Zlatý list

Po úspěšné reprezentaci v okresním kole Zlatého listu, které se konalo v dubnu v jihlavské ZOO a kde se naše soutěžní družstvo umístilo na 2. místě, členové badatelského kroužku postoupili do krajského kola. To se konalo 2. a 3. května v Zubří ve Žďárských vrších. Na naše soutěžící čekala přírodovědná stezka a náročná obhajoba práce pro přírodu před odbornou porotou, ale také příležitost potkat se s dětmi z jiných škol z celé Vysočiny, které spojuje zájem o ochranu přírody. S umístěním na krásném 5. místě se mezi nimi určitě neztratili a soutěž i pobyt si v krásné jarní přírodě užili.

Robosoutěž ČVUT Praha

Dne 27. dubna se 3 žáci naší školy zúčastnili Robosoutěže na ČVUT v Praze. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu je sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu. Letošním úkolem bylo sestavit "Mountain Climber". Cílem bylo sestavit a naprogramovat robota tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně bez jakékoliv další pomoci přešel co nejrychleji horský hřeben. Postup robota přes hřeben byl bodován.

McDonald´s Cup

Dne 26.4. se konal fotbalový turnaj McDonald´s Cup. Turnaje se mohou účastnit holky a kluci z prvního stupně základních škol. Ti pak soutěží ve dvou kategoriích. Kategorie A je určen pro mladší žáky z 1.-3. tříd a kategorie B pro starší žáky 4.-5. tříd. V kategorii A se naši žáci umístili na krásném třetím postupovém místě. V pondělí 2.5.2022 se budou účastnit okresního finále, tak jim držme palce!  Chlapci, reprezentující kategorii B, bojovali až do konce, nakonec se jim podařilo vybojovat 5. místo. Moc jim děkujeme!

Kateřina Koumarová 

Projektový den - Příroda Pelhřimovska

V úterý 26. dubna se vybraní žáci 7. až 9. ročníku zúčastnili projektového dne. V Košeticích u Pelhřimova jsme společně s žáky zdejší školy shlédli ukázku ptačích hnízd, které pro nás připravil Spolek pro ochranu přírody Pelhřimovska. Dozvěděli jsme se různé informace o nejčastějších druzích ptáků naší přírody a mohli jsme si pohladit ježka, který byl přes zimu v záchranné stanici, protože by jinak pravděpodobně nepřežil zimu. Následovala procházka do zdejšího okolí, kde odborníci určovali ptáky podle hlasu a my měli možnost je pozorovat ve volné přírodě.

Jarní sportovní den 1. a 9. ročníky

V pátek 22. 4. 2022 se uskutečnil jarní sportovní den. Naši kamarádi deváťáci si pro nás připravili spoustu her a závodů - překážkový běh, nošení míčků na pálce, cvičení s obručí, střílení z kuše, skákání přes švihadlo, běh se zavázanýma nohama... 
Den se vydařil a už se těšíme na další setkání.

Exkurze 8. ročník

Ve čtvrtek 21. dubna jsme byli na exkurzi ve SŠPTA Polenská 2. Mistři odborného výcviku  nás rozdělili  do skupin a střídali jsme se na čtyřech stanovištích.  Na 1. stanovišti jsme si vyrobili jednoduchou píšťalku z plechu, na druhém stanovišti jsme si na soustruhu pod vedením starších studentů vyrobili šroub a matici. Na třetím stanovišti jsme si prohlédli CNC soustruhy a frézky. Na stanovišti „elektro“ jsme si vyzkoušeli pájení měděných drátků. Celkově hodnotíme exkurzi kladně.  

Filip Bajer, Arman Grigoryan a Václav Pištěk, 8.C

 

Čistá Vysočina 2022

21. dubna se žáci druhého stupně po dvou letech opět zapojili do tradiční úklidové akce Čistá Vysočina. Žáci jednotlivých ročníků druhého stupně společně se svými učiteli uklízeli nejen areál naší školy, ale i okolí rybníčku, les a údolí řeky Jihlavy.

Veletrh cestovního ruchu 5.B

Ve vlastivědě probíráme kraje České republiky. Každá dvojice připravila zajímavosti o jednom kraji, které jsme si potom v rámci Veletrhu vzájemně představili. Pracovali jsme hodně s různými zdroji informací, převážně s internetem, plánovali jsme prezentace, přednes. Práce byla docela náročná ale hodně nás to bavilo.

Iva Šestáková

Loutkové divadlo 5.B

V rámci literatury probíráme žánry. Začali jsme pohádkami. Každá skupina připravila ze své pohádky krátké divadelní představení s loutkami. Moc jsme se při přípravě pobavili. Práce nás bavila.

Iva Šestáková