2021-2022

Výlet do CK Beruška 2.C

Na zážitkovém výletu děti na louce soutěžily a v lese prošly Cestu bojovníka. Největším lákadlem však bylo lanové centrum. Přes prvotní strach, zejména z výšky, všechny děti nástrahy lanového parku zvládly, kratší či delší trasou, a šťastný úlevný úsměv po zdolání stezky hovořil za vše. Sportovní aktivity děti zakončily střelbou a zápasem sumo. Výlet byl super!           Přejeme všem krásné prázdniny a zasloužený odpočinek od školních povinností.

Marie Prokešová
 

Setkání s deváťáky 1.A a 9.C

Naše poslední setkání s deváťáky se uskutečnilo ve středu 29. 6. 2022. Společně jsme si zazpívali, zatančili a předali si dárečky. Setkání se neobešlo bez slziček. Přejeme všem našim kamarádům hodně úspěchů na nové škole a děkujeme jim za náš společný první školní rok.

Iva Špulková a děti z 1. A

Oblastní galerie Vysočiny 3.B

V pondělí 28.6.2022 jsme navštívili Oblastní galerii Vysočiny. Děti se dozvěděly, co je to galerie, jak se v galerii chovat a co mohou v galerii vidět. Prohlédly si obrazy a sochy, o kterých se dozvěděly zajímavé informace. Nechyběla ani tvořivá část. Děti vytvářely sochy z kolíčků a dřívek. Na konci programu si také nakreslily a zarámovaly obrázek.  

Letní sportovní den

V úterý 28. června uspořádali členové organizačního týmu pro druhý stupeň letní sportovní den. Žáci si mohli zvolit sportovní aktivitu, nabídka byla opravdu pestrá. Někteří využili možnost seznámit se s netradičním sportem, např. zacvičit si sestavu v rámci karate, jiní si zasoutěžili ve fotbalu, florbalu či basketu. Došlo i na tanec, zumbu nebo in-line brusle či jízdu na koni. Někteří zůstali u plavání nebo u tradiční pohodové turistiky. Děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy aktivit, a přejeme krásné prázdniny!

Za organizační tým Mgr. Hana Hažmuková
 

Projektový den na SŠPTA Jihlava

V pátek 24. června se 3 žáci naší školy (Edgar Nikoyan, Vojtěch Pojer a Martin Stejskal) zúčastnili projektového dne, který pořádala SŠPTA Jihlava. Žáci byli seznámeni s ovládáním CNC soustruhů a CNC frézek. Také si vyzkoušeli programování s digitálním řídícím softwarem Sinumerik Turn. Úkolem žáků bylo, aby počítačem řízený soustruh vyrobil z duralové kulatiny o průměru 18 mm šachovou figurku. Žáci pracovali v 3D souřadnicích, na počítačích nastavovali vhodné parametry. Finální výrobek se všem povedl.

Mgr. Jiří Hotař

Letní sportovní den 1.A

Dnes jsme se vydali s paní učitelkou na STAROU PLOVÁRNU. Zde jsme si prošli SOVÍ STEZKU a na jednotlivých stanovištích jsme poznávali ptáky, obojživelníky, stromy, brouky, savce, houby, rostliny aj. Po vydatné svačině jsme si pohráli na hřišti a vrátili se zpět do školy. Den se nám vydařil.

Olympijský běh

Dne 22. 6. se uskutečnil další ročník Olympijského běhu. Závodníci ze všech věkových kategorií absolvovali cca 500 m na okruhu kolem školních budov. Běžela naprostá většina všech žáků (i někteří učitelé), kteří předvedli výkony na hranici svých možností, i když hlavním heslem celé akce bylo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!“. Každý sportovec dostal po doběhu několik drobností na památku a na doplnění vydané energie. Těm nejrychlejším v jednotlivých kategoriích jsme slíbili speciální odměny, proto je budou určitě zajímat tyto výsledky: