Halloweenské dopoledne 1. a 9. ročníku

O Halloweenu, starém kelstském svátku, při kterém se také vzpomíná na duše zemřelých, ale trochu jiným způsobem než u nás, se vyrábí z dýní osvětlené lucerny, lidé se oblékají do strašidelných kostůmů a v Anglii pouští po vodě lodičky se svítící svíčkou... Tak i my jsme se rozhodli ve čtvrtek 2. listopadu udělat si ve škole svoje Halloweenské dopoledne. Do školy jsme přišli oblečeni ve strašidelných i roztomilých kostýmech. Poté následovalo dopoledne plné zábavných pracovních listů, zpěvu a tance. Nakonec jsme si s kamarády z 9.

Vycházka s klienty DTS 6.C

Dne 2.11.strávili žáci 6.C část odpoledne v příjemné atmosféře a milé společnosti klientů chráněného bydlení, se kterými během pohodové procházky v okolí školy navázali první kontakt a vzájemně se seznámili. Žáci bezprostředně konverzovali a zjišťovali detaily ze života svých nových kamarádů. Počasí nám přálo a i když se procházky nemohli zúčastnit i další klienti DTS Jihlava (byli z různých důvodů indisponováni), myslím, že jsme si to všichni užili. Zde jsou některá hodnocení žáků:

Učíme se společně 1.B

V pátek 20. října jsme si vyzkoušeli práci ve skupinách. Využili jsme svou zručnost, zapojili své znalosti češtiny a matematiky a spolu s kamarády složili podzimní obrázek. Zkusili jsme si také zhodnotit, co se nám při práci dařilo a na čem naopak musíme ještě zapracovat.
Žáci 1. B

Jihlavská školní liga v miniházené

V pátek 20.10.2023 se ve sportovní hale v Dolní Cerekvi sešly děti z širokého okolí na první turnaj v miniházené. Soupeření probíhalo ve dvou kategoriích. V první kategorii pro žáky 1.-3. třídy se utkaly celkem čtyři týmy. Dva týmy tvořili žáci naší školy a dva týmy žáci ze ZŠ Dolní Cerekev. Druhá kategorie určená pro 4. a 5. třídy měla dokonce 8 účastníků, po dvou týmech ze škol ZŠ Otokara Březiny, ZŠ Zhoř, ZŠ Třešť a zbývající dva týmy utvořily ZŠ Dolní Cerekev a ZŠ Batelov. Týmy se v obou kategoriích utkaly systémem každý s každým, starší jednou a mladší dvakrát.

Tajemné sochy 1.B

Žáci prvního ročníku se vydali na výpravu lesoparkem Heulos. Cílem bylo pozorování živé i neživé přírody v podzimním období a plnění různých úkolů - odběr vody z říčky Jihlávky, poznávání listů a plodů, výroba mandaly, pozorování hnízd ptáků, výroba vlaštovky z papíru apod. Děti získaly znalosti vzájemným učením a sdílením. Každá dvojice žáků byla vybavena badatelskou sadou pomůcek.

Impossible is Nothing

Date: 30th October, Time: 14:00 - 16:30
Place: ZŠ O. Březiny, Demlova 34, Jihlava

PROGRAMME:
14:00 - 14:30 Registration
14:30 - 15:15 Part I
15:15 - 15:30 OUP update
15:30 - 15:45 Coffee break
15:45 - 16:30 Part II

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu martina.kanova@oup.com nejpozději do 26. 10. Uvádějte, prosím, své jméno a příjmení, název a adresu školy, ve které učíte a svou
e-mailovou adresu. Prosíme o včasnou registraci.

Drakiáda 1. a 9. ročníku

Podle pověry je pátek 13. nešťastný den. Ale asi to není tak pravda, protože my jsme prožili nádherný den spolu s deváťáky. Na školní zahradě jsme pouštěli draky. Nejprve jsme sice více lítali my, ale pak přece jenom začalo foukat a draci poletovali vysoko na obloze.

Vyřezávání z borové kůry - seminář světa práce 9.ročník

Ve volitelném předmětu seminář světa práce jsme se ve dvou dvouhodinových blocích zaměřili na zdokonalování řezbářských dovedností. Poprvé se žáci setkali s vyřezáváním z borové kůry na výjezdu Povolání v 8. ročníku. 
Nyní jsme dovednosti žáků rozšířili také o dlabání. Žáci pracovali s nožíky, dláty, rašplemi, pilníky a  brusným papírem. Vznikaly lodičky, nože, tesáky, lžičky, květiny, zvířátka,…

Mgr. Jiří Hotař 

2.C v galerii

Děti z 2. C navštívily v pátek 6. října jihlavskou galerii. Během programu s názvem „Když byli dětmi“ se seznámily s životy třech významných umělců z Vysočiny – Jana Zrzavého, Jana Štursy a Oldřicha Blažíčka. Prohlédly si jejich fotografie a také jejich tvorbu. Ve výtvarném ateliéru se vrátily v čase a z rákosu a pírka vyrobily si štětce, kterými pak vytvořily vlastní díla.
 

Návštěva krajského úřadu 3.B

V pondělí 9.10. žáci 3.B s paní učitelkou Burešovou a paní vychovatelkou Kopáčkovou navštívili budovy krajského úřadu. Paní Svobodová dětem poutavě objasnila historii budovy, také k čemu slouží hlasovací zařízení, mikrofony a obrazovky v zasedací místnosti. Děti měly možnost nahlédnout i do kanceláře člena rady kraje pana Janouška. Potom si ještě prohlédly část nové budovy, kde na ně čekalo překvapení v podobě bonbónů a propisek s modrozeleným logem.