Stadttour 9. ročník

V pátek 13.5. jsme si s jednou skupinou 9. ročníku užili 2-hodinový „maraton“ v němčině. Završili jsme tak téma „město“. Prošli jsme sedm předem naplánovaných zastavení. Každá dvojice přednesla zajímavé informace a zadala úkol pro zbytek skupiny. Cestou jsme komentovali, kudy jdeme a co vidíme. Zopakovali jsme tak mnoho slovíček, která souvisela nejen s tématem Stadt, ale i s těmi dříve probranými (Essen, Jobs, Schule, Wohnen, …). Potvrdilo se, že jako tým fungujeme výborně. Celé skupině děkuji za přípravu a  provedení zadání a oceňuji vynikající spolupráci a bezproblémové chování.

Různou dopravou celou Jihlavou 2.C

Dnes se děti v rámci projektového dne seznámily s dopravou trolejbusem, vlakem, počítaly dopravní prostředky a navštívily autobusové nádraží, kde se jim poštěstilo oslovit řidiče autobusu a zeptat se ho na zajímavé otázky. Vyzkoušely si cestování trolejbusem a vlakem. Zjistily, jak vypadá vlakové nádraží, samy si koupily jízdenku a někteří poprvé zažily kontrolu pana průvodčího ve vlaku. Během cesty trolejbusem si procvičovaly matematiku nástupem a výstupem osob a při koupi jízdenky na vlak také kontrolu vrácených peněz.

JARNÍ BASEBALLOVÝ TURNAJ žáků 1.a 2. tříd

V pátek 6. 5. 2022 se v areálu naší školy uskutečnil  JARNÍ BASEBALLOVÝ TURNAJ žáků 1. a 2. tříd. Jednotlivá družstva prvňáčků a druháčků se mezi sebou utkala. Byly připraveny i další aktivity- běh na rychlost, házení míčků do dálky a skákací hrad. I přes nepřízeň počasí si žáci dopoledne užili.

Pozvánka - Jihlava mi není FUK

Vážení rodiče a milí žáci, v příloze stránky je pozvánka na dvě akce, které město JIhlava pořádá spolu s dětmi a mladými lidmi zapojenými do kampaně Jihlava mi není fu©k! Vím, že jsme všichni zahlcení, ještě neskončil Covid a máme tu uprchlíky a válku na Ukrajině. Spíš bychom si potřebovali všichni vydechnout a nepřidělávat si starosti s dalšími akcemi.

Čarodějnický rej v 1. ročníku

Dne 2.května se v rámci oslav čarodějnic uskutečnilo naše čarodějnické dopoledne. Všichni prvňáčci se moc těšili. Nejdříve jsme vyrazili na školní zahradu, kde nám pan školník připravil ohýnek. Špekáčky, párečky, rohlíky a vše, co máme rádi, nám velmi chutnalo. Po skvělé "mňamce" jsme šli na školní hřiště plnit čarodějnické úkoly: skákání v pytli, hod smetákem, slalom na koštěti, namotávání provázku na kužel, hod na cíl, nošení vajíček na lžíci do lektvaru. Některým se podařilo vymyslet i zaklínadlo. Za odměnu děti dostaly letecký průkaz pro čarodějnice.

Přednáška na téma SAVCI v ZOO Jihlava 8.C

3. května se žáci 8.C zúčastnili přednášky v ZOO Jihlava na téma SAVCI. Nejprve každý z žáků obdržel od paní lektorky jednu přírodninu nebo obrázek zvířete či krajiny. Úkolem žáků bylo popsat tyto exponáty a vytvořit skupiny se společným znakem. Dozvěděli se hodně zajímavostí ze života savců, např. že opice mohou být velmi agresivní při setkání s jinou tlupou a že v Austrálii se přemnožili králíci, protože nemají přirozené predátory, kteří by jejich počty  regulovali. Poznávali zvířata a diskutovali optimální podmínky potřebné k jejich životu.

Návštěva OGV Jihlava 5.A

V pátek 29. 4. 2022 jsme se zúčastnili projektového dne v galerii. Program: Jak? Amos? Aneb dvě výročí Jana Amose Komenského nás bavil, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o samotné galerii, o J. A. Komenském a vytvořili jsme krásné výtvarné práce. Zkusili jsme psát a malovat husím brkem, vyjadřovali jsme hudbu barvou a prohlédli jsme si část galerie. Projektový den se nám moc podařil.
 

Podnebné pásy v 5.A

Součástí učiva v přírodovědě 5. ročníku je téma podnebných pásů. Děti z 5. A měly za úkol vytvořit ve skupinkách model určitého podnebného pásu a každý sám si připravil referát na živočicha daného pásu. Krásně odvedenou práci děti prezentovaly před ostatními.