Pod povrchem - ZOO Jihlava - Ptáci (7. A)

Žáci 7. A navštívili v rámci výuky dvouhodinový výukový pořad v ZOO Jihlava ve vzdělávacím středisku Pod povrchem. Pořad byl zaměřený na vlastnosti ptáků, způsob života, získávání potravy, stavbu hnízd, tvar vajec atd. Po praktické části jsme se přemístili mezi voliéry a s průvodkyní paní Jarošovou jsme se přímo u živých exemplářů ptáků dozvěděli řadu zajímavostí. Vzhledem ke krásnému, sice zimnímu, ale slunečnému počasí, jsme kromě ptáků (papoušek, krkavec, pelikán, volavka, pštros a další) viděli i jiné obyvatele naší ZOO, např. medvědy, tygří mláďata nebo klokany.

Beseda o 2. světové válce (5. ročník)

12.února v naší škole proběhla beseda o II.světové válce, toto téma právě probírají ve vlastivědě naši páťáci. Besedovali s panem Milanem Vašíčkem, který je tatínkem jednoho z páťáků a který se zabývá fakty a zajímavostmi o tomto tématu. Moc mu děkujeme za to, že si vyhradil čas a řekl nám mnoho zajímavostí a přinesl nám ukázat některé válečné památky a knihy ze své sbírky.
DĚKUJEME ZA ZAJIMAVÉ POVÍDÁNÍ, PANE VAŠÍČKU!

Mgr. Dagmar Piková

YPEF Telč - lesnická olympiáda - 2. místo

V úterý 12. února 2019 jsme se zúčastnili místního kola lesnické soutěže YPEF, kterou organizují Lesy České republiky pro žáky základních a středních škol. Na účastníky čekal náročný test, který prověřil znalosti z lesnictví, legislativy a myslivosti. Následovala praktická poznávačka, určovaly se například větvičky jehličnanů, pupeny listnatých stromů, peříčka ptáků, šišky nebo semínka dřevin. Našim soutěžícím Dominice, Tomášovi a Markovi se podařilo umístit na krásném druhém místě.


 

Recitační soutěž

V minulém týdnu se na naší škole už tradičně uskutečnila školní kola recitační soutěže. Děkujeme všem našim žákům z prvního stupně, neboť všichni prošli třídními koly a tím, že vynaložili svůj čas a své schopnosti na výběr básní a jejich ztvárnění, se zasloužili o poznání kousku literatury a o hezké chvilky ve třídách. Dva nejlepší z jednotlivých kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže dětských recitátorů, které se koná 18.3.2019 v DDM Jihlava. 

A kteří to jsou?

Příprava toustů (3. C)

Žáci ze 3.C si dnes ve školní kuchyňce chystali své svačiny. Do školy si sami přinesli toustovače a během přípravy byli všichni v pilné práci. Odměnou jim byly chutné a vlastnoručně připravené tousty. Z výrazu tváří lze vyčíst, že se jim opravdu povedly. Dobrou chuť!