Kopání Tůněk u školy (9. A, 9. B, 7. A)

Tůňky u rybníka Kalvárie, které jsme si vykopali před časem jako přírodní učebnu Klavárie, už potřebovaly nutnou údržbu. Bylo nutné prohloubit bahnem zanesené dno a odstranit rostliny, kterými tůňky začaly zarůstat. Také bylo nutné pročistit přítokovou stružku. Pod odborným vedením pana Maštery ze spolku Mokřady se do práce zapojili vybraní žáci 9. ročníku v rámci svého volitelného semináře a dobrovolníci ze 7. A. Všem děkujeme za obrovský kus práce, který odvedli.


 

Zkoušky z anglického jazyka pro 5. ročník na úrovni A1 (dle SERRJ)

Vážení rodiče, milí kluci a děvčata,
jazykové zkoušky z angličtiny, o kterých jste byli informováni, budou probíhat ve dnech 3. a 4. června 2019.
Protože je to pro nás všechny nová zkušenost a také slavnostní příležitost, budeme rádi, přijdete-li slavnostně oblečeni a naladěni.
V pondělí 3. června, ráno v 8.10 hodin se společně VŠICHNI sejdeme na slavnostním zahájení a seznámení se zkušební komisí v informačním centru naší školy.

Němčina nekouše (7. ročník)

V pondělí 10.9. jsme v 7. ročníku přivítali lektorku Martinu z plzeňského Tandemu, aby pomocí hravých aktivit pomohla osvěžit znalosti němčiny a německých reálií z minulého školního roku.
Letos jsme byli  inovativní: vybrali jsme proto pro animaci  opět sedmáky (po roce jsme mohli porovnat pokrok) a vytvořili  smíšené skupiny (pokročilost nehrála roli), abychom navíc podpořili týmovou spolupráci v kmenových třídách. Žáci byli aktivní, ochotně a účelně spolupracovali. Děkujeme!

Minifestival bezpečnosti (3. C)

Hned v prvním školním týdnu jsme se zúčastnili krásné akce Minifestival bezpečnosti u nás na Březinkách. Zopakovali jsme si bezpečnost na silnici, bezpečnou cestu do školy, první pomoc, vyzkoušeli jsme si masáž srdce, prohlédli si policejní auto a motorku a jako hasiči jsme proudem vody sráželi kuželky. Tato akce se nám moc líbila.

 

Kroužek Aj v 1. a 2. ročníku

Tam, kde ještě není naplněná kapacita kroužku (12 dětí), je možné se ještě dodatečně přihlásit u paní učitelky Fehérové přes mail či telefonicky do kabinetu AJ.

Seznamy dětí, které jsou přihlášené do kroužků - 1. a 2. ročník.

Připomínáme

  • kroužky začínají v daném týdnu od pondělí 10. září
  • děti si (dle svého seznamu) vyzvedne příslušný vyučující v 7:15 ve školní družině (kroužek začíná 7:20 - 7:50)

 

Nabídka elektronických služeb

Našim žákům a rodičům nabízíme řadu elektronických služeb, které zkvalitňují výuku a komunikaci se školou.

Tato komunikace probíhá v šifrované podobě, tj. ke komunikaci je nutné schválit bezpečnostní certifikát.

1. každý žák má své vlastní uživatelské jméno a heslo pro přístup do školní sítě (osobní přihlášení k počítači ve škole)

Družina

V příloze je nová verze - nabídka kroužků ŠD (1. - 2. st.) a nabídka kroužků pro 2. st. ze dne 3. 9. 2018 (místo Chytrých hlaviček je Čtenářská dílna)

Školní družina je součástí výchovně vzdělávací činnosti na škole – přirozeně doplňuje ŠVP školy