Organizace školního roku

Aktualizace 7. 9. 2024:
LVK 2. r. se bude konat 7. - 13. 1. 2024, místo konání: Jeseníky
26. 9. - Exkurze 5. ročníků do Prahy
---------------------

Školní rok 2023/2024 začíná v pondělí 4. září (takže milí žáci, v pátek 1. září si ještě užívejte prázdniny). V níže uvedené tabulce je přehled hlavních plánovaných akcí školy. Tyto i všechny ostatní akce budou průběžně uváděny i v systému Bakaláři.

Cvičný požární poplach

Dne 7. září 2023 jsme v 9.45 hodin vyhlásili na základě §18 Vyhl. č. 246/2001 Sb. cvičný požární poplach v naší škole. O cvičném poplachu byla předem informována Městská policie Jihlava, HZS Jihlava a vedení ZŠ Demlova. V rámci akce bylo evakuováno ze školy více než 800 lidí (žáci s příslušnými vyučujícími), kteří se seřadili na školním hřišti. Jsme rádi, že jsme vše zvládli v pořádku, že nám přálo i počasí a doufáme, že v budoucnu budeme evakuaci provádět pouze v rámci cvičení.

 

Mimoškolní zájmová činnost - fotbal pro všechny

FOTBAL PRO VŠECHNY - FOOTBALL FOR EVERYBODY

Nabízíme školu fotbalu pro děti od 6 do 12 let přímo na naší škole - výuka všeobecného pohybového rozvoje, základy fotbalu, učení her, výchova hráče a mnoho dalších dovedností pod dohledem zkušených profesionálů.

Motto: Zlepšení výkonnosti ve zlatém věku fotbalu (do 12 let!)

Určeno nejen pro registrované hráče fotbalu.

Mimoškolní zájmová činnost - veselá věda

Veselá věda - KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.
Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí.
Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz

 

Školní družina a zájmová činnost

Informace o online přihlašování na zájmové kroužky organizované školou.

Provoz školní družiny:

  • 06.00 – 08.10 hod.
  • 11.55 – 17.00 hod. (pátek do 16:30 hod.)

Při ranní činnosti jsou děti soustředěny ve dvou třídách, informačním centru, odpoledne každé oddělení samostatně v příslušných třídách.
Od 14:30 hod. je uzavřen hlavní (krajní) vchod do naší školy (u hlavního vchodu zazvoňte na ŠD), pro vyzvednutí žáka použijte prostřední vchod.

 

Zájmové kroužky - online přihlašování

Vážení rodiče, milí žáci,
přihlašování do zájmových kroužků pro 1. - 9. r. proběhne stejně jako v loňském roce online v systému Moodle. Způsob přihlášení je v podstatě stejný, jako se v průběhu školního roku přihlašujete na sportovní aktivity nebo na Veletrh zdraví.

Některé kroužky jsou omezené počtem účastníků, přes tento limit již není možné kroužek vybrat (bude-li kroužek zaplněn, nebude možné na něj kliknout a bude u něj napsáno "obsazeno".

Informace pro rodiče, kteří vyzvedávají děti po obědě

Vzhledem k tomu, že v září bude z technických důvodů mimo provoz šatna ve školní jídelně, prosíme rodiče, kteří si budou vyzvedávat děti, aby na ně čekali před prostředním vchodem školní budovy. (Děti se budou muset vracet z oběda pro aktovky, případně oblečení atd., proto by nebylo možné pouštět je hned před jídelnou.)

Děkujeme za pochopení.
vychovatelky ŠD

Termín konverzace z anglického jazyka pro 9. r.

Ahoj deváťáci, od 4. září 2023 od 10.00 hodin do 5. září do 15.00 hodin bude v Moodle - sekce Různé - kurz Termín konverzace z anglického jazyka pro 9. r., otevřen dotazník na výběr termínu konverzace. K dispozici jsou tři termíny (St od 7.15, St 14.40 - 15.25, Čt 14.40 - 15.25). Je nutné, aby se každý z vás přihlásil a vybral si vyhovující termín, jinak bude automaticky zařazen do ranní skupiny. Žáci, kteří si vybrali konverzaci z německého jazyka i konverzaci z anglického jazyka, vybírají z odpoledních termínů.

Prvňáčci - plán prvního týdne školy 2023-2024

První školní den 4. září 2023 - první ročník

Naši noví prvňáčci s rodiči se sejdou v 8:10 ve školní jídelně, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku žáků 1. ročníku. Každá třída bude mít označené stoly, u kterých se noví žáci shromáždí.
Po skončení slavnostního uvítání v jídelně odvedou prvňáčky s rodiči třídní učitelky a naši deváťáci do jejich tříd. Již tento den si nezapomeňte vzít do školy aktovky a penál (přezůvky na první den nenoste). Přibližně v 9:00 hodin ukončíme naše první setkání ve škole.