Informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

Bude doplněno počátkem ledna 2022.

Fotky