Kritéria hodnocení

Příloha ke klasifikačnímu řádu – kritéria hodnocení některých předmětů
Materiál školního roku 2017/2018

Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky na 2. stupni jsou zapisovány do elektronické evidence Bakaláři i do žákovské knížky.

Kritéria hodnocení jsou k dispozici ve formátu pdf.