třídy školního roku 2018/2019 se bude konat 20. a 21. dubna 2018.
- 20. dubna od 13:30 do 17:30 hod.
- 21. dubna od  8:30 do 11:00 hod.

K zápisu přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte, event. zprávu z PPP.

Mladý chemik

Ve středu 4. dubna se v pardubickém ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků 11. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR. Klání se zúčastnilo více než pět tisíc žáků devátých tříd ze 158 základních škol pěti krajů: Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého, Středočeského a Kraje Vysočina. Do finále tohoto regionálního kola se probojoval i Matěj Matoušek ze třídy 9.A, který nakonec obsadil krásné 19. místo. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


 

Biologická olympiáda, kategorie D - okresní kolo

Ve čtvrtek 12. dubna se konalo v Domě dětí a mládeže v Jihlavě okresní kolo biologické olympiády, ve kterém naší školu reprezentovaly tři žákyně. Nejlepšího umístění dosáhla Anna Veselá ze 7. B, která se umístila na vynikajícím 3. místě a zajistila si tak postup do krajského kola. Amálka Jarošová ze 6. A získala krásné 7. místo a Veronice Pejchalové se jen těsně nepodařilo probojovat do první desítky soutěžících a umístila se na 13. místě. Celkově se soutěže účastnilo 34 dětí ze základních škol a gymnázií v kategorii 6. a 7. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Výtvarná dílna v OGV (4.B)

V Oblastní galerii Vysočiny jsme si vyprávěli o životě malířky Milady Schmidtové Čermákové a prohlédli jsme si výstavu obrazů, které nakreslila během svého nelehkého života. Potom jsme se pustili do kresby portrétu uhlem a vytvořili jsme koláž krajiny. Svá výtvarná díla jsme si na krátké výstavce zhodnotili a odnesli do školy.


 

Dopravní výchova - průkaz cyklisty (4.B)

V poslední lekci výuky na dopravním hřišti nás čekal test znalostí dopravních značek a řešení dopravních situací na křižovatkách.  Na dopravním hřišti jsme jezdili na kole  a dodržovali jsme dopravní předpisy. Úspěšní cyklisté obdrželi po splnění teoretických znalostí i praktických dovedností průkaz cyklisty.

Čistá Vysočina

Ve čtvrtek 12. dubna proběhla již tradiční akce Čistá Vysočina. Žáci druhého stupně uklízeli okolí školy a přilehlý les nad údolím řeky Jihlavy. Podařilo se nám výrazně pokročit v čištění lesa od nejrůznějšího odpadu a navázat tak na předchozí březnovou akci Práce pro přírodu. Všem zúčastněným děkujeme.

Úspěch v krajském kole geologické olympiády Kraje Vysočina 2018

Krajské kolo Geologické olympiády Kraje Vysočina se uskutečnilo v pondělí 9. dubna 2018 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava. Naši školu reprezentovali dva žáci, Marek Man a Marek Musil z 8. A, kterým se podařilo probojovat postupně přes školní a okresní kolo mezi 15 finalistů. Soutěž se skládala z teoretického testu a pak z poznávačky 50 vzorků předložených hornin, minerálů a zkamenělin, na kterou jsme se zájemci z geologického kroužku připravovali velmi svědomitě a to se nám vyplatilo. Marek Man vybojoval v silné konkurenci žáků 9. tříd krásné 2.

1. místo ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 2018


Dvě žákyně ze 7.B se staly Vypravěčem roku 2018. Ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů, které se konalo v divadle Minor v Praze,  zaujaly porotu svým zpracování knihy Sůl moře a vybojovaly 1. místo.

Za skvělou prezentaci získaly od Albatros Media velké množství knih podle svého výběru.

Blahopřejeme a přejeme hodně hezkých knížek ke čtení. 

Velikonoce v 1.B

Nejdříve nás s velikonočními tradicemi seznámily pracovnice Centra pro rodinu. Také ve vyučování jsme měli aktivity zaměřené na tyto svátky a s výrobou košíčků a kraslic nám přišli pomoci naši spolužáci z 9. ročníku. 

Práce pro přírodu - 6.A, 8. A

První jarní víkend (23. - 25. března 2018) se 7 dětí ze 6. A a 5 dětí z 8. A pod vedením paní učitelky Waldhauserové vypravilo na víkendovou akci spojenou s prací pro přírodu. V páteční večer jsme se autobusem přesunuli do Brtnice a odtud do hájenky Černé lesy, která nám posloužila na dvě noci jako základna. K naší skupince se přidala ještě parta dětí z Prahy a s nimi přijelo i několik současných i budoucích studentů biologie z Karlovy Univerzity.