Informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

Třídní schůzka 9. ročníku – informace rodičům   

                                                                                                                                     Rozhodování   

  • Volba školy    -     schopnosti, vlastnosti, zájmy, záliby
  • Pomoc při rozhodování

Úřad práce – informace, možnosti, uplatnění

  • 15. 11. 2019      9. A          (8:00 – 11:00 hod.)
  • 7. 11. 2019         9. B

Atlas školství

              Přehlídka středních škol – DKO v Jihlavě – 8. 11. 2019      (8:00 – 18:00 hod.)

                Střední škola stavební – 18. 12. 2019

              Dny otevřených dveří

 

Přihlášky

  • Kritéria přijímacího řízení (31. 10. 2019, 31. 1. 2020) – přijímací zkoušky, za jakých podmínek bude obor otevřen

 

  • Podání přihlášek na SŠ2. prosinec 2019 (konzervatoře, obory s talentovou zkouškou,  

                                                                                              gymnázium se sportovní přípravou)        

                                          - 2. březen 2020

 

  • 2 přihlášky v 1. kole, od 2. kola počet přihlášek neomezen

 

  • Přihlášky nanečisto – rozdání v lednu, odevzdání třídním učitelům do konce ledna

 

  • Jednotná zkouška pro maturitní obory – 1. škola – 14. 4. 2020

                                                                                        2. škola – 15. 4. 2020

                                                                                        (lepší výsledek se započítává)

                                                                      

              Zápisový lístek – doručit na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí

 

  • Odvolání  - odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

 

Informace

Mgr. Hana Krepčíková, krepcikova.hana@zsobreziny.cz, tel. 565 598 150

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.kr-vysocina.cz – informace o přijímacím řízení, volná místa po prvním kole

Fotky