Exkurze Praha 5. ročník

V úterý 26. září se žáci 5. ročníků zúčastnili vlastivědné exkurze do Prahy. Prohlídku Prahy jsme začali na Loretánském náměstí u sochy Edvarda Beneše a dále pokračovali na Pražský hrad, Zlatou uličkou přes Kampu a Karlův most na Staroměstské náměstí až k Prašné bráně, kde naše  cesta po významných památkách skončila. Výlet jsme si užili, jelikož nás provázelo krásné slunečné počasí.

Žáci 5.C

Poprvé v galerii 1.B

Ve středu 4. 10. 2023 jsme se poprvé vydali do galerie. Seznámili jsme se s tím, jak galerie funguje. Prohlédli jsme si obrazy, sochy a další umělecké objekty. Sami jsme vyrobili podle své fantazie umělecké dílo z dřevěných kolíčků.
Také jsme si namalovali obrázek, který jsme zasadili do rámečku a odnesli si domů na památku. Celé dopoledne jsme si moc užili.

Žáci z 1.B
 

Studijní výjezd do Anglie

Odevzdání závazné přihlášky do 10. 10. 2023

Platba: 
Záloha: 5 000,- do 16. 10. 2023 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka
Doplatek: 5 890,- do 25. 3. 2023 na účet školy 26138681/5500. Variabilní symbol: rodné číslo žáka

Evropský den jazyků 1.C a 9.C

Dnes 2.října jsme měli Evropský den jazyků s prvňáčky. My jako devátý ročník jsme si připravili aktivity spojené s dopravními prostředky pro naše prvňáčky. Společně jsme si poslechli anglickou písničku o dopravních prostředcích. Děti dostaly obrázky, které postupně vymalovávaly. Poté je sami vystřihly a zahráli jsme si společně pexeso. Nakonec si prvňáčci vyzkoušeli i námi vlastnoručně vyrobenou hru s raketkou. Den byl hezký. Každý z nás se sblížil se svým prvňáčkem. Poslouchají nás a povídají si s námi. Líbili se jim všechny aktivity, co jsme pro ně vymysleli. Byli hodní a trpěliví.

Evropský den jazyků 1.B a 9.B

Milí deváťáci, děkujeme za krásný Evropský den jazyků, který jste pro nás připravili. Odnášíme si nejen papírové kufříky, ale také slovíčka, která v cizině můžeme použít. Užili jsme si i anglické písničky a hlavně vaši společnost.

Prvňáci z 1.B

Evropský den jazyků 1.A a 9.A

Náš Evropský den jazyků začal s paní učitelkou Burešovou, která nás naučila nová anglická slovíčka na téma cestování. Připravila si pro nás krásný pracovní list. Poté za námi přišli deváťáci a společně jsme " zabalili cestovní kufr. " Některé skupinky si zahrály pexeso. Děkujeme deváťákům a paní učitelce za pěkný dopolední program.

Prvňáci z 1 A

Dětství bez úrazů 4. ročník

Žáci 4. ročníku se v pondělí 25. září aktivně zapojili do preventivního programu "Dětství bez úrazů". Společně se zamýšleli nad tím, jaké úrazy se mohou stát doma, při sportu, ve škole, v přírodě a v dopravě, jak jednotlivé úrazy ošetřit a jak podat první pomoc. Všichni  prokázali stoprocentní znalost telefonních čísel všech záchranných složek v ČR. Tento program byl pro všechny velice přínosný.

Poprvé v galerii 1.A

Ve středu 27. 9. 2023 se žáci z 1. A poprvé vydali do galerie. Děti si prohlédly zdejší sochy a obrazy. Na chvíli se staly umělci a namalovaly si svůj obrázek, který zasadily do rámečku. Poté vytvořily výstavku a každý z žáků svůj obraz představil kamarádům. Dalším zajímavým úkolem byla výroba panáčka z dřevěných kolíčků podle své fantazie. To děti velice bavilo. Z galerie si  zajisté odnesly spoustu nových poznatků o umění. 
 

Evropský den jazyků

Cestujeme do cizí země - 2. října 2023

1. a 9. ročník – spolupráce v rámci projektu Spolupráce 1. a 9. roč.
2. – 5. ročník – v rámci tříd
6. – 8. ročník – dílny s lektory

14 potvrzených dílen

Dílna
60 min. + 90 min.
max. 18 žáků (12 – 15 let)