Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě

3. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Jihlavě se uskutečnil v pondělí 14.11.2022 v dopoledních hodinách v tělocvičně místní ZŠ Otokara Březiny, Jihlava. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy se v tělocvičně utkali ve fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.

Úklid a obnova mokřadních tůní u školy

Tůňky v blízkosti rybníčku u naší školy, které využíváme jako mokřadní učebnu pro praktické pozorování, již potřebovaly důkladnou údržbu. Bylo nutné znovu prokopat přítokovou stružku, která tůňky napájí a která zarostla kořeny vlhkomilných dřevin. Také bylo potřeba vyhrabat z tůní napadané větve, rostliny, odpadky a tlející bahno. Tohoto fyzického náročného úkolu se ujali žáci z badatelského kroužku, za což jim děkujeme.


 

Časopis Smile 4. ročníků

Z naší skupinky angličtiny se pro letošek stali malí vydavatelé a budeme vytvářet anglický časopis, ve kterém se postupně pochlubíme vším, co už v angličtině umíme. V prvním díle by se vám rádi představili jednotliví členové naší editorské rady. Neznáte náhodou někoho z nich?

Jana Nekvindová

Výjezd organizačního týmu do Brna

Úterý 25. října 2022 jsme strávili s organizačním týmem v Brně. Navštívili jsme Jump Park, Špilberk a také Vaňkovku, kam se někteří těšili nejvíce. Jako první jsme měli 40 minut rozchod v Galerii Vaňkovka, kde jsme si mohli doplnit energii před sportovními výkony v Jump Parku, kam jsme se přesunuli samozřejmě pěšky. Po hodině strávené na trampolínách všech možných typů jsme zamířili na Špilberk, odkud byl krásný výhled na Brno. Protože nám dost vyhládlo, na náměstí Svobody jsme si dali rozchod na pozdní oběd a samostatnou procházku centrem města.

Právní vědomí 9.C

Ve čtvrtek 20. října 2022  se žáci 9.C zúčastnili besedy s názvem Právní vědomí.  Dozvěděli jsme se, jak se máme chovat po získání občanského průkazu, co je přestupek a trestný čin, právní odpovědnost a jak se chovat v komunikaci s policií. Policista nám povídal skutečné příběhy kvalifikované jako přestupky a trestné činy a možné trestní sazby. Přednáška byla poučná a zajímavá.

Anna Krausová, Filip Bajer, 9.C

Drakiáda 1.C a 9.C

V pátek 21. října se uskutečnila drakiáda 9.C a 1.C. Po druhé vyučovací hodině jsme společně s našimi  prvňáčky a učiteli  vyrazili na vyvýšenou louku ke Člunku. Toho dne foukal vítr, takže draci létali dobře. Někteří pouštěli draky úplně poprvé a moc je to bavilo. Těm, kterým draci nelétali, jsme pomáhali s opravami. Někteří draci se zamotali, ale to nevadilo. Všichni jsme si pouštění draků užili a odnesli si krásný zážitek.

žáci 9.C