Školní jídelna

Vyřizování stravného o prázdninách - od 8:00 do 14:00 v kanceláři jídelny  (tel. 565 598 170).
Výdej oběda v pondělí 3.9.2018 bude od 10:00 do 13:00, v úterý 4.9. a ve středu 5.9. bude od 11:00 hod.


INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU

Všichni strávníci, kteří se u nás ve školním roce 2017/2018 stravovali a mají obědy zaplaceny/srpen 2018/, budou automaticky od září 2018 přihlášeni na obědy. Kdo z jakéhokoliv důvodu nebude v novém školním roce 2018/2019 na obědy chodit, musí se odhlásit v kanceláři školní jídelny.

-------------------

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018

Služby vedení školy o letních prázdninách – červenec, srpen 2018
středa 9:00 – 11:00 hod.

4. 7.  Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
11. 7. Mgr. Zdeňka Obrdlíková, Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská
18. 7. Gabriela Tesařová, Ing. Silvie Žďánská, Mgr. Pavel Říha
25. 7. Mgr. Vladimír Nekvinda, Mgr. Pavel Říha, Mgr. Zdeňka Obrdlíková

Výlet za odměnu - výprava na Mohelenskou hadcovou step

Naše škola pořádá každoročně pro žáky, kteří naši školu reprezentovali v soutěžích, výlet za odměnu. Děti, které si vybraly exkurzi do NPR Mohelenská hadcová step, absolvovaly zajímavý okruh rezervací. Nejdříve jsme si prošli horní část stepi, kde jsme ještě zastihli dokvétající suchomilné rostliny, například trávu kavyl s krásnými chmýřitými osinami. Zajímavý byl i různý teplomilný hmyz, především vzácné druhy motýlů a různá sarančata a kobylky. Dokonce jsme si mohli prohlédnout vyhrabané nory zdejší kolonie syslů.

Sportovní den - Lesnovské mokřady a jihlavské podzemí

Turistická vycházka, kterou připravili pro spolužáky Marek Man (8. A) a Dominik Máca (7. A), začala prohlídkou jihlavského podzemí. Poté jsme se přesunuli na Lesnov a prohlédli si část hornické stezky, kde jsme se mohli seznámit s historií dolování stříbra na Šacberku. Nakonec naše výprava zamířila na revitalizované Lesnovské mokřady, kde jsme pozorovali obojživelníky a další vodní živočichy. Měli jsme radost, jak rychle příroda využila nový mokřadní biotop, který jsme před dvěma lety pomáhali vybudovat kopáním nových tůněk.

Talent Vysočiny 2018

V úterý 27. června 2018 proběhlo v podvečerních hodinách v kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou slavnostní vyhlášení ocenění Talent Vysočiny. Kraj Vysočina každoročně oceňuje stipendiem deset žáků a deset středoškoláků v pěti různých oborech (umělecký, přírodovědný, humanitní, technický a sportovní). Naše škola navrhla za sportovní obor již podruhé Daniela Ryšku z 8. A, který se dlouhodobě úspěšně věnuje lyžování.

Výlet za odměnu - Veselý kopec

Jako každý jiný rok i letos vyrazily děti z II. – IV. tříd / byla mezi nimi i jedna prvňačka/ na výlet za odměnu za reprezentaci školy a práci navíc pro ni. Tentokrát se 34 žáků vydalo za historií Vysočiny do skanzenu na Veselý kopec u Hlinska. Prohlédli si roubenky svezené z celé oblasti a dozvěděli se, jak se žilo prostým lidem před dvěma nebo třemi sty lety, co uměli, jak vykonávali svou práci, jaké nástroje k tomu používali. Samozřejmě nemohla chybět možnost koupit si drobné suvenýry a upomínky na ty dávné časy.