Úspěch v krajském kole geologické olympiády Kraje Vysočina 2018

Krajské kolo Geologické olympiády Kraje Vysočina se uskutečnilo v pondělí 9. dubna 2018 v prostorách Muzea Vysočiny Jihlava. Naši školu reprezentovali dva žáci, Marek Man a Marek Musil z 8. A, kterým se podařilo probojovat postupně přes školní a okresní kolo mezi 15 finalistů. Soutěž se skládala z teoretického testu a pak z poznávačky 50 vzorků předložených hornin, minerálů a zkamenělin, na kterou jsme se zájemci z geologického kroužku připravovali velmi svědomitě a to se nám vyplatilo. Marek Man vybojoval v silné konkurenci žáků 9. tříd krásné 2.

1. místo ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů 2018


Dvě žákyně ze 7.B se staly Vypravěčem roku 2018. Ve finále soutěže Vypravuj! aneb Klání vypravěčů, které se konalo v divadle Minor v Praze,  zaujaly porotu svým zpracování knihy Sůl moře a vybojovaly 1. místo.

Za skvělou prezentaci získaly od Albatros Media velké množství knih podle svého výběru.

Blahopřejeme a přejeme hodně hezkých knížek ke čtení. 

Zápis do prvního ročníku

Odpoledne otevřených dveří pro budoucí prvňáčky bude v úterý 10. 4. 2018 od 14:30 do 16:00 hod.
V případě zájmu o konzultaci nebo prohlídku v jiném termínu kontaktujte vedení školy: riha.pavel@zsobreziny.cz, tel.: 565 598 100

Zápis do první třídy školního roku 2018/2019 se bude konat 20. a 21. dubna 2018.
- 20. dubna od 13:30 do 17:30 hod.
- 21. dubna od  8:30 do 11:00 hod.

K zápisu přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte, event. zprávu z PPP.

Velikonoce v 1.B

Nejdříve nás s velikonočními tradicemi seznámily pracovnice Centra pro rodinu. Také ve vyučování jsme měli aktivity zaměřené na tyto svátky a s výrobou košíčků a kraslic nám přišli pomoci naši spolužáci z 9. ročníku. 

Práce pro přírodu - 6.A, 8. A

První jarní víkend (23. - 25. března 2018) se 7 dětí ze 6. A a 5 dětí z 8. A pod vedením paní učitelky Waldhauserové vypravilo na víkendovou akci spojenou s prací pro přírodu. V páteční večer jsme se autobusem přesunuli do Brtnice a odtud do hájenky Černé lesy, která nám posloužila na dvě noci jako základna. K naší skupince se přidala ještě parta dětí z Prahy a s nimi přijelo i několik současných i budoucích studentů biologie z Karlovy Univerzity.

Školní spoj do Henčova

Dobrý den,
prosím o informování osadního výboru v Henčově o změně odjezdu školního spoje do Henčova ve 13:50 hod. ze zastávky Březinova.
Z důvodu uzavírky Brněnského mostu od 1.4.2018 bude školní spoj od úterý 3. dubna vyjíždět z výchozí zastávky linky C v otočce trolejbusů na druhé straně komunikace.
Děti mohou dojít na tuto zastávku podchodem pod ulicí Okružní. Spoj bude dále pokračovat po stávající trase do Henčova.

Uzavírka Brněnského mostu

Vážení rodiče,
začátkem dubna dojde k uzavření Brněnského mostu. Hlavní objízdná trasa povede přes ulici Okružní, která je jedinou příjezdovou trasou k naší škole. Dojde i k výrazným dočasným změnám v trasách linek MHD. Bohužel se tedy dají očekávat značné dopravní komplikace po dobu několika měsíců. Zvažte proto, zda nebude vhodnější pro dopravu dětí použít MHD nebo dojít s dětmi ke škole pěšky.
Protože mnoho dětí dovážíte auty z okolních obcí, počítejte s nutností časové rezervy, aby bylo dítě nejen ve škole včas, ale aby naopak bylo i včas vyzvednuto ze školní družiny.