Rada rodičů

Rada rodičů je zastupitelský orgán zákonných zástupců žáků školy. Je svolávána ředitelem školy. Základním cílem je podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky, pro jejich zdravý vývoj, podpora mimovýukových aktivit školy v souladu se vzdělávacím programem školy a mimoškolní činnost ve volném čase dětí, spolupráce a vzájemná spolupráce mezi rodiči, učiteli, školskou radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentace školy.

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1 (5. ročník)

Dne 3. a 4. června 2018 se na naší škole uskutečnily každoroční zkoušky z anglického jazyka pro páté ročníky. Slavnostní zahájení proběhlo dne 3. června v informačním centru. Poté děti absolvovaly písemnou část, která obsahovala poslech, čtení a psaní s porozuměním a ústní zkoušku pod vedením vždy pozitivně naladěné Terezy Lapešové. V průběhu zkoušek pomáhaly s organizací dívky z 8. B.  Děkujeme. 

Výlet do Vranova nad Dyjí (9. B)

Náš výlet na Vranovské přehradě se moc podařil. Počasí nám přálo a díky tomu jsme mohli trávit mnoho času u vody a na hřišti. Někteří z nás si užili hodinu na šlapadlech, zatímco ostatní hráli volejbal. Dokonce i učitelé se k nám přidali, a to nabylo na zábavě. Navštívili jsme Vranovský zámek, kde nás provedli po základním okruhu. I přes úmorná vedra jsme v pořádku přijeli do Jihlavy. 
Veronika Horáková, Linda Procházková, 9.B 


 

Projektový den ŠD – Horácké divadlo

Ve čtvrtek 6.6.2019 jsme v rámci projektového dne školní družiny navštívili s žáky čtvrtých tříd jihlavské Horácké divadlo. Naší průvodkyní se stala velmi příjemná dramaturgyně Barbora Jandová. Nejprve jsme se všichni sešli ve foyer divadla a každý dostal speciální dáreček - papírového průvodce „Jak se dělá divadlo“. Paní Jandová nám začala vyprávět o historii a vzniku divadla, dozvěděli jsme se, že divadlo se skládá ze dvou částí, a to z Malé a Velké scény. Pak jsme si šli prohlédnout fotky celého hereckého souboru a spočítali jsme si, že naše divadlo má celkem 23 herců.

Výlet na Zaječí skok (1. C a 9. roč.)

V pátek 31.5. jsme společně s žáky 9. ročníku podnikli výlet na Zaječí skok. Jeli jsme nejdříve trolejbusem a potom pěšky k malému rybníčku, kde jsme se nasvačili a brouzdali okolo potůčku. Potom jsme pokračovali v cestě na Zaječí skok, kde jsme si vyprávěli pověst a na skále viděli vyrytou podkovu. Cesta, jako v pralese, nás následně zavedla do Rantířova, kde jsme v místní hospůdce opékali špekáčky a osvěžili se zmrzlinou. Po vydatném občerstvení jsme se vydali na nádraží, odkud jsme jeli vlakem zpět do Jihlavy. Výlet se nám vydařil, s deváťáky to bylo prima a máme pěknou vzpomínku.

Výlet do Šestajovic (3. C)

Ve středu 5. června jsme se v krásném letním počasí vydali na výlet do čokoládovny, svíčkárny a mýdlárny Rodas do Šestajovic u Prahy. Odlili a vyzdobili jsme si vlastní mléčnou kulatou 
čokoládu a bílé čokoládové srdíčko, nazdobili jsme si dvě svíčky, vytiskli všechny možné zajímavé a velmi voňavé tvary z glycerinového mýdla a nasypali sáček plný různobarevné koupelové soli. Prohlédli jsme si malou Zoo plnou roztomilých zvířátek a plni dojmů jsme se se spoustou voňavých a krásných dárečků vrátili zpátky do Jihlavy. Návštěvu tohoto zajímavého a voňavého místa všem doporučujeme. 

Výlet do Telče (2. A a 2. C)

V úterý jsme se vydali autobusem na výlet do Telče. Zde jsme navštívili Muzeum techniky a Panský dvůr. V muzeu jsme viděli spoustu starých aut, kočárků, ale i mandl, šicí stroje, váhy, na kterých kdysi vážily naše prababičky.Bylo to velmi zajímavé. Pak následovala Dračí stezka. Naším úkolem bylo vysvobodit draky a najít dračího strážce. Nejprve jsme se ale museli naučit dračí řeč,najít strážnou věž, památný strom a pramen pitné vody. Výlet se nám vydařil a máme spoustu krásných zážitků.


 

Výlet prvňáčků a deváťáků do ZOO Jihlava

V pátek 31. května jsme byli se svými prvňáčky v ZOO. Dostali jsme pracovní listy a měli jsme za úkol navštívit některá zvířata a listy vyplnit. Poté jsme viděli přehlídku dravců. Samozřejmě jsme si mohli v ZOO i něco koupit, deváťáci si koupili především jídlo a pití a prvňáčci zase hlavně hračky a plyšáky. Všichni jsme si náš společný výlet v ZOO užili.

Školní výlet 9. A

V úterý 28. května nás čekal náš třídní výlet, tentokrát jsme se vypravili do Moravského krasu. Naší základnou se stala obec Sloup. Ačkoliv jsme neměli zrovna nejlepší počasí a jeden den nám vytrvale pršelo, byli jsme se podívat do okolních jeskyní (Sloupsko-šošůvské, Hladomorna), navštívili jsme dvě zříceniny hradů (Holštejn a Blansek), prohlédli si dvě krasová propadání (Sloupský potok, Bílá voda), prošli si Pustý žleb a nevynechali jsme ani propast Macochu. Nachodili jsme spoustu kilometrů, přesto měli někteří ještě chuť si ve volném čase zahrát fotbal, beng nebo si jen tak popovídat.

Zpívající ježek

Vybraní zpěváčci z naší školy se 4. června zúčastnili akce ZUŠ Jihlava, kterou pořádala pod záštitou Magistrátu města Jihlavy. Jejich účast byla velmi úspěšná, proto jim všem patří velké blahopřání!!!
Určitě se už všichni těší na dalšího Zpívajícího ježka v roce 2020!