Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům

V sobotu 11. května 2019 jsme s badatelským kroužkem navštívili nádhernou krajinu rybníků, tůní a rašelinišť u Nového Veselí na Žďársku. Autobusem jsme se dopravili k Novoveselskému rybníku a ze všeho nejdřív zamířili na dřevěnou ornitologickou pozorovatelnu na jeho břehu. Na hladině bylo celkem rušno, díky dalekohledům jsme si mohli pěkně prohlédnout například labutě, různé kachny, lysky, potápky roháče, racky, rybáky a volavky.

5. místo v soutěži Stavíme z Merkuru

Ve čtvrtek 9.5.2019 se 4 žáci naší školy (Karolína Pecinová, Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda a Dominik Máca) zúčastnili šestého ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Letošní zadání bylo velmi obtížné, a to postavit ze stavebnice Merkur 8 nákladní kolové vozidlo Tatra. Na zadaném úkolu jsme intenzivně pracovali 2 měsíce. Soutěž se skládala z pěti bodovaných disciplín:

Zpívající ježek

Dne 9.5.2019 k nám dorazil zpívající ježek. A svým elánem nakazil spoustu dětí z naší školy a ty se zúčastnily stejnojmenné pěvecké soutěže a překvapily nás, učitelky, svými výkony. Zazněly písně lidové i umělé, žánry byly velmi rozmanité, zazpívané s trémou nebo suverénně, zkrátka byla to soutěž se vším všudy. A jako každá soutěž, má i tato své vítěze.
V 1. ročnících vyhrála Ema Vohlídalová z 1.C.
Ve 2. ročnících Kamila Havelková z 2.C.
Ve 3. ročnících Pavlína Bártíková z 3.C
Ve 4. ročnících Eliška Truplová ze 4.C
V 5. ročnících Věra Suková z 5.B

Vycházka badatelského kroužku na Lesnovské mokřady

Ve středu 8. května jsme využili volna státního svátku a šli jsme se s badatelským kroužkem podívat na Lesnovské mokřady, jak se probouzí příroda. Kromě pozorování obojživelníků jsme měli v plánu také měřit kvalitu vody ve Stříbrném potoce a ve zdejších tůňkách. Začali jsme ve studánce, kde Stříbrný potok pod Šacberkem pramení. Změřili jsme teplotu vody, pH, elektrickou vodivost a ppm. Studánku jsme také vyčistili. Další měření jsme opakovali i na dalším toku potoka a ve všech tůňkách a rybníčcích, kterými Stříbrný potok protéká.

Geologická olympiáda - národní kolo

V úterý 7. května 2019 se konalo na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně celostátní kolo geologické olympiády. Tato soutěž probíhá ve dvou kategoriích. Kategorie B je určena středoškolákům a kategorie A žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií. Naši školu reprezentoval Marek Man, kterému se podařilo poprvé v historii naší školy postoupit do celostátního kola a umístit se v náročné soutěži na krásném sedmém místě. Soutěž byla zaměřená nejen na teoretické znalosti, ale i na praktické dovednosti a na schopnosti logického úsudku.

Waterproject

Studijní výměnný pobyt - ČESKO - HOLANDSKO - Waterproject

V přiložené prezentaci, která byla promítána na schůzce v pondělí 6. 5., jsou všechny potřebné informace týkající se příjezdu a průběhu žáků z Holandska.

 

Vítězství v krajském kole Zlatého listu a postup do národního kola, aneb Anthrax se vrací!

Ve dnech 2. a 3. května proběhlo krajské kolo ekologické soutěže Zlatý list, kde naši školu reprezentovali žáci z badatelského kroužku. Na tuto soutěž jsme se připravovali celý rok a po vítězství v místním kole jsme byli zvědaví, jak se nám povede. Ve čtvrtek jsme vlakem dojeli údolím Sázavy do Pohledi a pěšky došli do rekreačního zařízení Radost u Nové Vsi u Světlé nad Sázavou, které se stalo na dva dny naší základnou.

Mit der U-Bahn durch Wien?

Tento víkend strávila skupina žáků 7. – 9. ročníku v rakouské metropoli Vídeň. Navzdory nepříznivému počasí se podařilo uskutečnit naplánovaný program (Prater, Hofburg + Sisi-Museum, Schönbrunn, Haus des Meeres) a zachovat si dobrou náladu. K pohybu po městě se výborně osvědčilo metro (U-Bahn), v jehož systému se žáci rychle zorientovali. Naposlouchali si zde názvy stanic, přečetli nápisy, koupili jízdenky …
Všem patří dík za spolehlivost, odolnost a spolupráci!

Ekocentrum Baliny (2. C)

Ve čtvrtek 25. dubna jsme se třídou 2.C již podruhé v tomto školním roce navštívili Ekocentrum Baliny u Velkého Meziříčí, kde jsme se zúčastnili výukového programu s názvem Stromy. Celé dopoledne jsme strávili procházkou Balinského údolí. Cestou jsme poznávali různé druhy stromů, živočichů a dozvěděli jsme se o nich mnoho zajímavostí. Na závěr jsme si vyrobili dřevěný talisman na krk. Domů jsme se vrátili obohaceni novými zážitky a vědomostmi.

ROBOSOUTĚŽ na ČVUT v Praze

Po absolvování školního kola se devět žáků z naší školy zúčastnilo 25. dubna 2019 robosoutěže na ČVUT v Praze. Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu je sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Všechny týmy obdržely na památku trička. Hlavní ceny si tentokrát odvezli silnější soupeři. Podrobnější informace na www.robosoutez.cz
Tři soutěžní týmy: