Oblastní galerie Vysočiny 2.C

Blížící se svátky jara si děti z 2. C zpříjemnily návštěvou Oblastní galerie. V rámci programu Velikonoční dílny si převyprávěly velikonoční příběh, obilkami vyzdobily papírové vajíčko a prohlédly si tematicky zaměřené obrazy a sochy. Ve výtvarném ateliéru si bavlnkami zpestřily květináček, do kterého si zasadily řeřichu.

Svět práce - Hlavní vlakové nádraží 6.A

Dnes 21.3.2024 jsme byli na exkurzi na vlakovém nádraží v rámci projektu Svět práce. Když jsme přišli na místo, tak na nás čekal pan výpravčí. Zavedl nás k vlaku, do kterého jsme nastoupili, a prohlédli si jeho vagony. Pak jsme se posadili a pán nám začal vyprávět, co práce výpravčího obnáší. Pak za námi přišel pan strojvedoucí a řekl nám, že se půjdeme po skupinách podívat do kabiny, odkud se vlak řídí. Následně nám řekl, že nás kousek může svést. Poté jsme vystoupili z vlaku a šli jsme si  vyzkoušet, jak se přehazuje výhybka.

TÝMOVKA 6.A

Dne 6.3.2024 se 6. A vydala na výlet do Luk nad Jihlavou. Po třetí vyučovací hodině se celá třída nasvačila a vyrazili jsme. Došli jsme na autobusové nádraží a chvilku jsme čekali na autobus. Potom jsme nasedli a jeli jsme. Vystoupili jsme na náměstí v Lukách. Poté jsme šli do domu, kde Týmovka byla. Vše nám pán vysvětlil a šlo se na to. Měli jsme na vše tři hodiny. Plnili jsme různé úkoly, některé úkoly byly složitější na přemýšlení, jiné zas na fyzickou kondici. Museli jsme najít správné číselné kódy, které jsme zapsali do kartičky.

Recitační soutěž 4. - 5. ročník

Školní kolo recitační soutěže pro IV. a V. ročníky proběhlo ve čtvrtek 21.3.2024, zúčastnilo se ho 18 dětí.

Výsledky:
                      
1. místo  Jan Rezek  IV.C         
2. místa  Viktorie Líbalová  IV.C
           Valerie Zieglerová IV.A  
3. místo  Alex Potěšil  V.D 
  

Všem recitátorům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže!
                                                
Mgr. Dagmar Piková

Recitační soutěž 1. - 3. ročník

Školní kolo pro I., II. a III. ročníky proběhlo v úterý 19.3.2024,zúčastnilo se ho 32 dětí.
Výsledky:
První ročníky                      
1. místo Anna Partlová  I.C         
2. místo Samanta Bartáková  I.B  
3. místo Tadeáš Svoboda I.C    
 

Druhé a třetí ročníky
1. místa Aneta Uchytilová, II.C
              Jakub Šimánek II.C
2. místo Sára Brabcová II.B
3. místa Eliška Trchalíková III.C
               Ondřej Zach III.C

Silák roku 2024

V tělocvičnách ZŠ Otokara Březiny a Demlova se dne 12. března 2024 uskutečnila již po 22. soutěž Silák roku. O titul Siláka roku zde bojovalo celkem 174 žáků druhého stupně ze 14 základních škol. 86 dívek a 88 chlapců soutěžilo v pěti disciplínách – sklapovačky, kliky, skok do dálky, hod medicimbalem a přítahy na hrazdě. Siláka roku pořádala tradičně Městská policie Jihlava za pomoci studentů ze Střední školy veřejnoprávní Trivis.  Akci podpořilo statutární město Jihlava a Zdravé město Jihlava. Z každé kategorie - 6., 7., 8. a 9.