Výuka a stravování během stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče, 
výuka ve škole v pondělí 27. listopadu bude probíhat dle běžného rozvrhu a případných úprav dle suplování.

Ze školského zákona máme povinnost zajistit dětem ve škole stravování. Z organizačních důvodů vás prosíme o zajištění obědové svačiny pro vaše děti. Jiná možnost je objednání obložené housky v ceně 30,- Kč. Pokud by měl někdo zájem, je nutné objednat a uhradit tuto částku v kanceláři školy nejpozději do čtvrtka 23. listopadu do 10.00 hodin.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Veletrh zdraví 1. ročník

30. VELETRH ZDRAVÍ začal pro prvňáčky vystoupením v tělocvičně v úterý 14. 11. 2023. Každá třída si připravila spolu s deváťáky taneček. Za perfektní provedení si zasloužili obrovský potlesk. Ve středu Veletrh zdraví pokračoval aktivitami ve třídách. Děti se seznámily se správným čištěním zoubků, vyrobily si svůj vlastní mobil a zacvičily si při pohybových hrách. Oba dva dny si určitě užily a odnáší si spoustu zážitků a nových vědomostí.

Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě

Ve středu 15.11.2023 se uskutečnil 4. ročník národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě v tělocvičně ZŠ Otokara Březiny pro žáky základní školy a místní děti. Sportovní akce TAJV v Jihlavě patřila mezi 250 semifinálových turnajů v České republice. Účastníci turnaje se utkali v soutěžním pětiboji, který byl složen z fotbalu, florbalu, házené, frisbee a tenisu.

První setkání dětského zastupitelstva

Dne 15. listopadu se dva žáci naší školy – Jan Boček a Karolína Šafaříková – vydali společně s paní učitelkou Hažmukovou a panem učitelem Findejsem na městskou radnici. V Jihlavě se totiž utvořilo dětské zastupitelstvo, do kterého se zapojilo deset jihlavských základních škol. Ráno po příchodu na radnici proběhlo slavnostní uvítání panem primátorem a seznámení s ostatními členy dětského zastupitelstva. Poté začaly diskuse o různých tématech týkajících se Jihlavy. Po krátké pauze se pokračovalo prezentacemi, které si připravily jednotlivé školy.

Řekni drogám NE 7. ročník

Dne 9.11. proběhl preventivní program s názvem „Řekni drogám NE“ pro žáky 7. ročníku zaměřený na téma závislostí (zejména drogových) a jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, další vztahy, i na celou společnost. Cílem bylo seznámit žáky se skutečností, neboť drogy nejsou žádné tajemství. S dětmi je důležité o tomto tématu mluvit, aby si plně uvědomovaly rizika problémového užívání nelegálních i legálních návykových látek. Jen takto si žáci uvědomili, že drogy nad nimi nemají žádnou moc, pokud oni sami nechtějí. Preventivní program byl realizován Městskou policií Jihlava.

30. Veletrh zdraví

30. VELETRH ZDRAVÍ
Propagace zdravého životního stylu s podtématem 

DIGITÁLNÍ DOBA – VÝHODA, ČI ZLOBA?
14. a 15. listopadu 2023 


14. 11. 2023 - zahájení Veletrhu v tělocvičně

Odpolední program pro rodiče, přátele školy i veřejnost:
17.00 – 18.15    vystoupení žáků v tělocvičně, prezentace pohybových aktivit


15. 11. 2023  - dopolední i odpolední program

Seminář světa práce – první výrobek

Po vyřezávání z borové kůry jsme se pustili do výroby dřevěné krabičky. Žáci si vyzkoušeli naměření přesné délky prkna, řezání ruční pilkou, práci s rašplí, brusným papírem, truhlářskými svěrkami, zatloukání hřebíků a práci s aku šroubovákem.  Někteří žáci při této praktické činnosti poprvé porozuměli známému přísloví „dvakrát měř a jednou řež“. To když uříznuté prkénko bylo kratší než mělo být. Inu, chybami se člověk učí….                                                  

Mgr. Jiří Hotař

Organizační tým v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a v Národním muzeu

Ve středu 8. listopadu 2023 navštívil organizační tým naší školy Poslaneckou sněmovnu a Národní muzeum v Praze. Jely s námi paní učitelky Hana Hažmuková a Markéta Pivoňková. Hned poté, co jsme dorazili do Prahy, jsme směřovali do Poslanecké sněmovny. Tam jsme absolvovali prohlídku a viděli jsme i některé poslance. Bohužel jsme neměli tu čest vidět jejich jednání, ale paní poslankyně Ochodnická nám představila proces schvalování zákonů.

Horácké divadlo - Kniha džunglí 2. ročník

V pondělí 6. listopadu navštívili žáci 2. ročníků Horácké divadlo v Jihlavě, kde měli možnost zhlédnout představení Kniha džunglí. Za doprovodu hudby a poutavého vyprávění poznávali příběh lidského mláděte Mauglího, kterého zachránila před lidožravým tygrem Šér-Chánem vlčí smečka, postupně s ním objevovali zákony džungle a pravidla soužití. Odměnou byla i možnost společné fotografie s hlavním představitelem role Mauglího.

Dopravní hřiště 4. ročník

V minulém týdnu jsme byli, my čtvrťáci, poprvé na dopravním hřišti. Čekal tam na nás instruktor, který nás seznámil s programem. Nejdřív budeme v učebně a potom vyzkoušíme všechny svoje znalosti o provozu na silnicích v praxi. Hurá na kolo! V učebně jsme se dívali na interaktivní tabuli na videa o dopravních značkách a silničním provozu. Potom jsme si vyzvedli kola, nasadili naše cyklistické helmy a vyrazili jsme na silnice na dopravním hřišti. Byly zapnuté i semafory. Na to, abychom dodržovali pravidla silničního provozu dohlíželi instruktoři a také tři studenti ze střední školy Trivis.