Památník Vojna a příbramské doly (8. ročník)

Dne 20. listopadu jsme byli v Příbrami, v dolech Vojtěch a Anna. Část dolů jsme si prošli, také jsme se projeli důlním vláčkem. V dolech se nám líbilo, přestože tam byla velká tma a zima. Po exkurzi v dolech jsme přejeli do Lešetic, kde se nachází památník komunistických politických vězňů Vojna. Nejdříve jsme tam zhlédli dokument Rudé temno, který popisoval, jak se komunisté chovali k odpůrcům a co byly vykonstruované politické procesy. Poté jsme si tábor prošli a na vlastní oči jsme viděli, jak se komunisté k vězňům chovali a jak zde vězni žili.

V. Váhalová, J. Maschita

Soutěž Mladý chovatel

V pondělí 18. listopadu 2019 se v DDM Jihlava uskutečnila tradiční přírodopisná soutěž Mladý chovatel. Ve dvou věkových kategoriích soutěžilo 29 dětí z 8 základních škol. Soutěžící řešili tři testy z oborů akvaristiky, teraristiky a z chovu ostatních zvířat. V praktické části se poznávala zvířata chovaná v DDM, bylo jich celkem deset. Naši školu reprezentovalo celkem 7 dětí z badatelského kroužku. Nejlépe se vedlo Tomáši Zelenému (4. místo), Dominice Jonášové (5. místo), Míše Semrádové (6. místo) a Lence Dolejší a Anně Veselé (obě 10. místo).

Veletrh zdraví 2. ročník

Děti z druhých tříd se tento den zúčastnily tří dílniček. V první si spolu trochu zacvičily a protáhly se. V  druhé se učily anglicky a vytvořily si knížečku s názvem Fingers. A ve třetí si zkusily pracovat s hlínou. Na závěr si třídy zodpověděly anketní otázku a zhodnotily práce dětí zapojených do výtvarné a literární soutěže. Byl to pro všechny moc zajímavý den. 

V knihovně (3. C)

Dnes jsme měli hodinu čtení v knihovně. Paní knihovnice pro nás připravila program o knížkách spisovatele Václava Čtvrtka. Četli jsme, řešili jsme úkoly ve skupinách, domýšleli jsme pohádkový příběh, skládali jsme puzzle a plnili jsme úkoly k pohádce. Bylo to zábavné "TROCHU JINÉ UČENÍ"

Veletrh zdraví 1. ročník

I v letošním školním roce se prvňáci zapojili do aktivit Veletrhu zdraví.Během dopoledne si popovídali o tom, jak se mají starat o své zoubky. Vypracovali dva pracovní listy a byli odměněni "Zoubkovou kouzelnou taškou". V druhé aktivitě si zacvičili a srovnali svá zádíčka. Třetí aktivita byla zaměřena na třídění odpadů a v poslední aktivitě si každý poskládal popelářský vůz.Celé dopoledne se vydařilo.
 

Žáci z 8.A dobrovolníky!

Dnes jsme se v rámci Veletrhu zdraví rozhodli zpestřit den klientům charitativního zařízení Adapta (odlehčovací zařízení pro duševně a tělesně postižené do 30 let). Připravili jsme několik stanovišť  s různými tématy (puzzle, pohádkové postavy, PC-dovednost, zvířata a jejich prostředí, ochutnávka ovoce a zeleniny, sport). Důležité bylo poskytnout různé úrovně obtížnosti, aby si každý klient mohl vybrat, ale také nechat na jejich fantazii a zkušenosti, jak se se svěřeným úkolem/ pomůckou vypořádají. Společně jsme ještě vybarvili a vyplnili podzimní obraz stromu s ovocem.

S muzikantem v HV (8. C)

Ve středu 6. 11. přivítala 8.C v hodině hudební výchovy vzácnou návštěvu. O tom, jaké nástroje jsou v kapele důležité a  jak je nezbytná jejich souhra, přišel povyprávět pan Milan Polreich (bývalý žák naší školy, bubeník ve skupině Vacuum Ball  a také provozovatel obchodu s hudebninami). Vše, co říkal, si žáci hned vyzkoušeli. Pan Polreich také představil, předvedl a nechal vyzkoušet dva populární a podle něj snadno zvládnutelné hudební nástroje, a to cajon (kachon) a ukulele. Hodina byla moc příjemná. Pan Polreich posléze  v reakci na děkovný e-mail napsal: „…..

Veletrh zdraví

Zveme Vás na 27. VELETRH ZDRAVÍ v rámci projektu Cesty ke zdraví – TROCHU JINÉ UČENÍ, který se bude konat 13. listopadu 2019. V příloze naleznete pdf soubory s organizačními pokyny, rozmístěním tříd a dalšími informacemi.

Krajské kolo logické olympiády

Do krajského kola logické olympiády se probojovali tři žáci 1. stupně naší školy. Strávili dopoledne na krajském úřadu kraje Vysočina, dostali pěkné dárky a poměřili své síly s dalšími 47 žáky z celého kraje. Velká gratulace patří Lindě Rokosové, která se celkově umístila na krásném 7. místě.