Informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

Přijímací zkoušky

Předpokládáme svolání schůzky s rodiči v polovině prosince 2023, jakmile bude schválen nový systém přijímacích zkoušek.

Fotky