PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

V rámci výročí 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY se v naší škole uskutečnila řada akcí a projektových hodin. Vzniklo tak velké množství různých pěkných materiálů, fotografií, článků, referátů, prezentací a dalších výstupů. Všechny popsat je nemožné, proto Vám alespoň malý výběr prací posíláme v naší fotogalerii.

Evropský den jazyků

Dne 26. 9. 2018 byl slavnostně zahájen Evropský den jazyků na naší škole.  Tímto dnem vyvrcholil Týden (nejen) evropských jazyků, který byl realizován od 24. 9. do 27. 9. 2018. V tomto týdnu se vyučující zaměřili na výuku svých předmětů v cizím jazyce (CLIL) a 27. 9. navštívili žáci 8. a 9.

Obrana se týká všech (8. a 9. ročník)

V úterý a ve středu 23. a  24.10. se žáci devátého a osmého ročníku zúčastnili besedy o armádě České republiky, které se ujal bývalý voják, major Eduard Krainer. Seznámil nás s historií naší armády a jejím významem v moderní době. Během programu, který trval celé čtyři vyučovací hodiny, jsme se dozvěděli, co dělat například v situaci, kdyby u nás nastal několikadenní blackout. Překvapilo nás, jak snadno by se to mohlo stát a jak rychle by hrozilo, že bychom museli bojovat o samotné přežití. Zajímavé byly i vlastní zkušenosti pana Krainera ze zahraničních misí v Kosově a v Afghánistánu.

Beseda s MUDr. Tomášem Šebkem (9. ročník)

Ve středu 17. 10. jsme se všichni žáci 9. ročníku zúčasnili besedy s panem doktorem Tomášem Šebkem, který je členem organizace Lékaři bez hranic. Lékaři bez hranic je nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování zdravotní péče v problémových zemí. Tomáš Šebek měl připravenou prezentaci fotografií z jeho mise v Afghánistánu. Vyprávěl nám spoustu zajímavých zážitků z této země a popisoval některé případy pacientů, které zachraňoval. Na závěr jsme se pana doktora mohli zeptat na spoustu otázek a on na všechny rád odpověděl.

PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

I naše školní jídelna se připojila k tomuto výročí. V jídelníčku na oběd číslo 2 jsou jídla oblíbená už za 1. republiky. „Mezi oblíbené pokrmy T. G. Masaryka patřila jednoduchá česká jídla jako švestkové knedlíky s mákem, topinky s česnekem, ovesná kaše, škubánky a makovec.“ Tradičním slovenským pokrmem byly a jsou halušky s brynzou. Jinak v té době převažovala chudší bezmasá jídla.

 

Beseda s MUDr. Tomášem Šebkem (3. C)

Ve středu 17. října za námi přijel dlouho očekávaný pan doktor Šebek z organizace Lékaři bez hranic. Beseda s ním byla velice zajímavá a naše dotazy nebraly konce. Kromě jiného jsme si uvědomili, jak krásně se nám žije, když nám z kohoutku teče čistá voda, do školy se vozíme autem a máme co jíst. Setkání s tímto skromným, přirozeným a lidským člověkem se smyslem pro humor a s obrovskými zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi, bylo velice inspirující pro nás pro všechny. Děkujeme.


 

Waterproject v Holandsku

V letošním školním roce žáci osmého a devátého ročníku opět navázali spolupráci se studenty amsterdamské školy Pieter Nieuwland College a zapojili se do výměnného projektu Waterproject. Během týdenního pobytu v Nizozemí poznávali nové přátele a jejich životní styl, vyzkoušeli si prakticky zaměřené způsoby výuky, získávali nové zkušenosti s komunikací v cizím jazyce a seznamovali se s místními přírodními poměry.

Obrana se týká všech

Naše škola se účastní projektu podporovaného MO ČR "Obrana se týká všech".
Odborní lektoři budou s žáky 8. a 9. ročníků vést diskusi o roli armády, poukáží na různé bezpečnostní hrozby a seznámí žáky s možnostmi participace na obraně státu.

Lesní skřítek (2. A)

Na hodinu praktických činností jsme si přinesli různé přírodniny- listy, větvičky, žaludy, kaštany, jeřabiny, šišky... Z nich jsme vyráběli LESNÍ SKŘÍTKY. Práce nás velmi bavila a skřítci se povedli.