Seminář pro učitele Aj

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rády bychom Vás pozvaly na již třetí ročník seminářů pro učitele anglického jazyka - OXFORD PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR PRIMARY TEACHERS - na naší škole. Přijměte proto, prosím, naše pozvání na odpoledne s Oxford University Press a paní Veronikou Kirschnerovou dne 19. října, 2017.
Stručný obsah (více informací v příloze):
1) Jednoduše: gramatika
Gramatika? Učebnice, cvičení… A co kdyby to šlo i jinak? Gramatika zkrátka nemusí být nuda – přijďte se přesvědčit!
2) Poslech trochu jinak
Listening: trick or treat?

Výlet do Prahy a do planetária (5. r)

Praha je měsíční vlastivědný projekt v 5. ročníku, který propojuje více vyučovacích předmětů. Žáci se učí vyhledávat informace v encyklopediích a na internetu, spolupracovat a komunikovat ve skupině, hodnotit kvalitu jednotlivých výstupů. Projekt je doplněn výletem do Prahy za poznáváním památek hlavního města a návštěvou Planetária. Výlet do Prahy se konal 27. září a Vy nyní můžete posoudit, jaké krásné výstupy žáci vytvořili. Nyní nám zdobí chodby na 1. patře pavilonu B.

Nový plán týdne / akcí

Nahrazujeme starý "Plán týdne" odkazem "Plán akcí". V horním menu je nahrazen starý odkaz "Plán týdne" odkazem "Plán akcí", který odkazuje na interaktivní přehled naplánovaných akcí a umožňuje jejich import do Google kalendáře (což je vhodné pro všechny uživatele mobilních telefonů s operačním systémem Android, kteří Google účet určitě mají).

Terezín (9. A, 9. B)

Dne 26. 9. jsme podnikli  exkurzi do Terezína. Při příjezdu nám byl přidělen průvodce. Přednášel o tom, co Terezín byl a co se zde stalo. Byl přestupním táborem pro Židy, odkud byli transportováni do koncentračních táborů. Vyprávěl nám také o dětech a jejich denících. Další prohlídka vedla ke krematoriu, hřbitovu a márnici, které byly součástí areálu. Poslední část byla věnována Malé pevnosti, dříve sloužící jako vězení. Na závěr jsme zhlédli film natočený nacisty pro Červený kříž o tom, jak se s Židy za 2. světové války dobře zacházelo, což nebyla pravda.

Nové www stránky

Dne 3. 10. 2017 jsme spustili nové www stránky školy, které nahradily původní web. Stránky jsou plně responzivní, tj. jejich obsah se přizpůsobuje podle toho, zda jsou prohlíženy na počítači nebo na mobilním telefonu. Během "zahřívacího provozu" budou stránky ještě výrazně aktualizovány, především doplníme informace o akcích typu Veletrh zdraví, zkoušky z AJ, projekt BIG, dokumenty typu Výroční zprávy, ŠVP a další, které musíme převést do formátu vhodného pro tento nový typ webu.
Kompletní naplnění webu v podobě, jako byl původní web, bychom rádi zvládli do konce tohoto týdne.

Evropský den jazyků

Dne 25.9. byl slavnostně zahájen již desátý ročník EDJ. V úvodních patnácti minutách pan ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a prozradil, že tématem je film. Pan učitel Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu.

Evropský den jazyků na téma Film - 2. ABC

V rámci Evropského dne jazyků jsme se zaměřili na téma "FILM". Naučili jsme se pozdravy v různých jazycích, které jsme využili při vytváření leporela a pohádek. Žáci v 2. C vytvořili barevné upoutávky na anglickou pohádku Peppa Pig - fruit day a plánek kina v anglickém jazyce. Tento den se nám všem moc líbil.