Projekt Jihlava 3.A

V rámci projektu Jihlava jsme poznávali další památky a připomínali si historii Jihlavy. Nejprve jsme sešli do podzemí, poté vystoupali na Bránu Matky Boží. Program Od brány k bráně jsme začali návštěvou kostela svatého Kříže. Pokračovali jsme na místa, kde stávaly brány do historického města. Na každém místě jsme splnili zajímavý úkol. Dále jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny. Tam jsme se seznámili s malířem Gustavem Krumem a jeho obrazy z historie Jihlavy. Ve výtvarné části jsme si vyzkoušeli vyšívání. Můžeme říci, že o Jihlavě už toho hodně známe.

Spolupráce deváťáků s prvňáčky při EDJ 2022

V pátek 30. září se u nás ve škole konal Evropský den jazyků. Devátý ročník si pro 1. ročník připravil krátký program  v anglickém jazyce. Prvňáčky jsme naučili pár slovíček z tematické oblasti jídlo a pití. Doufáme, že se nám to povedlo. Nakonec jsme si společně zazpívali anglickou písničku, předali  záložky a sami jsme dostali kartičku s přáníčkem od našeho prvňáčka. 

Jana Tománková, Anna Krausová, 9.C

 

Projekt Praha 5. ročník

Ve středu 21.9. jsme v 7:00 vyrazili na vlastivědný výlet do Prahy. V průběhu výletu jsme navštívili program v PLANETÁRIU, PRAŽSKÝ HRAD, KARLŮV MOST a další významné památky. Výlet se nám líbil a nedali jsme si ho zkazit ani dešťovou přeháňkou. Po výletu do Prahy jsme zážitky výtvarně zpracovali a vytvořili jsme 3D vesmírné objekty.

Výjezd Povolání 8. ročník

Dne 4.9. jsme vyrazili na výjezd do kampu Řásná. Sraz jsme měli u školy  v 7,45 a jeli jsme dvěma autobusy. V kempu jsme se rozřadili do skupinek a dostali klíče. Sešli jsme se u jídelny a řekli si bezpečnost a NSNS – nic se nesmí stát. Naše třída se rozdělila na holky a kluky. Kluci šli vyřezávat z kůry, holky pracovaly u jídelny a dělaly myšlenkovou mapu. Celkové téma a důvod výjezdu bylo povolání. Pak jsme se vystřídali. Musíme říct, že klukům šlo to vyřezávání líp. Na oběd jsme měli plátek masa s bramborami. Ušlo to.

Kutil Fest – Festival kutilství, inovací, podnikavosti, udržitelnosti a tvoření

V pátek 16. září 2022 jsme společně s panem učitelem Kružíkem a s panem učitelem Hotařem zavítali do budovy staré Modety, kde se odehrával Kutil Fest. Rozdělili jsme se na poloviny, naše skupina šla na design a druhá na IT.  Na designu jsme si vysvětlili, co budeme dělat a měli jsme na výběr ze dvou možností – buď vyzdobit papírový sáček, nebo vyrobit přáníčko. Drtivá většina z nás šla dělat přáníčka. Druhá polovina žáků, která byla na IT, nejprve vytvářela návrhy na klíčenky. Ty si potom žáci vytiskli na 3D tiskárnách. Za nás všechny můžeme vzkázat, že jsme si to moc užili. 

Šesťáci a architekti

Ve středu 21.9. se třídy 6.A a 6.B zúčastnily akce na náměstí, kterou organizoval Útvar městského architekta v Jihlavě. Dětem se dostaly informace o tom, kdo je vlastně městský architekt, co navrhuje, na čem pracuje.
Dále pak měly možnost poznávat centrum Jihlavy, prozkoumávat zajímavá a neznámá zapomenutá místa jako například větrací otvor do katakomb nebo bývalou městskou šatlavu.

Badatelský kroužek – obnova tůněk pro obojživelníky u Měšína

V sobotu 17. září 2022 se několik členů badatelského kroužku pod vedením paní učitelky Jany Waldhauserové zapojilo do obnovy tůní pro obojživelníky v okolí Jihlavy. Společně se studenty z Prahy a rodinou pana Maštery ze spolku Mokřady jsme se vypravili na lokalitu nedaleko Měšína, kde se rozmnožují chráněné druhy obojživelníků, například ohrožený čolek velký. Na podmáčeném pozemku v olšovém lesíku bylo v minulosti vybudováno několik tůní, které ale postupně zarostly vegetací.

Evropský den jazyků - Ochutnej to nejlepší z Evropy

V rámci EDJ proběhnou na naší škole dílny, ve kterých se žáci seznámí se základními informacemi o zemi/kultuře a jazyku, jímž se v dané zemi či kultuře mluví, se základními slovíčky a frázemi, které jsou v zemi/kultuře nezbytné pro každodenní komunikaci a dalšími informacemi.

Vše, co potřebujete na EDJ, naleznete v příloze.

Jazykové zkoušky pro 5. ročník A1

MOVERS A1 je druhá ze 3 Cambridgeských zkoušek (Starters, Movers, Flyers) určených pro děti (7–12 let). Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English je určená dětem po alespoň třech letech výuky angličtiny, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk. Zkoušky korespondují ze standardy Evropského referenčního rámce pro jazyky, odpovídají úrovni A1 – očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy – tedy konci 1. stupně ZŠ. A1 Movers představuje důležitý milník na cestě k úspěšnému zvládnutí jazyka na aktivní komunikační úrovni.