Tajemné sochy ročních období 1.A

V pondělí se žáci z 1.A vydali lesoparkem Heulos na pozorování podzimní přírody. Během výpravy splnili několik úkolů - odebírali vodu z řeky Jihlávky, určovali druhy stromů, poznávali jejich plody, vyrobili si krásné mandaly a objevovali hnízda ptáků. Také si složili papírovou vlaštovku. Na závěr putování nalezli sousoší ročních dob na dvoře jihlavské radnice. „ Paní podzimu“ odevzdali dárky a samotné děti byly také odměněny perníčkem.

Návštěva galerie 2.B

Dnes jsme se vypravili do galerie zkoumat umění okem, uchem, hmatem. Děti se seznámily s uměním, které je nějakým způsobem zvláštní. Nejvíce děti bavila zvuková podoba výstavy umístěná v podzemí, kde si mohly poslechnout zvuky, které nás obklopují v běžném životě. Nakonec si vytvořily své vlastní abstraktní pojetí umění, které si zasadily do rámečků a nyní máme ve třídě malou galerii dětských umělců. A já doufám, že si děti odnesly poznatek, že umění je vytvářeno a také vnímáno v různých podobách.

Marie Prokešová

Dravci ze stanice Seiferos

Dne 14.9.2023 navštívili naše žáky dravci sokolníků ze záchranné stanice Seiferos, jež se věnuje handicapovaným živočichům. V dopoledních hodinách si žáci obou stupňů základní školy mohli prohlédnout dravce a sovy od těch nejmenších až po největší orly a supa. Vyslechli si plno zajímavých informací o výskytu, způsobu života, lovu a potravě jestřábů, sokolů, ostřížů, luňáků, sýčků a mnohých dalších. Dále následovaly letové ukázky dravců a imitace lovu. Mezi dravce, které jsme mohli vidět přímo v akci, patřili výr velký, jestřáb lesní, orel stepní.

Projekt Povolání - Řásná 8. ročník

Dne 5. - 6. 9. 2023 jsme se vydali do kempu Řásná na výjezd s tématem povolání. Po příjezdu do kempu jsme se ubytovali v chatkách. Následovala první aktivita, ve které jsme nejprve měli popsat vlastnosti, kterými podle nás disponujeme, poté popsat svého kamaráda, který stejně popsal nás. Cílem aktivity bylo zjistit, jak nás vidí ostatní a jak vidíme sami sebe. Další aktivita spočívala ve stavbě věže za pomoci špejlí a izolepy. Po výtečném obědě následovala myšlenková mapa na jedno vylosované povolání.

Organizace školního roku

Aktualizace 7. 9. 2024:
LVK 2. r. se bude konat 7. - 13. 1. 2024, místo konání: Jeseníky
26. 9. - Exkurze 5. ročníků do Prahy
---------------------

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září (takže milí žáci, v pátek 1. září si ještě užívejte prázdniny). V níže uvedené tabulce je přehled hlavních plánovaných akcí školy. Tyto i všechny ostatní akce budou průběžně uváděny i v systému Bakaláři.

Cvičný požární poplach

Dne 7. září 2023 jsme v 9.45 hodin vyhlásili na základě §18 Vyhl. č. 246/2001 Sb. cvičný požární poplach v naší škole. O cvičném poplachu byla předem informována Městská policie Jihlava, HZS Jihlava a vedení ZŠ Demlova. V rámci akce bylo evakuováno ze školy více než 800 lidí (žáci s příslušnými vyučujícími), kteří se seřadili na školním hřišti. Jsme rádi, že jsme vše zvládli v pořádku, že nám přálo i počasí a doufáme, že v budoucnu budeme evakuaci provádět pouze v rámci cvičení.

 

Mimoškolní zájmová činnost - fotbal pro všechny

FOTBAL PRO VŠECHNY - FOOTBALL FOR EVERYBODY

Nabízíme školu fotbalu pro děti od 6 do 12 let přímo na naší škole - výuka všeobecného pohybového rozvoje, základy fotbalu, učení her, výchova hráče a mnoho dalších dovedností pod dohledem zkušených profesionálů.

Motto: Zlepšení výkonnosti ve zlatém věku fotbalu (do 12 let!)

Určeno nejen pro registrované hráče fotbalu.

Mimoškolní zájmová činnost - veselá věda

Veselá věda - KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.
Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí.
Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz

 

Školní družina a zájmová činnost

Informace o online přihlašování na zájmové kroužky organizované školou.

Provoz školní družiny:

  • 06.00 – 08.10 hod.
  • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 14:30 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy (u hlavního vchodu zazvoňte na ŠD), pro vyzvednutí žáka použijte prostřední vchod.