Drumbeny v 1.C

Na naši školu zavítal ve středu 7. února Mgr. Zdeněk Roller s drumbeny, netradičními hudebními nástroji. Během chvíle se z nás stali bubeníci. Vyzkoušeli jsme si různé rytmické hry, různé údery do drumbenů za doprovodu zvuků z našich hrdel. Báječný byl závěrečný společný třídní koncert. Při něm vyzněla právě souhra všech dětí, neboť každý hrál podle sebe, ale všichni ve stejném tempu. 


 

Degustace jablek (8. AB)

V předmětu svět práce si žáci osmých ročníků vyzkoušeli být degustátory a porotci. U všech vzorků zkoumali a bodovali vzhled, vůni a samozřejmě chuť. Získané výsledky jsme zpracovali a vybrali nejlepší jablíčko ze sledované skupiny.
Mgr. Jiří Hotař

Drumbeny (1. A)

Naše třída měla dnes krásné dopoledne. Moc jsme se na něj těšili. Přijel pan Roller a přivezl drumbeny. Společně jsme si zabubnovali, zatančili a zazpívali.

Beseda s policií (1. A)

Na konci ledna nás navštívila paní policistka Květa. Hravou formou jsme se naučili důležitá telefonní čísla. Každý z nás již ví, jak se má zachovat v případě dopravní nehody, požáru, nebo jak přivolat záchrannou službu. Hodina se nám moc líbila.

 

 

Prevence úrazu (3. ABC)

V rámci projektu Prevence úrazu se žáci zamýšleli nad místy, kde na ně čeká nějaké nebezpečí. Seznámili se se zásadami 1. pomoci, soutěžili a také si vyzkoušeli masáž srdce a umělé dýchání. Všichni byli z této akce nadšeni a odnesli si domů spoustu nových zajímavých vědomostí i dovedností potřebných pro život.

 

Exkurze na SŠ stavební Jihlava (9. AB)

Vybraní žáci z obou tříd si prohlédli budovu SŠ stavební na ulici Žižkova a odloučené pracoviště praktického vyučování v Heleníně.  Tam jsme viděli moderní dílny pro žáky učebních oborů - truhláře, tesaře, zedníky, klempíře, pokrývače, elektrikáře, instalatéry, ale i pro žáky maturitního oboru Stavebnictví. V počítačové učebně jsme si navrhli vlastní dům v programu SketchUp a v Heleníně jsme si s mistrem odborného výcviku vyrobili dárek ze dřeva.   J. Hotař