Jazykové zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 (9. ročník)

I letos byla druhá polovina června pro žáky devátého ročníku velmi náročná. Mimo jiné skládali zkoušky z anglického jazyka na úrovni A2 a B1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Pro zkoušku KET (na úrovni A) se letos rozhodlo 31 žáků a složitější variantu PET (na úrovni B1) skládalo 25 žáků. Naši deváťáci si tedy ověřili své za celých 9 let nabyté jazykové dovednosti ve čtení, poslechu, psaní a mluvení. Stejně jako vloni je i letos zkoušela středoškolská paní učitelka, která úroveň mnohých žáků velmi chválila.

Roštejn

V úterý 25. června podnikla skupinka 14 žáků výlet na Roštejn. Vedoucí skupiny nás dovedli bezpečně tam i zpět, počasí přálo báječně, hrad je nově a vkusně opraven a lesnická expozice poutavá!!!  Pohoda skoro jako o prázdninách ….
 

Výlet za poznáním

Na konci školního roku bilancujeme naše výsledky. Práce žáků si vážíme, a proto jsme pro ně ve spolupráci s Radou rodičů zorganizovali Výlet za poznáním. Letos si žáci, kteří úspěšně reprezentovali naši školu, mohou vybrat z několika aktivit, které se uskuteční ve čtvrtek 27. června 2019 (viz příloha).
Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

Výlet 6. C

Dne 13.6.2019 jsme jeli na výlet na Jalovec. V 9:10 jsme měli sraz na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě. Potom jsme v 9:30 odjížděli směr Číchov. Když jsme tam dojeli, tak jsme šli asi 2,5 km do kopce na Jalovec. Když jsme tam došli, zjistili jsme, že na chatce kde jsme měli být my, je někdo jiný. A proto nás dali do jiných chatek. Když jsme si rozdělili pokoje a šlehli tam batohy, většina šla obhlédnout pokoje ostatních. Ve 12:30 byl oběd. Byla rajská omáčka. Po obědě jsme měli volno. Ve 14:45 jsme odcházeli na koupaliště do Bransouz. Tam jsme došli asi za hodinu.

BIG – rozloučení

Po třech letech končí projekt BIG! Díky němu se sešla na 2. stupni báječná parta lidí, která 2,5 roku pilně trénovala němčinu: zejména rozšiřováním slovní zásoby v oblastech, jež korespondovaly s jednotlivými školními předměty. Na  podzim tohoto školního roku vznikl výukový film, „požehnaný“ rodilými mluvčími. Poslední půlrok se vyznačoval vytrvalostí několika členů „klubu“, kteří (chyběli Markové?) tento víkend podnikli výlet na Vranovsko. Takže se hrály hry, pěstovala se turistika, navštívil se zámek i znojemské podzemí, grilovalo se, také se zmoklo  i zpotilo, čekalo a smálo …?

Projektový den - Školní šachový turnaj

Dne 13.6.2019 v rámci projektů naší školy proběhl při této příležitosti rovněž projekt „Školní šachový turnaj“. Turnaj se konal od 14,00 do 17,00 hodin a zúčastnilo se ho 26 žáků z 1. a 2. stupně, převážně těch, kteří navštěvují šachové kroužky. Turnaj probíhal v učebně přírodopisu, kde bylo vše připraveno k zahájení soutěže (šachové soupravy, hodiny). Hrací tempo 2 x 15 minut na partii se úspěšně dodržovalo. Všichni žáci byli průběhem turnaje velmi spokojeni.

Výjezd badatelského kroužku na Josefovské louky

V pátek 14. června nás čekal letošní poslední výjezd badatelského kroužku. Odpoledne hned po škole jsme cestovali vlakem do Jaroměře a kvůli několika zpožděním jsme nakonec přijeli do cíle až pozdě večer a to nás ještě čekal pěší přesun do Josefova. Tato bývalá vojenská pevnost se stala naším útočištěm pro následující dny a my sami jsme bydleli ve starých kasárnách z doby Marie Terezie a jejího syna Josefa II., po kterém nese pevnost jméno. Druhá skupina z Prahy na nás už čekala a přichystala nám večeři. Druhý den ráno jsme se vypravili do ptačího parku Josefovské louky.

Studijní výjezd do Anglie

Aktualizováno 14. 6. 2019, 20:00
Včerejší den v Thorpe Parku si žáci i navzdory počasí užili a odpoledne si prohlédli hrad Winsdor. Dnes máme za sebou druhou část prohlídky Londýna a už míříme zpět do České republiky. Přesný čas příjezdu děti upřesní mobilem po dojezdu na hranice ČR.

--------------------------------------------