Informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

Třídní schůzka 9. ročníku – informace rodičům

Rozhodování   

  • Volba školy    -     schopnosti, zájmy, záliby
  • Pomoc při rozhodování

Úřad práce – informace, možnosti, uplatnění, nezaměstnanost

  • 20. 11. 2018      9. A            (8:00 – 11:00 hod.)
  • 15. 11. 2018      9. B

Atlas školství

              Burza škol – DKO v Jihlavě – 9. 11. 2018 (8:00 – 18:00 hod.)

              Dny otevřených dveří

             Školní psycholožka (případné souhlasy do 26. 11.)

Přihlášky

  • Kritéria přijímacího řízení (31. 10. 2018, 31. 1. 2019) – přijímací zkoušky, za jakých podmínek bude obor otevřen

 

  • Podání přihlášek na SŠ30. listopad 2018 (konzervatoře, obory s talentovou zkouškou,  

                                                                                              gymnázium se sportovní přípravou)        

                                          - 1. březen 2019

 

  • 2 přihlášky v 1. kole, od 2. kola počet přihlášek neomezen

 

  • Přihlášky nanečisto – rozdání v lednu, odevzdání třídním učitelům do konce ledna

 

  • Jednotná zkouška pro maturitní obory – 1. škola – 12. 4. 2019

                                                                                        2. škola – 15. 4. 2019

                                                                                        (lepší výsledek se započítává)

                                                                      

              Zápisový lístek – doručit na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí

 

  • Odvolání  - odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

 

Informace

Mgr. Hana Krepčíková, krepcikova.hana@zsobreziny.cz, tel. 565 598 150

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

www.kr-vysocina.cz – informace o přijímacím řízení, volná místa po prvním kole, další kola přijímacího řízení

Informace jednotlivých škol

Fotky