Evropský den jazyků

Dne 25.9. byl slavnostně zahájen již desátý ročník EDJ. V úvodních patnácti minutách pan ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a prozradil, že tématem je film. Pan učitel Hotař představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu.

Evropský den jazyků na téma Film - 2. ABC

V rámci Evropského dne jazyků jsme se zaměřili na téma "FILM". Naučili jsme se pozdravy v různých jazycích, které jsme využili při vytváření leporela a pohádek. Žáci v 2. C vytvořili barevné upoutávky na anglickou pohádku Peppa Pig - fruit day a plánek kina v anglickém jazyce. Tento den se nám všem moc líbil.

Poznávání a pravidla 6. A

Naše třída si s šestým ročníkem vyrazila na výjezd za poznáním, kde jsme se učili pomáhat si a nehádat se. Hráli jsme různé hry, kde jsme měli spolupracovat a být ohleduplní, také se shodnout v názorech a poznat nové členy naší super třídy. Také jsme vymysleli logo třídy a natiskli na tričko. Výjezd jsme ukončili rozhovorem s paní psycholožkou. Bylo to tu moc krásné a těšíme se na další vícedenní výlet.

Jirka Brabenec a Milan Bína

 

Poznávání a pravidla 6. C

Ve dnech 6.9 a 7.9 jsme absolvovali školní výjezd v Mladém Bříšti. Dělali jsme spoustu aktivit, například: vyrábění loga třídy na trička, stezku odvahy, vybíjenou, tichou poštu, šiškovou válku v lese. Na výjezdu se nám líbilo, celkově jsme si to moc užili!!! Děkujeme za tento výjezd.

Výjezd 8. A - Povolání srbecky Po, 09/25/2017 - 08:38

Výjezd 8. ročníku ŘÁSNÁ

Projekt Povolání

Ve středu 6. září se všichni žáci 8. ročníku sešli před školou natěšení na další výjezd už v 8:45.

Prvňáčci v naší škole

V letošním školním roce nastoupilo do naší školy 75 prvňáčků. Hned první den je ve školní jídelně přivítali kamarádi deváťáci. Ti je budou doprovázet různými akcemi po celý rok. Přejeme prvňákům úspěšný start.

Paní učitelky Iva Špulková, Hana Bártů a Monika Kremláčková.