Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

EU_Next_Generation_LOGO

Naše škola je příjemcem podpory financované Evropskou unií – Next Generation EU. Podpora je určena na vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou doučování našimi vyučujícími z různých předmětů, přičemž se vždy vychází z individuální potřeby jednotlivého žáka.

Vzhledem k GDPR poskytne bližší informace vedení školy na základě odůvodněné žádosti.

Fotky