Odpadají kroužky paní vychovatelky Coufalíkové

V týdnu od 17. do 21. 6. se nebudou konat kroužky flétna, pohybové hry a turistický kroužek, které vede paní vychovatelka Coufalíková.

Fotky