Jazykové zkoušky pro 5. ročník A1

MOVERS A1 je druhá ze 3 Cambridgeských zkoušek (Starters, Movers, Flyers) určených pro děti (7–12 let). Zkouška v prestižním mezinárodním systému od Cambridge Assessment English je určená dětem po alespoň třech letech výuky angličtiny, kteří se učí angličtinu jako druhý jazyk. Zkoušky korespondují ze standardy Evropského referenčního rámce pro jazyky, odpovídají úrovni A1 – očekávaná výstupní úroveň angličtiny z 5. třídy – tedy konci 1. stupně ZŠ. A1 Movers představuje důležitý milník na cestě k úspěšnému zvládnutí jazyka na aktivní komunikační úrovni.
*Rámec se používá na celém světě a slouží jako mezinárodní klasifikace jazykových dovedností studenta. Jednotlivé stupně (jazykové úrovně) vyhodnocují a popisují jazykové kompetence, tj. míru zvládnutí cizího jazyka, ve 3 oblastech: porozumění, mluvení a psaní.
Učebnice, kterou budeme využívat v přípravných hodinách, obsahuje 3 kompletní – barevně ilustrované testy – a také přístup k výsledkům a audio souborům (přes QR kódy). Seznámí děti s formátem testových úkolů a motivuje je ke komunikaci v reálných situacích. A1 Movers motivuje děti k plnění zábavných úkolů ve třech částech - poslechu, čtení a psaní, mluvení. Děti zde zvládají již náročnější zadání na základní témata, která se jich osobně týkají.


 

Fotky
Štítky