Mik miku Mik miku Mikuláš, přišel s čertem na guláš...

Jako každý rok 5. prosince navštívil děti v 1. a 2. třídách spravedlivý Mikuláš. Doprovod mu dělali strašidelní čerti a kouzelní andílci. Děti se zpočátku bály, ale potom jim zazpívaly společně mikulášskou písničku. Odvážlivější děti jim zarecitovaly básničku a za odměnu všechny děti nakonec dostaly od andílků slaďoučká jablíčka.


 

Spouštíme adventní překvapení!

Učitelé ve spolupráci se členy organizačního týmu pro žáky ze všech tříd připravili adventní překvapení. Od pondělí 5. prosince do středy 21. prosince bude u plakátu vedle sloupu ve vestibulu uvedeno, které třídy ten den čeká překvapení. Přejeme všem příjemně strávený adventní čas.

Za organizační tým Hana Hažmuková a Jan Findejs

Předmikulášské vystoupení pro klienty LDN (3.A)

Byli jsme v LDN, zpívali jsme různé písničky a básničky nemocným, kteří jsou v LDN už dlouho, hodně dlouho! A ještě jsme je potěšili dárečkem. Cítil jsem se hodně dobře, protože jsme potěšili nemocné lidi.       Dominik, 3.A

Nejvíc se mi líbilo, jak jsme zpívali a babičky a dědečkové nám tleskali, potom jsme jim dávali dárečky.         Simona, 3.A

 

Dnes jsem byla zazpívat v LDN. Bylo to dobré. Myslím si, že se jim to líbilo. Zpívali jsme tam hodně písniček.         Káťa, 3.A

Děkujeme vyučujícím a dětem z 5. tříd a 4.C za výrobu krásných dárečků.

Zdobení stromečku na Masarykově náměstí 3.A

Ve středu 23. listopadu se naše třída 3.A vydala zdobit vánoční stromeček na Masarykovo náměstí. Využili jsme ozdob, které vyrobily děti v kroužku keramiky. Stromeček jsme krásně nazdobili, vyfotili se a šli zpět do školy. Jako odměnu jsme získali pytlík s bonbóny. Pokud se vám náš stromeček číslo 49 líbí, hlasujte pro něj na stránkách Jihlavských listů. Děkujeme.

Odkaz na hlasování (bude spuštěn od 29.11.2022) : https://www.jihlavske-listy.cz/stromecky/

 

Veletrh zdraví 5. ročníky

16. 11. 2022 proběhl Veletrh zdraví na téma – Nestačí vědět, vědění se musí použít. V rámci pátých ročníků se žáci zúčastnili aktivit k celoročnímu projektu - Cestujeme po České republice. Blokové vyučování bylo rozděleno do několika částí. V první části proběhla motivace žáků písničkou Hlavně, že jsme na vzduchu a hrou Já mám, kdo má … Následoval poslech skladby od B. Smetany Vltava s leteckými snímky zajímavých míst ČR. Žáci dostali mapy a hodnotící listy, do kterých si zaznamenávali získané body z aktivit a doplňovali informace do mapy.

Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě

3. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě se uskutečnil v pondělí 14.11.2022 v dopoledních hodinách v tělocvičně místní ZŠ Otokara Březiny, Jihlava. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy se v tělocvičně utkali ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.

Úklid a obnova mokřadních tůní u školy

Tůňky v blízkosti rybníčku u naší školy, které využíváme jako mokřadní učebnu pro praktické pozorování, již potřebovaly důkladnou údržbu. Bylo nutné znovu prokopat přítokovou stružku, která tůňky napájí a která zarostla kořeny vlhkomilných dřevin. Také bylo potřeba vyhrabat z tůní napadané větve, rostliny, odpadky a tlející bahno. Tohoto fyzického náročného úkolu se ujali žáci z badatelského kroužku, za což jim děkujeme.