Den s lesníkem (3. C)

Den s lesníkem – to byl název dopoledne plného zajímavých informací a věcí týkajících se lesa. Povídali jsme si o rozdílu mezi myslivcem a lesníkem, o lesní školce, o vodě, o lesních zvířatech, o sovách, o lýkožroutovi, o listnatých a jehličnatých stromech, o kácení stromů a ochranných pomůckách dřevorubců. Vyrobili jsme si budku pro ptáčky a pohladili koně, který pomáhá s odklízením pokácených stromů v hůře přístupném terénu. Toto dopoledne strávené v přírodě se nám moc líbilo.

Den s lesníkem (2. A)

Ve čtvrtek 13. června se naše třída zúčastnila akce DEN S LESNÍKEM. Dozvěděli jsme se mnoho nových a zajímavých informací o životě v lese. Poznávali jsme zvířata podle kůže, paroží, kostry hlavy. Určovali jsme druhy listnatých a jehličnatých stromů a jejich plodů. Seznámili se s prací lesníka, myslivce a dřevorubce. Společnými silami jsme vyrobili budku pro sýkorky. Za naše vědomosti jsme byli na závěr odměněni drobným dárkem a sladkostí. Den se nám vydařil.

Baseballový turnaj (2. A)

V pondělí se naše třída zúčastnila baseballového turnaje. Soutěžili jsme s ostatními prvními a druhými třídami. Kromě toho jsme házeli míčkem do dálky, zkoušeli si odpalovat a chytat míč, proběhli překážkovou dráhu. Odměnou pro nás byla skákací loď, kde jsme si to užili.


 

Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1 (5. ročník)

Dne 3. a 4. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 3. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením vždy pozitivně naladěné Terezy Lapešové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 8. B.  Děkujeme. 

Výlet do Vranova nad Dyjí (9. B)

Náš výlet na Vranovské přehradě se moc podařil. Počasí nám přálo a díky tomu jsme mohli trávit mnoho času u vody a na hřišti. Někteří z nás si užili hodinu na šlapadlech, zatímco ostatní hráli volejbal. Dokonce i učitelé se k nám přidali, a to nabylo na zábavě. Navštívili jsme Vranovský zámek, kde nás provedli po základním okruhu. I přes úmorná vedra jsme v pořádku přijeli do Jihlavy. 
Veronika Horáková, Linda Procházková, 9.B 


 

Projektový den ŠD – Horácké divadlo

Ve čtvrtek 6.6.2019 jsme v rámci projektového dne školní družiny navštívili s žáky čtvrtých tříd jihlavské Horácké divadlo. Naší průvodkyní se stala velmi příjemná dramaturgyně Barbora Jandová. Nejprve jsme se všichni sešli ve foyer divadla a každý dostal speciální dáreček - papírového průvodce „Jak se dělá divadlo“. Paní Jandová nám začala vyprávět o historii a vzniku divadla, dozvěděli jsme se, že divadlo se skládá ze dvou částí, a to z Malé a Velké scény. Pak jsme si šli prohlédnout fotky celého hereckého souboru a spočítali jsme si, že naše divadlo má celkem 23 herců.

Výlet na Zaječí skok (1. C a 9. roč.)

V pátek 31.5. jsme společně s žáky 9. ročníku podnikli výlet na Zaječí skok. Jeli jsme nejdříve trolejbusem a potom pěšky k malému rybníčku, kde jsme se nasvačili a brouzdali okolo potůčku. Potom jsme pokračovali v cestě na Zaječí skok, kde jsme si vyprávěli pověst a na skále viděli vyrytou podkovu. Cesta, jako v pralese, nás následně zavedla do Rantířova, kde jsme v místní hospůdce opékali špekáčky a osvěžili se zmrzlinou. Po vydatném občerstvení jsme se vydali na nádraží, odkud jsme jeli vlakem zpět do Jihlavy. Výlet se nám vydařil, s deváťáky to bylo prima a máme pěknou vzpomínku.

Výlet do Šestajovic (3. C)

Ve středu 5. června jsme se v krásném letním počasí vydali na výlet do čokoládovny, svíčkárny a mýdlárny Rodas do Šestajovic u Prahy. Odlili a vyzdobili jsme si vlastní mléčnou kulatou 
čokoládu a bílé čokoládové srdíčko, nazdobili jsme si dvě svíčky, vytiskli všechny možné zajímavé a velmi voňavé tvary z glycerinového mýdla a nasypali sáček plný různobarevné koupelové soli. Prohlédli jsme si malou Zoo plnou roztomilých zvířátek a plni dojmů jsme se se spoustou voňavých a krásných dárečků vrátili zpátky do Jihlavy. Návštěvu tohoto zajímavého a voňavého místa všem doporučujeme.