Voda kolem nás 3.C

V pátek 18. března se třída 3.C vypravila do jihlavské ZOO na připravený výukový program Voda kolem nás. Děti se učily přivolávat déšť, prostřednictvím simulační hry si přiblížily koloběh vody v přírodě a připomněly si závislost člověka i živočichů na vodě. V druhé části programu si prohlédly výběhy vodních zvířat a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o vodních živočiších.


 

Krabice od srdce - ŠD 3.B

V pátek 18.3.2022 děti ŠD 3.B přinesly dárky pro ukrajinské děti, které byly se svými rodinami vyhnány válkou ze své země. V rámci akce "KRABICE OD SRDCE" do nich vložily sportovní a kreativní pomůcky a společenské hry. Nechyběly ani trvanlivé sladkosti.
Přejeme dětem z UK, aby se v jejich domovech nemuselo bojovat a ony si mohly v klidu hrát.


 

Poprvé v galerii 2.A

Na edukačním programu Poprvé v galerii se žáci seznámili s díly ze stálé expozice OGV v Jihlavě. Prohlédli si obrazy, sochy a další umělecká díla. Dokonce si vlastní umělecký objekt vytvořili z kolíčků a dřívek. Na památku si odnesli svůj vlastní obraz v rámečku.

COVID19

Vážení rodiče, od 14. 3. nebude povinné nosit roušky ve škole. Budeme je však potřebovat, pokud pojedeme veřejnou dopravou na školní akci.

Projekt Kochen

Kdo?  1 skupina NJ 9. ročníku
Co?  Realizace receptů připravených v jazykové hodině
Kdy?  4.3.2022 
Jak?  Výborně! Žáci byli perfektně připravení! Vše se vydařilo po praktické stránce (viz foto níže) i po té teoretické (prezentace v němčině)!
Poděkování všem!

Indiánský den v 1. ročníku

Uplynulý týden jsme si naši výuku zpestřili hravým indiánským počítáním, čtením o indiánech, vymalováváním s poznáváním barviček v angličtině, zpíváním nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Také jsme si vyrobili krásnou indiánskou čelenku a na závěr zatančili. Den jsme si užili s úsměvem a pocitem dobře vykonané práce formou hry a zábavy. Moc se nám to líbilo.