Výuka a stravování během stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče, 
výuka ve škole v pondělí 27. listopadu bude probíhat dle běžného rozvrhu a případných úprav dle suplování.

Ze školského zákona máme povinnost zajistit dětem ve škole stravování. Z organizačních důvodů vás prosíme o zajištění obědové svačiny pro vaše děti. Jiná možnost je objednání obložené housky v ceně 30,- Kč. Pokud by měl někdo zájem, je nutné objednat a uhradit tuto částku v kanceláři školy nejpozději do čtvrtka 23. listopadu do 10.00 hodin.
Mgr. Vladimír Nekvinda, ředitel školy

Fotky