První setkání dětského zastupitelstva

První setkání dětského zastupitelstva

Dne 15. listopadu se dva žáci naší školy – Jan Boček a Karolína Šafaříková – vydali společně s paní učitelkou Hažmukovou a panem učitelem Findejsem na městskou radnici. V Jihlavě se totiž utvořilo dětské zastupitelstvo, do kterého se zapojilo deset jihlavských základních škol. Ráno po příchodu na radnici proběhlo slavnostní uvítání panem primátorem a seznámení s ostatními členy dětského zastupitelstva. Poté začaly diskuse o různých tématech týkajících se Jihlavy. Po krátké pauze se pokračovalo prezentacemi, které si připravily jednotlivé školy. Obsahovaly představení dané základní školy, školního parlamentu (v našem případě organizačního týmu) a tří problémů města Jihlavy, které je potřeba řešit. Následovala diskuse a hlasování, kterými z osmi navržených témat se bude dětské zastupitelstvo nadále zabývat. Byla vybrána tato témata: 1. aktivní trávení volného času, sport, 2. hromadná doprava a přesuny po městě, 3. pocit bezpečí ve městě. Pro koordinátory školních parlamentů byl připravený diskusní stůl, kde sdíleli navzájem své zkušenosti. Nakonec dostali všichni členové dětského zastupitelstva malé dárečky a po společném focení se rozloučili.

Karolína Šafaříková, Hana Hažmuková

Fotky
První setkání dětského zastupitelstva První setkání dětského zastupitelstva První setkání dětského zastupitelstva
Štítky