Změna účtů školy

Změna účtů školy

Vážení rodiče, od 1. června 2018 dochází ke změně účtů školy a školní jídelny. Platby na starý účet u Komerční banky projdou pravděpodobně do konce června 2018.
Žádáme o zřízení nových souhlasů k inkasu (bez variabilního symbolu) pro platbu školní družiny a zájmových kroužků na nový účet školy:
26138681/5500 (číslo účtu se nemění, pouze kód banky – Raiffeisenbank).

Zkoušky z anglického jazyka pro 5. ročník na úrovni A1 (dle SERRJ)

Vážení rodiče, milí kluci a děvčata,
Přiblížil se čas jazykových zkoušek z angličtiny, o kterých jste byli informováni, a ve škole se seznamujete s novými knihami a tím, co se od Vás očekává. Zkoušky budou probíhat ve dnech 11. a 12. června 2018. Protože je to pro nás všechny nová zkušenost a také slavnostní příležitost, budeme rádi, přijdete-li slavnostně oblečeni a naladěni.
V pondělí 11. června ráno v 8.10 hodin se společně VŠICHNI sejdeme na slavnostním zahájení a seznámení se zkušební komisí v informačním centru naší školy.

AT THE CLOTHES SHOP – ROLE-PLAY

Žáčci 3. ročníku si učí angličtinu s učebnicí CHIT CHAT 1. Jako závěrečný výstup z lekce 8, která je věnována slovní zásobě oblečení / clothes a slovesu „mít“ / have got, zvolili scénky z obchodu s oblečením. Děti si jednu vyučovací hodinu (po probrání daného učiva) připravovali rekvizity a trénovali své scénky (výslovnost, správnou gramatiku) a druhou vyučovací hodinu jsme natáčeli video. Děti byly moc šikovné a nadšené, že se budou moct „ukázat rodičům“ ve videu na internetu.

Výlet do Telče (2.A, 2.C)

Školní rok se pomalu nachýlil ke konci a tak jsme se vypravili na výlet do Telče. Tam i zpět jsme jeli vláčkem s přestupem v Kostelci u Jihlavy. Nejdříve nás čekal program v Panském domě nazvaný „Cesta za pokladem“.  Museli jsme plnit různě fyzicky i psychicky náročné úkoly, abychom nakonec mohli posbírat sedm indicií  k pokladu. Hurááá  - poklad jsme našli!!! Po smlsnutí sladké odměny jsme zamířili do Technického muzea, kde jsme obdivovali stará rádia, televize, kola, váhy, auta, kočárky, panenky a spoustu dalších zajímavých „retro“ věcí.

Stavíme z merkuru - 2. místo

Ve dnech 23. a 24. května se žáci 9.A účastnili krajského kola soutěže STAVÍME Z MERKURU. Soutěž se konala na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a pořádal ji Krajský úřad Kraje Vysočina. Naši žáci ve složení Matěj Matoušek, Martin Čopák, Ondřej Nevrkla a Tereza Čecháčková vybojovali mezi 19 týmy pěkné 2. místo. Pro účastníky soutěže byl připravený bohatý kulturní program – prohlídka kasáren a spaní ve vojenské ubytovně, ukázky vojenských dovedností, prohlídka muzea, ukázka slaňování a profesionálních hasičů.

Matěj Matoušek, 9.A

Úspěchy v přírodovědné soutěži Zlatý list

V místním kole soutěže, které se konalo 4. května v ZOO Jihlava, jsme vyhráli. V kategorii mladších žáků (do 6. třídy) obsadilo družstvo Krtečci 1. místo a družstvo Mravenečci 3. místo. Obě družstva si svým umístěním vysloužily postup do krajského kola, ale protože podle pravidel soutěže může do krajského kola postoupit pouze jedno družstvo v jedné kategorii, postoupilo pouze první družstvo Krtečků.

Školní výlet 8.A

Žáci 8. A prožili letošní školní výlet v malebné krajině Českého krasu v Srbsku u Berounky. Během tří dnů navštívili turisticky i přírodovědně atraktivní místa jako například známé vápencové lomy Malá a Velká Amerika, Mexiko a Alkazar, skalní vyhlídky v Tetíně a ve Svatém Janu pod Skalou a několik přírodních rezervací. 

Jak se dělá divadlo (3.C)

Divadelní představení v Horáckém divadle už jsme navštívili, ale zákulisí divadla ještě ne. Byli jsme tedy zvědaví, jak to tam vypadá. Podívali jsme se do šatny herců, do maskérny, do garderobiérky a hlavně na jeviště, kde jsme si ve dvou skupinách vytvořili svůj vlastní scénář, podle kterého jsme si pod vedením zkušených herců zahráli svoje vlastí představení. Užili jsme si 
spoustu legrace a na chvilku se z nás stali opravdoví herci.