Veletrh zdraví 5. ročníky

16. 11. 2022 proběhl Veletrh zdraví na téma – Nestačí vědět, vědění se musí použít. V rámci pátých ročníků se žáci zúčastnili aktivit k celoročnímu projektu - Cestujeme po České republice. Blokové vyučování bylo rozděleno do několika částí. V první části proběhla motivace žáků písničkou Hlavně, že jsme na vzduchu a hrou Já mám, kdo má … Následoval poslech skladby od B. Smetany Vltava s leteckými snímky zajímavých míst ČR. Žáci dostali mapy a hodnotící listy, do kterých si zaznamenávali získané body z aktivit a doplňovali informace do mapy.

Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě

3. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě se uskutečnil v pondělí 14.11.2022 v dopoledních hodinách v tělocvičně místní ZŠ Otokara Březiny, Jihlava. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy se v tělocvičně utkali ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.

Úklid a obnova mokřadních tůní u školy

Tůňky v blízkosti rybníčku u naší školy, které využíváme jako mokřadní učebnu pro praktické pozorování, již potřebovaly důkladnou údržbu. Bylo nutné znovu prokopat přítokovou stružku, která tůňky napájí a která zarostla kořeny vlhkomilných dřevin. Také bylo potřeba vyhrabat z tůní napadané větve, rostliny, odpadky a tlející bahno. Tohoto fyzického náročného úkolu se ujali žáci z badatelského kroužku, za což jim děkujeme.


 

Časopis Smile 4. ročníků

Z naší skupinky angličtiny se pro letošek stali malí vydavatelé a budeme vytvářet anglický časopis, ve kterém se postupně pochlubíme vším, co už v angličtině umíme. V prvním díle by se vám rádi představili jednotliví členové naší editorské rady. Neznáte náhodou někoho z nich?

Jana Nekvindová

Výjezd organizačního týmu do Brna

Úterý 25. října 2022 jsme strávili s organizačním týmem v Brně. Navštívili jsme Jump Park, Špilberk a také Vaňkovku, kam se někteří těšili nejvíce. Jako první jsme měli 40 minut rozchod v Galerii Vaňkovka, kde jsme si mohli doplnit energii před sportovními výkony v Jump Parku, kam jsme se přesunuli samozřejmě pěšky. Po hodině strávené na trampolínách všech možných typů jsme zamířili na Špilberk, odkud byl krásný výhled na Brno. Protože nám dost vyhládlo, na náměstí Svobody jsme si dali rozchod na pozdní oběd a samostatnou procházku centrem města.

Organizace školního roku

Aktualizováno 3. 11. 2022: Dne 18. 11. 2022 bude na všech jihlavských základních školách uděleno ředitelské volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

------------------------------------------------------------------