Časopis Smile 4. ročníků

Z naší skupinky angličtiny se pro letošek stali malí vydavatelé a budeme vytvářet anglický časopis, ve kterém se postupně pochlubíme vším, co už v angličtině umíme. V prvním díle by se vám rádi představili jednotliví členové naší editorské rady. Neznáte náhodou někoho z nich?

Jana Nekvindová

Výjezd organizačního týmu do Brna

Úterý 25. října 2022 jsme strávili s organizačním týmem v Brně. Navštívili jsme Jump Park, Špilberk a také Vaňkovku, kam se někteří těšili nejvíce. Jako první jsme měli 40 minut rozchod v Galerii Vaňkovka, kde jsme si mohli doplnit energii před sportovními výkony v Jump Parku, kam jsme se přesunuli samozřejmě pěšky. Po hodině strávené na trampolínách všech možných typů jsme zamířili na Špilberk, odkud byl krásný výhled na Brno. Protože nám dost vyhládlo, na náměstí Svobody jsme si dali rozchod na pozdní oběd a samostatnou procházku centrem města.

Organizace školního roku

Aktualizováno 3. 11. 2022: Dne 18. 11. 2022 bude na všech jihlavských základních školách uděleno ředitelské volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

 

------------------------------------------------------------------

Právní vědomí 9.C

Ve čtvrtek 20. října 2022  se žáci 9.C zúčastnili besedy s názvem Právní vědomí.  Dozvěděli jsme se, jak se máme chovat po získání občanského průkazu, co je přestupek a trestný čin, právní odpovědnost a jak se chovat v komunikaci s policií. Policista nám povídal skutečné příběhy kvalifikované jako přestupky a trestné činy a možné trestní sazby. Přednáška byla poučná a zajímavá.

Anna Krausová, Filip Bajer, 9.C

Drakiáda 1.C a 9.C

V pátek 21. října se uskutečnila drakiáda 9.C a 1.C. Po druhé vyučovací hodině jsme společně s našimi  prvňáčky a učiteli  vyrazili na vyvýšenou louku ke Člunku. Toho dne foukal vítr, takže draci létali dobře. Někteří pouštěli draky úplně poprvé a moc je to bavilo. Těm, kterým draci nelétali, jsme pomáhali s opravami. Někteří draci se zamotali, ale to nevadilo. Všichni jsme si pouštění draků užili a odnesli si krásný zážitek.

žáci 9.C   

Tvoření z dýní 2.C

V rámci projektu Lexikon kouzel přírody jsme si nasbírali různé podzimní přírodniny a někteří přinesli okrasné dýně. Tak jsme si mohli vytvořit dýňáky strašáky. Dalo nám to hodně práce, ale teď nám krásně zdobí naši třídu.

Země skřítků 2. ročník

V rámci projektu LEXIKON KOUZEL PŘÍRODY se žáci druhých ročníků vydali údolím říčky Balinky do ZEMĚ SKŘÍTKŮ.  Byli rozděleni do pěti družstev - Drápci, Koruníci, Ptáčníci, Rybaříci, Pestříci a plnili různé přírodovědné úkoly. Vyráběli domeček pro skřítky, lodičky z kůry, lovili drobné živočichy v říčce, prošli stezkou a vyluštili balinské zvířátko - plžíka. Den se vydařil a děti odjížděly spokojené a nadšené z krásně prožitého dne.
 

Drakiáda 1.B a 9.B

V rámci spolupráce prvňáčků s deváťáky jsme byli v pátek pouštět draky. Na kopci všichni společně se svými velkými kamarády draky rozbalili a pouštění mohlo začít. Bylo hezké vidět vzájemnou spolupráci a radost, když drak nabral vítr a vzlétl na oblohu. Za chvíli byla obloha poseta barevnými draky, kteří připomínali třepotající se motýly. Byl to báječně strávený závěr týdne.

Marie Prokešová