Projektové odpoledne s lesníkem

V pondělí 20.května 2019 se 12 žáků 2. ročníku zúčastnilo projektového dne s lesníkem.                    S dětmi jsme navštívili nedaleký les, kde děti viděly pracovat harvestor. 
Pan lesník jim vysvětlil a ukázal pohromu zvanou kůrovec. Navštívili jsme také lesní školku, kde se děti naučily rozpoznat malé stromky. 
 

Projektový den - geologická exkurze badatelského kroužku

V úterý 21. května čekal badatelský kroužek projektový den mimo školu. Naplánovali jsme si tedy geologickou exkurzi na Havlíčkobrodsko, kterou nám vedl odborník z praxe, geolog Karel Malý, ředitel Muzea Vysočiny v Jihlavě. Naše geologické bádání jsme zahájili exkurzí v činném lomu v Pohledu. Náležitě vystrojeni v reflexních vestách, ochranných přilbách a s geologickými kladívky v ruce jsme sešli na úplné dno kamenolomu a pátrali ve zdejších rulách, žulách a migmatitech po doprovodných minerálech.

Badatelský kroužek ve „Včelíně“

V sobotu 18. května vylákalo téměř letní počasí některé členy badatelského kroužku na dvoudenní výpravu do Českého krasu. Naším cílem byla zapadlá osada Zadní Kopanina v nádherném Radotínském údolí na samém okraji Prahy. Dobrovolníci z občanského sdružení Pražská pastvina se tu starají o cenné stepi a zavádí zde po letech opět pastvu ovcí a koz, což je nezbytná činnost chránící stepi před samovolným zarůstáním keři.

Doba bronzová!

Tak nějak by se dalo nazvat působení naší školy v posledních soutěžích Sportovní ligy škol v období dubna a května. Zúčastnili jsme se soutěží v basketbalu, volejbalu a házené. Naše družstva dopadla takto:
Okresní kolo
Basketbal – mladší žáci,  3. místo 
Basketbal – mladší žákyně,  3. místo
Volejbal – starší žáci,  3. místo
Volejbal – starší žákyně,  3. místo
Házená – mladší žákyně,  2. místo

Krajské kolo
Házená – mladší žákyně,  3. místo

Prevence dětských úrazů (3. A, 3. B, 3. C)

Žáci 3.A, 3.B a 3.C se ve čtvrtek 16. května aktivně zapojili do programu Prevence dětských úrazů. Společně se zamýšleli nad tím, jaké úrazy se mohou stát doma, při sportu, ve škole, v přírodě a v dopravě, jak jednotlivé úrazy ošetřit a jak podat první pomoc. Všichni  prokázali stoprocentní znalost telefonního čísla zdravotní záchranné služby a také jednotlivých kroků při poskytování první pomoci. Každý z nich si vyzkoušel masáž srdce na figuríně. Tento program byl pro všechny velice přínosný.

Stavíme z Teifocu - 1. a 2. místo

Ve středu 15. května 2019 se žáci sedmého ročníku zúčastnili regionálního  kola soutěže Stavíme z Teifocu. Soutěž se uskutečnila na SŠ stavební v Jihlavě-Heleníně a byla sponzorována stavební firmou PKS Žďár nad Sázavou, a.s. a podporována Krajem Vysočina. Zúčastnilo se jí 7 týmů. Měli jsme za úkol postavit "dům mých snů". Fantazii se meze nekladly, a tak jsme se dali rychle do stavění. Hodnotila se kreativita, originalita, dodržení zásad skladby, přesnost provedení a čistota práce. Dívčí tým ve složení Markéta Přenosilová a Veronika Pejchalová (obě ze 7.A) obsadil krásné 2.

Projektový den - Svět knihy 2019

V pátek 10. května 2019 se 12 žáků z 5. ročníku zúčastnilo v rámci projektového dne školního klubu 25. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy 2019 v Praze. Hlavní letošní téma veletrhu se věnovalo Paměti a vzpomínkám a jako čestný host byla Latinská Amerika. S dětmi jsme se zúčastnili některých z doprovodných programů veletrhu, především v pavilonu Rosteme s knihou. Měli jsme i možnost prohlédnout si spoustu stánků, nejen našich, ale i zahraničních nakladatelů. Mnozí využili výhodných veletržních slev a nejeli tak domů s prázdnou.

Výprava badatelského kroužku k Novoveselským rybníkům

V sobotu 11. května 2019 jsme s badatelským kroužkem navštívili nádhernou krajinu rybníků, tůní a rašelinišť u Nového Veselí na Žďársku. Autobusem jsme se dopravili k Novoveselskému rybníku a ze všeho nejdřív zamířili na dřevěnou ornitologickou pozorovatelnu na jeho břehu. Na hladině bylo celkem rušno, díky dalekohledům jsme si mohli pěkně prohlédnout například labutě, různé kachny, lysky, potápky roháče, racky, rybáky a volavky.

5. místo v soutěži Stavíme z Merkuru

Ve čtvrtek 9.5.2019 se 4 žáci naší školy (Karolína Pecinová, Jáchym Brabec, Vladimír Svoboda a Dominik Máca) zúčastnili šestého ročníku soutěže Stavíme z Merkuru. Letošní zadání bylo velmi obtížné, a to postavit ze stavebnice Merkur 8 nákladní kolové vozidlo Tatra. Na zadaném úkolu jsme intenzivně pracovali 2 měsíce. Soutěž se skládala z pěti bodovaných disciplín:

Zpívající ježek

Dne 9.5.2019 k nám dorazil zpívající ježek. A svým elánem nakazil spoustu dětí z naší školy a ty se zúčastnily stejnojmenné pěvecké soutěže a překvapily nás, učitelky, svými výkony. Zazněly písně lidové i umělé, žánry byly velmi rozmanité, zazpívané s trémou nebo suverénně, zkrátka byla to soutěž se vším všudy. A jako každá soutěž, má i tato své vítěze.
V 1. ročnících vyhrála Ema Vohlídalová z 1.C.
Ve 2. ročnících Kamila Havelková z 2.C.
Ve 3. ročnících Pavlína Bártíková z 3.C
Ve 4. ročnících Eliška Truplová ze 4.C
V 5. ročnících Věra Suková z 5.B