Školní spoj do Henčova

Dobrý den,
prosím o informování osadního výboru v Henčově o změně odjezdu školního spoje do Henčova ve 13:50 hod. ze zastávky Březinova.
Z důvodu uzavírky Brněnského mostu od 1.4.2018 bude školní spoj od úterý 3. dubna vyjíždět z výchozí zastávky linky C v otočce trolejbusů na druhé straně komunikace.
Děti mohou dojít na tuto zastávku podchodem pod ulicí Okružní. Spoj bude dále pokračovat po stávající trase do Henčova.

Uzavírka Brněnského mostu

Vážení rodiče,
začátkem dubna dojde k uzavření Brněnského mostu. Hlavní objízdná trasa povede přes ulici Okružní, která je jedinou příjezdovou trasou k naší škole. Dojde i k výrazným dočasným změnám v trasách linek MHD. Bohužel se tedy dají očekávat značné dopravní komplikace po dobu několika měsíců. Zvažte proto, zda nebude vhodnější pro dopravu dětí použít MHD nebo dojít s dětmi ke škole pěšky.
Protože mnoho dětí dovážíte auty z okolních obcí, počítejte s nutností časové rezervy, aby bylo dítě nejen ve škole včas, ale aby naopak bylo i včas vyzvednuto ze školní družiny.

Young People in European Forests (8.A)

V pátek 16. března 2018 se konalo v Jihlavě poprvé na krajském ředitelství Lesů České republiky místní kolo soutěže YPEF (Young People in Europaen Forests), což je mezinárodní biologická soutěž zaměřená na lesnictví. Za naši školu soutěžili tři chlapci z 8. A, kterým se podařilo obsadit pěkné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Stavebnice ROTO (1.A)

V hodině Praktických činností se mohli žáci seznámit se stavebnicí ROTO. S chutí se pustili do sestrojení kolečka na trávu a ovocného stromku. Montáž děti velice bavila a již se těší na další hodiny.
 

Prezentace vozidel a výrobků kroužku Stavíme z MERKURU

Žáci ze zájmového kroužku Stavíme z merkuru si pro své mladší spolužáky připravili prezentaci svých výrobků z prvního pololetí.              Měli k dispozici tank, formuli, pojízdný mlýn, letadlo, segway, lanovku a spoustu jiných menších výrobků. Největší zájem naši malí diváci projevovali o dvoumotorová ovládaná vozidla, která si samozřejmě mohli i vyzkoušet. Zvědavost také vzbuzovalo "zlodějské auto" Tomáše Uhlíře (6.A) a Vojty Chaloupky (6.B).

Jiří Hotař

Indiánský týden (1.A, 1.B, 1.C)

Žáci prvních ročníků se v hodinách matematiky a českého jazyka vydali do světa Indiánů. Na několik dní ze třídy zmizeli Petříkové, Šimonkové, Janičky, Zuzanky a místo nich v lavicích seděl Rychlý Zub, Moudrá Voda, Nebeská Duha a Pomalý Medvěd. Jako správní Indiáni si každý vyrobil čelenku a totem. Společně pak osídlili vesničku "Velký Kaňon."


 

Projekt Svět práce

Projekt Svět práce

V rámci projektu Svět práce jsme pro žáky 4. – 8. ročníku ve spolupráci s partnery připravili exkurze. Navštívíme několik řemeslníků, firem a podniků, podíváme se i do dílen středních škol.

Žáci 2. stupně jsou na termín a místo exkurze přesně dohodnuti.