Velikonoční tvoření 6.C a DTS Jihlava

Blížící se Velikonoce byly skvělou příležitostí pro další setkání žáků 6.C s kamarády z chráněného bydlení DTS Jihlava. Stejně jako v minulých akcích, i tentokrát jsme společně prožili velmi příjemné odpoledne plné tvoření, radosti, smíchu a pohody. Výsledkem byly nejen krásné výtvory, které nyní zdobí třídu, domácnosti i DTS Jihlava, ale i příjemný pocit ze společně stráveného času.

Mgr. Jana Nekvindová

Od masopustu k Velikonocům 2.B

V pondělí 18.3.2024 jsme vyjeli s dětmi na výukový program do Balin u Velkého Meziříčí. Děti se zde dozvěděly o tradičních i netradičních velikonočních zvycích a tradicích. Samy si připravily velikonoční nádivku se zelenými bylinkami, na které si pochutnaly, malovaly kraslice, zdobily jarní větvičku a vyrobily si také Moranu, vládkyni zimy a nemocí.  Na závěr vytvořily průvod a zpěvem a říkankami doprovodily Moranu k záhubě, aby odnesla všechny naše neduhy a trápení. Byl to příjemně strávený den se spoustou zážitků.

Mgr. Marie Prokešová 

Svět práce - Jihlavské listy, Český rozhlas Vysočina 6.C

Letošní svět práce byl pro třídu 6.C ve znamení informačních médií. Navštívili jsme redakci Jihlavských listů, kde jsme se dozvěděli něco o historii deníku a jeho fungování od úplných počátků až po současnost. Nahlédli jsme pod pokličku tvorby takových novin, co všechno to obnáší a vyžaduje. Žáci na závěr exkurze dostali na památku nečekaný dárek v podobě jedné strany z novin se svou fotografií, kterou grafici byli schopni bleskurychle vytvořit během naší exkurze. Druhou zastávkou byla redakce Českého rozhlasu.

Přijímačky nanečisto 9. ročník

Ve čtvrtek 14.3.2024 se žáci devátého ročníku zúčastnili přijímaček nanečisto. Byly pro ně připraveny testy z matematiky a z českého jazyka. V úvodu vyučující seznámili žáky s pravidly přijímaček, která byla stejná jako při skutečných přijímacích zkouškách. Test z matematiky trval 70 minut a test z českého jazyka 60 minut. Pověření vyučující naší školy testy opraví a s žáky podrobně analyzují tento týden. Do rozhodujícího dne D zbývá ještě téměř měsíc. Za tuto dobu lze udělat  velký pokrok v přípravě za účelem dosažení maximálního bodového zisku.

Oblastní galerie Vysočiny 2.C

Blížící se svátky jara si děti z 2. C zpříjemnily návštěvou Oblastní galerie. V rámci programu Velikonoční dílny si převyprávěly velikonoční příběh, obilkami vyzdobily papírové vajíčko a prohlédly si tematicky zaměřené obrazy a sochy. Ve výtvarném ateliéru si bavlnkami zpestřily květináček, do kterého si zasadily řeřichu.

Svět práce - Hlavní vlakové nádraží 6.A

Dnes 21.3.2024 jsme byli na exkurzi na vlakovém nádraží v rámci projektu Svět práce. Když jsme přišli na místo, tak na nás čekal pan výpravčí. Zavedl nás k vlaku, do kterého jsme nastoupili, a prohlédli si jeho vagony. Pak jsme se posadili a pán nám začal vyprávět, co práce výpravčího obnáší. Pak za námi přišel pan strojvedoucí a řekl nám, že se půjdeme po skupinách podívat do kabiny, odkud se vlak řídí. Následně nám řekl, že nás kousek může svést. Poté jsme vystoupili z vlaku a šli jsme si  vyzkoušet, jak se přehazuje výhybka.

TÝMOVKA 6.A

Dne 6.3.2024 se 6. A vydala na výlet do Luk nad Jihlavou. Po třetí vyučovací hodině se celá třída nasvačila a vyrazili jsme. Došli jsme na autobusové nádraží a chvilku jsme čekali na autobus. Potom jsme nasedli a jeli jsme. Vystoupili jsme na náměstí v Lukách. Poté jsme šli do domu, kde Týmovka byla. Vše nám pán vysvětlil a šlo se na to. Měli jsme na vše tři hodiny. Plnili jsme různé úkoly, některé úkoly byly složitější na přemýšlení, jiné zas na fyzickou kondici. Museli jsme najít správné číselné kódy, které jsme zapsali do kartičky.

Recitační soutěž 4. - 5. ročník

Školní kolo recitační soutěže pro IV. a V. ročníky proběhlo ve čtvrtek 21.3.2024, zúčastnilo se ho 18 dětí.

Výsledky:
                      
1. místo  Jan Rezek  IV.C         
2. místa  Viktorie Líbalová  IV.C
           Valerie Zieglerová IV.A  
3. místo  Alex Potěšil  V.D 
  

Všem recitátorům děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže!
                                                
Mgr. Dagmar Piková