Informace k přijímacímu řízení pro 9. ročník

Třídní schůzka 9. ročníku – informace rodičům

Rozhodování

 • Volba školy - schopnosti, zájmy, záliby
 • Pomoc při rozhodování

Úřad práce – informace, možnosti, uplatnění, nezaměstnanost

 • 2. 11. 2017 9. A
 • 31. 10. 2017 9. B

Atlas školství

Burza škol – DKO v Jihlavě – 10. 11. 2017 (8:00 – 18:00 hod.)

Dny otevřených dveří

Školní psycholožka

Přihlášky

 • Kritéria přijímacího řízení (30. 10. 2017, 31. 1. 2018) – přijímací zkoušky, za jakých podmínek bude obor otevřen
 • Podání přihlášek na SŠ30. listopad 2017 (konzervatoře, obory s talentovou zkouškou,
 1. se sportovní přípravou)

- 1. březen 2018

 • 2 přihlášky v 1. kole, od 2. kola počet přihlášek neomezen
 • Přihlášky nanečisto – rozdání v lednu, odevzdání třídním učitelům do konce ledna
 • Jednotná zkouška pro maturitní obory – 1. škola – 12. 4. 2018

2. škola – 16. 4. 2018

(lepší výsledek se započítává)

 

Zápisový lístek – doručit na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí

 • Odvolání - odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

 

Informace

Mgr. Hana Krepčíková, krepcikova.hana@zsobreziny.cz, tel. 565 598 150

www.kr-vysocina.cz – informace o přijímacím řízení, volná místa po prvním kole, další kola přijímacího řízení

www.infoabsolvent.cz

www.msmt.cz

www.cermat.cz

Informace jednotlivých škol

Fotky