Recitační soutěž 1. - 3. ročník

Školní kolo pro I., II. a III. ročníky proběhlo v úterý 19.3.2024,zúčastnilo se ho 32 dětí.
Výsledky:
První ročníky                      
1. místo Anna Partlová  I.C         
2. místo Samanta Bartáková  I.B  
3. místo Tadeáš Svoboda I.C    
 

Druhé a třetí ročníky
1. místa Aneta Uchytilová, II.C
              Jakub Šimánek II.C
2. místo Sára Brabcová II.B
3. místa Eliška Trchalíková III.C
               Ondřej Zach III.C

Silák roku 2024

V tělocvičnách ZŠ Otokara Březiny a Demlova se dne 12. března 2024 uskutečnila již po 22. soutěž Silák roku. O titul Siláka roku zde bojovalo celkem 174 žáků druhého stupně ze 14 základních škol. 86 dívek a 88 chlapců soutěžilo v pěti disciplínách – sklapovačky, kliky, skok do dálky, hod medicimbalem a přítahy na hrazdě. Siláka roku pořádala tradičně Městská policie Jihlava za pomoci studentů ze Střední školy veřejnoprávní Trivis.  Akci podpořilo statutární město Jihlava a Zdravé město Jihlava. Z každé kategorie - 6., 7., 8. a 9.

Terezín 9. ročník

Dne 6. 3. 2024 jsme se zúčastnili exkurze do terezínského ghetta, kde jsme šli po stopách tisíce nevinných lidských osudů, které zde ukončily svoji životní cestu kvůli názorům „těch nahoře“. Naše exkurze začala v bývalém dětském domově, nyní nazývaném Muzeum ghetta, kde nám byly přiblíženy osudy nevinných dětských tváří, které zde musely žít. Poté nastal přesun do Magdeburských kasáren, kde nám blíže přiblížili ubikace „těch zde držených“. Nakonec jsme šli na prohlídku Malé pevnosti, kde nemilosrdně odešlo „na lepší místo“ mnoho lidských životů.

žáci 9. ročníku

Prevence dětských úrazů 3. ročník

Žáci 3. ročníku se ve čtvrtek 7. března aktivně zapojili do programu Státního zdravotního ústavu –„Prevence dětských úrazů“. Společně se zamýšleli nad tím, jaké úrazy se mohou stát doma, při sportu, ve škole, v přírodě a v dopravě, jak jednotlivé úrazy ošetřit a jak podat první pomoc. Všichni  prokázali stoprocentní znalost telefonního čísla zdravotní záchranné služby a také jednotlivých kroků při poskytování první pomoci. Každý z nich si vyzkoušel masáž srdce na figuríně. Tento program byl pro všechny velice přínosný.

Krajský přebor školních týmů v šachu ve školním roce 2023/2024

V letošním školním roce se krajský přebor školních týmů v šachu II. kategorie konal 6. března 2024 a I. kategorie 7. března 2024 ve Žďáru nad Sázavou .
Po postupu z okresního kola se krajského kola zúčastnily i týmy naší školy.
II. kategorie ve složení :  Fr. Dohnal 9.tř., Fr. Kubiš 9.tř., J. Šinkovský 6.tř., K. Putík 6.tř., O. Čopák 6.tř. .
I.  kategorie ve složení :  F. Štěpnička 2.tř., E. Bazargur 3.tř., D. Koukal 5.tř., L. Sulzbacher 4.tř., L. Phamthien 3.tř. .

Karneval 1.A, 1.B, 1.C

V úterý 5. 3. jsme se převlékli do masek. Paní učitelky pro nás připravily karnevalový den. Ve třídě jsme si povídali o našich maskách a vyplnili pracovní listy s karnevalovou tématikou. V tělocvičně jsme hráli různé hry, tančili a soutěžili. 
Pořádně jsme se při tom vyřádili. Nakonec jsme celý den zhodnotili. Všichni jsme si ho moc užili a na památku domů si odnesli diplomy.

Okresní kolo chemické olympiády

V pátek 1. března se na naší škole uskutečnilo okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Sešli se u nás žáci z pěti základních škol a tří gymnázií. Celkem bylo 21 soutěžících. Po zahájení se polovina soutěžících odebrala do pracovny chemie, kde byla připravena praktická část a druhá polovina mezi tím řešila ve třídě teoretickou část. Naši školu reprezentovalo 5 žáků - Faltová Kristýna, Nekvindová Eliška, Novikova Olena, Skořepa Matěj, Součková Anna Marie. Nejlépe se vedlo Oleně Novikové z 9.B, která obsadila 4. místo. Všem žákům moc děkujeme za reprezentaci školy.