PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

I naše školní jídelna se připojila k tomuto výročí. V jídelníčku na oběd číslo 2 jsou jídla oblíbená už za 1. republiky. „Mezi oblíbené pokrmy T. G. Masaryka patřila jednoduchá česká jídla jako švestkové knedlíky s mákem, topinky s česnekem, ovesná kaše, škubánky a makovec.“ Tradičním slovenským pokrmem byly a jsou halušky s brynzou. Jinak v té době převažovala chudší bezmasá jídla.

 

Beseda s MUDr. Tomášem Šebkem (3. C)

Ve středu 17. října za námi přijel dlouho očekávaný pan doktor Šebek z organizace Lékaři bez hranic. Beseda s ním byla velice zajímavá a naše dotazy nebraly konce. Kromě jiného jsme si uvědomili, jak krásně se nám žije, když nám z kohoutku teče čistá voda, do školy se vozíme autem a máme co jíst. Setkání s tímto skromným, přirozeným a lidským člověkem se smyslem pro humor a s obrovskými zkušenostmi, znalostmi a schopnostmi, bylo velice inspirující pro nás pro všechny. Děkujeme.


 

Waterproject v Holandsku

V letošním školním roce žáci osmého a devátého ročníku opět navázali spolupráci se studenty amsterdamské školy Pieter Nieuwland College a zapojili se do výměnného projektu Waterproject. Během týdenního pobytu v Nizozemí poznávali nové přátele a jejich životní styl, vyzkoušeli si prakticky zaměřené způsoby výuky, získávali nové zkušenosti s komunikací v cizím jazyce a seznamovali se s místními přírodními poměry.

Obrana se týká všech

Naše škola se účastní projektu podporovaného MO ČR "Obrana se týká všech".
Odborní lektoři budou s žáky 8. a 9. ročníků vést diskusi o roli armády, poukáží na různé bezpečnostní hrozby a seznámí žáky s možnostmi participace na obraně státu.

Lesní skřítek (2. A)

Na hodinu praktických činností jsme si přinesli různé přírodniny- listy, větvičky, žaludy, kaštany, jeřabiny, šišky... Z nich jsme vyráběli LESNÍ SKŘÍTKY. Práce nás velmi bavila a skřítci se povedli. 

Projekt naše město Jihlava  (3. C)

Ve středu 10. října jsme využili krásné počasí a vydali se na procházku Jihlavou. Při zastávkách na hradbách, u kostela Matky Boží, u brány Matky Boží,  v parku Gustava Mahlera, u kostelíka sv. Ducha, u zimního stadionu, na náměstí, u kostela sv. Ignáce, u kostela Povýšení sv. Kříže a na Malém a Velkém Heulose, jsme si povídali o zajímavostech každého z těchto míst. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Prožili jsme pěkné podzimní dopoledne s naším krásným městem Jihlava.

Kopání tůní Dolní Brádlo (7. A, 7. C)

Na sobotu 6. října 2018 jsme si v rámci badatelského kroužku naplánovali výpravu do přírody. Nejdříve jsme společně pod vedením paní učitelky Waldhauserové přejeli do Rantířova a odtud došli po žluté značce k rybníku Dolní Brádlo, kde spolek „Mokřady – ochrana a management“ zorganizoval veřejné bagrování tůní pro obojživelníky. V okolí rybníku žije v izolované populaci kromě jiných obojživelníků i silně ohrožená kuňka ohnivá, která pro své rozmnožování upřednostňuje různě velké a spíše mělké tůně.