Schůzka rodičů a budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, zveme Vás na 1. rodičovskou schůzku budoucích školáčků, která se koná v úterý 21. června 2022 v 16:00 hod. v naší školní jídelně.
Program schůzky:
1. Seznámení s třídní učitelkou a paní vychovatelkou
2. Seznámení se Školním vzdělávacím programem naší školy
3. Možnosti využití školní družiny, kroužků organizovaných při školní družině
4. Informace o placení školní družiny a kroužku Aj
5. Informace o školní jídelně a platbách za obědy
6. Školní potřeby budoucích prvňáčků, které: – zakoupí škola – je třeba zakoupit rodiči

Rada rodičů

Aktualizováno 9. 6. 2022: V příloze je zápis z jednání - RR_220602.pdf

Soutěžní přehlídka Lego Robot

Dne 2.6.2022 proběhl na Střední škole průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě třetí ročník soutěžní přehlídky "Lego Robot", který měl podpořit zručnost i odborné kompetence žáků. Hlavním partnerem soutěže byla firma BOSCH DIESEL společně s Krajem Vysočina. Akce byla určena pro žáky 7. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Škola mohla vyslat jeden dvoučlenný tým, který si na přehlídku přinesl již postavené roboty za stavebnice Lego Mindstorms EV3. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – Race a Custom.

Školní výlet 3.C

V úterý 31. 5. se děti z 3. C vypravily za poznáním do Bystřice nad Pernštejnem do Centra Eden. Poznávaly život předků v Panském dvoře, vyzkoušely si spaní na seně, podepsaly se husím brkem, mohly si pohladit a nakrmit hospodářská zvířátka, prozkoumat krtčí noru. Svoji obratnost prokázaly zdoláním lanového parku v pohádkové aleji Lužánky. Na závěr si prohlédly Bystřický park miniatur. Výlet se moc vydařil.


 

Jump Aréna Tábor 6.B

Dne 24.5. 2022 se třída 6.B vydala do Jump Arény Tábor. Vydali jsme se vlakem do Veselí nad Lužnicí, kde jsme přestoupili na další vlak do Tábora. Tam jsme strávili 3 hodiny v Jump aréně. Užili jsme si tam hodně zábavy a to nejen my, ale i učitelé, kteří s námi byli jako dozor. Výlet jsme zakončili obědem v Mekáči a pak se vydali vlakem na cestu zpátky do Jihlavy. Celá třída si tento výlet velmi užila.

Za 6.B Ella Vondráčková, Silvie Hanzalová, Petr Brychta, Matyáš Zejda a Maxmilián Pikal

Studijně poznávací zájezd do Anglie

Na konci května vycestovali zájemci z devátého ročníku na studijně poznávací zájezd do Anglie. V průběhu byli ubytovaní v hostitelských rodinách, kde procvičovali používání angličtiny v každodenních situacích, poznali památky Londýna, kde se chystaly oslavy platinového výročí vlády královny Alžběty II., podívali se k moři v Brightonu, prozkoumali univerzitní město Oxford, navštívili městečko Windsor a užili si den plný adrenalinu v zábavním parku Thorpe Park. Počasí se vydařilo, Angličané byli milí a deváťáci si výjezd (alespoň z toho, co můžeme soudit z jejich zpětné vazby) užili.

ZOO 1.A a 9.C

V pondělí 6. 6. se naši prvňáčci opět setkali se svými kamarády deváťáky. Společně navštívili zoologickou zahradu a užili si skvěle celé dopoledne.

Zkoušky z anglického jazyka na úrovni A1 v 5. ročníku

Ve dnech 30. a 31. května se na naší škole opět uskutečnily zkoušky z anglického jazyka v 5. ročníku na úrovni A1. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin (A1 - A4) a absolvovali jednotlivé části zkoušky. Tato zkouška se skládala z části ústní (Speaking), části poslechové (Listening) a části čtení s porozuměním (Reading and Writing). Žáci byli zpočátku velmi nervózní, ale protože se všichni vzájemně podporovali, jejich nervozita brzy opadla. Zkoušející u ústní části byla paní učitelka Husak a nápomocné jí byly paní učitelky Nekvindová a Kovářová.