Tvoření z dýní 2.C

V rámci projektu Lexikon kouzel přírody jsme si nasbírali různé podzimní přírodniny a někteří přinesli okrasné dýně. Tak jsme si mohli vytvořit dýňáky strašáky. Dalo nám to hodně práce, ale teď nám krásně zdobí naši třídu.

Země skřítků 2. ročník

V rámci projektu LEXIKON KOUZEL PŘÍRODY se žáci druhých ročníků vydali údolím říčky Balinky do ZEMĚ SKŘÍTKŮ.  Byli rozděleni do pěti družstev - Drápci, Koruníci, Ptáčníci, Rybaříci, Pestříci a plnili různé přírodovědné úkoly. Vyráběli domeček pro skřítky, lodičky z kůry, lovili drobné živočichy v říčce, prošli stezkou a vyluštili balinské zvířátko - plžíka. Den se vydařil a děti odjížděly spokojené a nadšené z krásně prožitého dne.
 

Drakiáda 1.B a 9.B

V rámci spolupráce prvňáčků s deváťáky jsme byli v pátek pouštět draky. Na kopci všichni společně se svými velkými kamarády draky rozbalili a pouštění mohlo začít. Bylo hezké vidět vzájemnou spolupráci a radost, když drak nabral vítr a vzlétl na oblohu. Za chvíli byla obloha poseta barevnými draky, kteří připomínali třepotající se motýly. Byl to báječně strávený závěr týdne.

Marie Prokešová

Výprava za Paní podzimu 1.B

Vypravili jsme se do pozimní přírody hledat Paní podzimu. Cestou k našemu cíli děti od podzimní paní nacházely dopisy, plnily úkoly, poznávaly stromy, sbíraly listy, nabíraly vodu z Jihlávky a tvořily mandaly z přírodnin. Učení v přírodě proběhlo za krásného podzimního dne a děti si odnesly spoustu zážitků a také nových poznatků.

Marie Prokešová  


 

Vítání občánků 2.A

V úterý 18. října žákyňky z naší školy z 2.A přispěly k hezké a slavnostní atmosféře při vítání občánků na jihlavském magistrátu. Vystoupily tam s krátkým programem s básničkami a písničkami. Bylo to vlastně jejich první veřejné vystoupení a odnesly si z toho milé setkání s malými miminky a jejich rodiči. Akci si zopakují ještě v listopadu. 

Mgr.Piková,Dagmar

Evropský den jazyků 5.A

Tématem letošního Evropského dne jazyků bylo JÍDLO. V naší třídě jsme toto téma uchopili po svém. Do třídy s námi už třetí rok chodí Eva Mendez, která pochází z Mexika. Připravila si pro nás pěknou prezentaci o Mexiku a typickém jídle a pití. Stejně nám o své zemi vyprávěla Denisa Smereka (Ukrajina) a Amalie Aghababyan (Moldávie). Potom jsme vytvořili 3D modely jídel, abychom udělali nástěnku. Protože se ve třídě staráme o bílou myšku, kterou máme v teráriu, nazvali jsme nástěnku Restaurace U chytré myšky. Tam jsme si napsali jídla z ČR, Mexika a Ukrajiny + ceny v jednotlivých měnách.

Ježek 2.A

V rámci projektu LEXIKON KOUZEL PŘÍRODY  se děti dozvěděly spoustu informací o ježkovi. Nakonec v hodinách výtvarné výchovy a praktických činností si ježečky vyrobily. Práce je moc bavila a ježci se povedli.

Projekt Jihlava 3.A

V rámci projektu Jihlava jsme poznávali další památky a připomínali si historii Jihlavy. Nejprve jsme sešli do podzemí, poté vystoupali na Bránu Matky Boží. Program Od brány k bráně jsme začali návštěvou kostela svatého Kříže. Pokračovali jsme na místa, kde stávaly brány do historického města. Na každém místě jsme splnili zajímavý úkol. Dále jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny. Tam jsme se seznámili s malířem Gustavem Krumem a jeho obrazy z historie Jihlavy. Ve výtvarné části jsme si vyzkoušeli vyšívání. Můžeme říci, že o Jihlavě už toho hodně známe.

Spolupráce deváťáků s prvňáčky při EDJ 2022

V pátek 30. září se u nás ve škole konal Evropský den jazyků. Devátý ročník si pro 1. ročník připravil krátký program  v anglickém jazyce. Prvňáčky jsme naučili pár slovíček z tematické oblasti jídlo a pití. Doufáme, že se nám to povedlo. Nakonec jsme si společně zazpívali anglickou písničku, předali  záložky a sami jsme dostali kartičku s přáníčkem od našeho prvňáčka. 

Jana Tománková, Anna Krausová, 9.C