2021-2022

Vyhlášení volného dne podle školského zákona

Oznamuji, že z protiepidemických důvodů na základě doporučení zřizovatele naší školy Magistrátu města Jihlavy a konzultace s Krajskou hygienickou stanicí vyhlašuji volné dny podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění v termínu: pondělí 25. a úterý 26. října 2021. Zákonní zástupci žáků budou informováni.
Mgr. Vladimír Nekvinda ředitel školy
Poznámka: Ředitelské volno budou mít všechny základní školy zřizované městem Jihlava.

Poznáváme Jihlavu 3.A

V rámci projektu Naše město Jihlava jsme navštívili jihlavské podzemí, radnici, bránu Matky boží, prošli jsme si jihlavské hradby a Dům Gustava Mahlera. Z každé návštěvy jsme si vypracovali stručný pracovní list, který jsme si uložili do svého portfolia.

Seminář světa práce 9. ročník

Ve volitelném předmětu Seminář světa práce jsme si vyzkoušeli vyřezávání předmětů z borové kůry. Nejprve jsme si vysvětlili techniky práce s nožem, naučili jsme se ostřit nože brouskem či pilníkem. Potom jsme začali opatrně pracovat. Zaměřili jsme se na symetrii výrobků a hladké opracování. Vznikaly přívěsky, křížky, srdíčka, tesáky, zvířátka i loďky. Nakonec si žáci vyrobili očko z drátku, upevnili ho do svého výrobku a provlekli provázek. Tím byl výrobek hotov. 

Mgr. Jiří Hotař

Voda kolem nás 3.A

V jihlavské ZOO jsme absolvovali program Voda kolem nás. Zjistili jsme, odkud se voda bere, kde všude ji můžeme najít, zkusili jsme si koloběh vody a na závěr jsme si v ZOO prošli výběhy zvířátek, která vodu potřebují ke svému životu. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí a už se těšíme na další podobný program.

Podzimní tvoření 1.A a 9.C

V pátek před podzimními prázdninami jsme se sešli s našimi prvňáčky, abychom vydlabali dýně. Prvňáčci nás překvapili, protože si ji všichni přinesli. Děti měly spoustu nápadů a nakonec vzniklo mnoho různých motivů a krásných výtvorů. Celou akci jsme zvládli bez zranění, vše dobře dopadlo a společné chvilky jsme si moc užili.

Filip Falta, Ema Marková, 9.C

Projekt "Poznáváme Jihlavu" 3.C

V září a v říjnu jsme v rámci projektu poznávali naše město Jihlavu. Využili jsme možnost prohlídky radnice, vystoupali jsme na vyhlídku Brány Matky Boží, prohlédli si Masarykovo náměstí, historické domy, kostely i přilehlé ulice, prošli jsme si park Gustava Mahlera i hradební parkán. V Muzeu Vysočiny jsme se dozvěděli mnoho informací z historie města a spoustu zážitků jsme si odnesli z prohlídky jihlavského podzemí. Při dalším putování jsme si prohlédli kostel sv. Jana Křtitele a pobavili jsme se při zdolávání nadmořské výšky při výšlapu příkrého sklonu Srázné ulice.


 

Návštěva knihovny - Pasování na čtenáře 2.C

Děti z 2.C navštívili knihovnu, kde byly pasovány na rytíře čtenáře a obdržely pamětní list, průkazku a malou knížku s básničkami. Nejvíce si užily vybírání knih a některé děti si poprvé odnášely z knihovny s hrdostí svoji první knihu. A já doufám, že jim zájem o čtení knih vydrží dlouho.

Mgr. Marie Prokešová

Cihla k cihle

Ve čtvrtek 14. října se naše žákyně Eliška Komendová (8.C) a Natali Zárybnická (8.A) zúčastnily 4. ročníku krajského kola soutěže Cihla k cihle. Úkolem soutěžících bylo navrhnout a postavit stavbu, která obsahuje alespoň 2 klenby s minimální šířkou 60 mm. Mezi 20 účastníky jsme se sice umístili ve druhé desítce, nicméně jsme  si mohli porovnat schopnosti a dovednosti se spolužáky z ostatních škol.

Mgr. J. Hotař