26. ročník Veletrhu zdraví - videozáznamy

Naši deváťáci si zahráli na filmaře – dokumentaristy. V rámci městem dotovaného projektu Inkubátor, jehož principem je vzdělávání dětí kulturními institucemi, natočili na školním Veletrhu zdraví tři typy dokumentárních filmů. Dokumenty vytvořili deváťáci v teoreticko-praktického workshopu Poznáváme sebe i svět filmem. Ten vznikl díky zapojení Centra dokumentárního filmu Jihlava do projektu Inkubátor. Děti tvořily metodami anketa, reportáž a observační dokument. Pracovalo se s dostupnou technikou – točilo se na obyčejnou ruční kameru, zvuk byl snímán přes mobilní telefony.

Organizace školního roku

Aktualizace 3. 1. 2019: Z důvodu lyžařského kurzu 7. ročníku a nepřítomnosti několika vyučujících (včetně pana ředitele) přesouváme informační odpoledne z 10. ledna na 17. ledna 2019.

 

Plánované akce školního roku 2018/2019 (jedná se o orientační plán akcí)

Vánoční besídka 5. B

Program vánoční besídky v 5. B byl zábavvný, veselý i poučný. Kvízy, básničky a písničky, soutěže, vánoční tvoření si připravili žáci po skupinách. Ochutnali jsme cukroví od maminek a zazpívali jsme si společně koledy. Dobrá nálada nás provázela celé dopoledne.

Vánoční aktivity 2. A

Dnešní předvánoční den jsme si opravdu užili. Nejprve jsme si vyrobili krásného kapříka. Na chodbě školy jsme si společně s ostatními prvňáčky a druháky zazpívali vánoční koledy. Poté jsme se vydali do lesa, abychom nadělili i zvířátkům. Donesli jsme jim jablíčka, mrkvičku a jiné laskominy. Nejvíce jsme se však těšili na rozbalování dárečků, ze kterých jsme měli ohromnou radost.

Vánoční aktivity

Celá naše škola se v pátek zapojila do vánočních aktivit - žáci 1. stupně v rámci třídních besídek, žáci 2. stupně se vystřídali v řadě různých aktivit (např. výroba vánočních mýdel, perníčky z filcu, svícny a sněhuláci, zdobení perníčků, vánoční chemie, ozdoby z pedigu a mnoho dalších), které vedli jejich spolužáci a spolužačky.

Moderní bezmasé potraviny

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 proběhl v naší školní jídelně seminář od Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Tématem bylo Moderní bezmasé pokrmy, v hlavní roli zelenina a obilniny. Semináře se zúčastnily i naše kuchařky a vyučující předmětu Svět práce (vaření). Nové trendy se časem objeví i v jídelníčku.

Pomoc přírodě v Radotínském údolí u Prahy

O víkendu 8. a 9. prosince se několik členů badatelského kroužku vypravilo s paní učitelkou Waldhauserovou do Prahy. Naším cílem bylo připojit se k akci na pomoc přírodě, kterou organizovala naše kamarádka Celie v Radotínském údolí v Českém krasu. Tamní jedinečné stepi oplývají vzácnými rostlinami, motýli a dalšími teplomilnými organismy, bohužel ale postupně zarůstají křovím.