Okresní přebor školních týmů v šachu ve školním roce 2022/2023

V letošním školním roce se Okresní přebor školních týmů v šachu konal na ZŠ Otokara Březiny v Jihlavě. V I. i ve II. kategorii 16. prosince 2022 hrála tato družstva:
Mladší žáci ve složení -  K. Putík 5.tř., D. Koukal 4.tř., O. Čopák 5.tř., J. Šinkovský 5.tř. .
Starší žáci ve složení - M. Zejda 7.tř., F. Dohnal 8.tř., F. Kubiš 8.tř., D. J. Catt 6.tř. .
Obě dvě družstva se umístila na 2. místech a zároveň s postupem do Krajského přeboru družstev v šachu.
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy.

Exkurze na Střední škole stavební Jihlava

V pondělí 19. prosince 2022 se 21 žáků devátých tříd zúčastnilo exkurze na Střední škole stavební Jihlava. Dozvěděli se aktuální informace o studijních oborech, prohlédli si vybavení tříd a odborných učeben. Dle sdělení Ing. Ivety Čopákové, škola pro budoucí studenty pořádá Den otevřených dveří, který se koná v pondělí 16.1.2023 (podrobnosti sledujte na www.ssstavji.cz). Dále jsme se dozvěděli, že v pátek 3. února 2023  se budou konat PŘIJÍMAČKY NANEČISTO – je nutno se přihlásit přes webovou stránku školy – čím dříve, tím lépe. 

Poprvé v galerii 1.B

Dnes jsme společně navštívili Oblastní galerii Vysočiny, kde se děti dozvěděly, k čemu galerie slouží, prohlédly si výstavy obrazů malíře Pavla Čecha a seznámily se s vystavenými sochami. Samy si pak zahrály na malíře a vytvořily svůj originál, který si zarámovaný z galerie odnesly. Byl to moc pěkný den.

Frohe Weihnachten aus Linz

Ve dnech 14. – 16.12. se uskutečnila exkurze skupiny žáků 8. ročníku do rakouského města Linz. Žáci se před odjezdem podrobně seznámili s programem exkurze, přiučili se užitečná slova a pak už vyrazili vlakem do Českých Budějovic a odtud do Linzu. Orientaci po městě zvládli snadno a rychle, což umožnilo značnou samostatnost ve chvílích volna – nákupů a občerstvení. Program byl různorodý - pro každého něco. Jelo se historickou tramvají s nejstrmějším stoupáním v Evropě na Pöstlingberg, kde byla k prohlídce místní ZOO, mimo jiné s mluvícím papouškem, a poutní mariánský kostel.

Vánoční setkání druháčků v knihovně

Žáci z druhých ročníků navštívili knihovnu na Masarykově náměstí, aby nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Paní knihovnice jim předčítaly pohádky s vánoční tematikou a povídaly o vánočních zvycích. Děti pouštěly lodičky, rozkrojily si jablíčko a hledaly svoji budoucnost ukrytou pod hrnečkem. Na závěr krásného dopoledne nemohla chybět procházka po vyzdobené Jihlavě a zazvonění na zvoneček. Den se vydařil a všichni se již těšíme na VÁNOCE.

Vánoční aktivity volba v Moodle 6. - 8. ročník

Vánoční aktivity si žáci 6. - 8. ročníku budou volit v Moodlevolba v Moodle pondělí 19. 12. od 10.00 do úterý 20. 12. do 15.00 hodin.

Zapisují se i žáci z organizačního týmu a žáci, kteří vědí, že nebudou ve škole.
I.    aktivita: 8.10 – 9.40
II.    aktivita: 9.55 – 11.25
III.    vánoční třídnická hodina
Oběd dle rozpisu.

 

Pouze pokus potvrzuje… 8.A

Ve dvou hodinách chemie si žáci 8. ročníku ověřili teoretické znalosti nabyté v jejich novém předmětu. V učebně chemie s laboratorními stoly a vybavením si vyzkoušeli praktické dovednosti, a to při filtraci a destilaci. Nejprve žáci filtrovali suspenzi křídy a vody přes gázu, pak vatu a nakonec přes filtrační papír. Měřili čas filtrace a hodnotili kvalitu filtrátu. Ve druhé laboratorní práci jsme oddestilovali líh od vody. Směs vody a lihu jsme zahřívali lihovým kahanem, měřili teplotu unikajících par a sledovali kondenzaci ve vzdušném chladiči.