Když jsem já sloužil... 1.B

V pondělí 29. 4. jsme vyrazili do ZOO na program Když jsem já sloužil. Tento program jsme zahájili stejnojmennou písničkou. Poté jsme si vylosovali plastové zvířátko a rozdělili se na domácí a divoká zvířata. Cestou po Zoo jsme se zastavovali většinou u domácích zvířat a od paní lektorky se dozvěděli spoustu informací. Mohli jsme i nakrmit ovečky. Dále jsme si zahráli na zvířecí rodiny a zjišťovali, čím je které zvíře užitečné. Na závěr nás čekala práce ve skupinkách. Hráli jsme pexeso, vybírali krmení pro zvířátka a pomocí šablon nakreslili 

Horácké divadlo - pohádkový muzikál "Velká porucha"

Dnes jsme s pěti třídami naší školy navštívili jihlavské Horácké divadlo, které pro nás sehrálo pohádkový muzikál "Velká porucha". V tomto představení hodně zpívaly a tancovaly různé řemeslnické nástroje, které patřily panu kutilovi Kutilovi, kterému se přihodilo, že se zamiloval do slečny Krásné. No a všechno skončilo...šťastně. Představení se dětem líbilo, určitě je zaujalo i divadelní prostředí a vlastně i příprava na ně - vhodné oblečení i chování.

Mgr. Dagmar Piková

Den Země 3.A a 5.C

V pátek 19.4.2024 měly třídy 3.A a 5.C společný projektový den na téma Den Země. Žáci pracovali ve dvojicích, vždy páťák a třeťák a vytvářeli prezentace na téma: Vznik Země..., které pak společně odprezentovali.

ČISTÁ VYSOČINA

Ve čtvrtek 18.4.2024 probíhala na škole akce ČISTÁ JIHLAVA. Činnost probíhala ve 3. vyučovací hodině. Sešli jsme se všichni u šaten. Řekli jsme si, které části v okolí školy budeme uklízet. Každý žák dostal rukavici. Naším úkolem bylo vyčistit přírodu od odpadků, které do ní přinesli LIDÉ. Kromě různých obalů, papírů, igelitů apod., vytáhli hoši z říčky i pneumatiku. Práce šla všem od ruky, nálada byla příjemná.

Mgr. J. Láníková

Bloková výuka žáků 8. ročníků MAFYÁČEK

V rámci Mafyáčka se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili výstavy BYLO - NE - BYLO v OGV, kde se seznámili se současnými umělkyněmi, které se ve své tvorbě věnují především obrazovým příběhům. Pomyslně jsme se přenesli do jejich příběhů, které mohou být jak skutečné, tak neskutečné zároveň. Při komentované prohlídce jsme využili i digitální technologie. V tvořivé dílně jsme nakonec vytvářeli svůj vlastní obraz na téma "Zrození" jednou z technik umělkyň. Návštěvu jsme zakončili zpětnou vazbou.

ZOO 2.A

V zoo jsme absolvovali program "Když jsem já sloužil", který se zabýval hospodářskými zvířaty. Bylo krásné počasí, takže jsme si užili jak povídání, tak zvířátka. Zjistili jsme, která zvířata v zoo jsou domácí, mohli jsme dát ovečkám dobrůtku a hledali jsme zvířecí rodiny podle zvuku. Program se nám líbil a určitě si nové znalosti budeme pamatovat.